Összmagyar

Ternyák Csaba áldotta meg az átadott Egri Érseki Palota Kulturális és Turisztikai Látogatóközpontot

Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg január 6-án, Urunk megjelenése, vízkereszt ünnepén az Egri Érseki Palota Kulturális és Turisztikai Látogatóközpontot, mely a megújult érseki palota legrégebbi, középső szárnyában került kialakításra. Ternyák Csaba egri érsek ünnepi beszédében hangsúlyozta: ez a hányatott sorsú épület most megújulva, és kapuit megnyitva az emberek, a város, a megye és az ország szolgálatába áll. Célunk az ... Bővebben »

Barsi Balázs atya 70 éves

Barsi Balázs ferences, az ország egyik legismertebb és legnagyobb hatású igehirdetője, teológiai írója, a sümegi kegytemplom igazgatója hetven éve, január 5-én, Sióagárdon született. Munkásságát rendtársa, a ferencesek jelenlegi tartományfőnöke mutatja be. Balázs atya novíciusmagiszterként szívesen adta ebédlői olvasmányul Corona Bamberg Az emberség ára című könyvét. Ez a kötet a korakeresztény remeték és szerzetesek tapasztalatára építve minden fejezetében más-más szempontból mutatja ... Bővebben »

Állapotbeli kötelességeink vállalása! – Böjte Csaba levele

A betlehemi istállótól nem messze van egy barlang, ahová a hagyomány szerint a Heródes elől menekülő Szent Család útját megszakítva félrevonult, hogy Mária megszoptassa Szent Fiát. Világtörténelmi események, a megváltásunk nagy pillanatai zajlanak, menekül az éppen csak közénk jött Istenember, de Mária egy pici időt kér, mert a kis Jézusnak ennie kell, talán tisztába is kellett tennie. Mária tudja és ... Bővebben »

Lehetek gyermek- Találkozás Böjte Csabával Déván

Interjú Böjte Csabával Annyi gyermeket látott már felnőni. De vajon Csaba testvér milyen lehetett gyereknek? Mit szeretett játszani? Milyen csibészségeket követett el? – Viccesen azt szoktam mondani, örvendek, hogy a mi gyermekeink nem olyanok, mint amilyen én voltam. Azt hiszem, a nevelőknek többször állna égnek a hajuk, ha én „gyerekeskednék” a családjukban. Annak idején nem volt televízió, sem internet, szerettünk ... Bővebben »

Kerényi Lajos: Mondom néktek I-II.

A kötet Kerényi Lajos római katolikus pap teológus, kórházlelkész 2001-2004 között született elmélkedéseit, homíliavázlatait tartalmazza. A budapesti Szent Kereszt-templom vezető plébánosa hosszú élete során számtalanszor megtapasztalta, hogy Krisztussal minden élethelyzetet meg lehet szentelni, a legmélyebb szakadékból is lehet kiutat találni. Ám a modern kornak csak a pillanatnyi örömöknek élő embere számára a múltban gyökerező vallási hagyomány és az évezredes egyház ... Bővebben »

A béke legfőbb ellensége a közöny – fáklyás felvonulás és ökumenikus imádság a békéért

A Szent Egyed közösség január 1-jén ökumenikus imádságot szervezett Budapesten a békééért. Az imádságot Székely János püspök vezette, részt vett Fabiny Tamás evangélikus püspök, Halil Juszef kopt ortodox főesperes, Aaron Stevens skót presbiteriánus lelkész, Osztie Zoltán budapest-belvárosi plébános.   „Győzd le a közönyt, szerezd meg a békét” – kéri Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetében 2016. január elsején. A ... Bővebben »

Egy nap Böjte Csabával és a dévai árva gyerekekkel

„A kis Jézus nem páncélban, nem kivont lángpallosú kerubok között jött közénk, hanem egyszerűen csak itt van köztünk, így, pici betűkkel. Akkor is volt háború, bűn, nyomorúság meg minden, de Isten mosolyog, bízik a mennyei Atya teremtette csodálatos világban. Jézus Krisztus üres kézzel jött el hozzánk karácsony estéjén. Nem hozott ajándékokat, nem osztott semmiféle mennyei szuvenírt. Ő maga akart áldás ... Bővebben »

A szív temploma- Martos Balázs atya elmélkedése Szent Család vasárnapjára

Lukács evangéliumának első és utolsó jelenete is Jeruzsálemben, mégpedig a templomban zajlik: Zakariásnak itt jelenik meg Gábor angyal, hogy hírül adja Keresztelő János születését (Lk 1,5-22). 24 fejezettel, illetve harminc esztendővel később pedig az apostolokról halljuk, hogy „szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent”, vagyis engedelmesen várták, hogy Jézus elküldje az Atya ígéretét (vö. (Lk 24,52-53). A gyermekségtörténet helyszínei ... Bővebben »

Szent János napi boráldás Esztergomban

December 27-én, Szent Család ünnepén az esztergomi bazilikában bemutatott szentmise keretein belül Németh János, a bazilika plébánosa áldotta meg a különböző borlovagrendek templomban bemutatott borait. A Szent János napjához kötődő bormegáldást az esztergomi székhelyű, a neszmélyi- és a felvidéki borvidéket egyesítő Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend szervezte. Az eseményen az Ister-Granum Eurorégió pincészeteit és településeit összefogó lovagrenden kívül részt vett a ... Bővebben »

Megszületett – a te szívedben is? – Majnek Antal munkácsi püspök karácsonyi körlevele

Az alábbiakban közöljük Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Püspökség főpásztorának karácsony alkalmából írott körlevelét. Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk elküldte hozzánk irgalmas jóságának örömhírét Fiában, Jézusban, aki tökéletesen átadta nekünk ezt az evangéliumot. Jézusban mindenki megtapasztalhatta, hogy velünk az Isten (Emmánuel). Ez Karácsony ünnepének misztériuma: az Ige megtestesült Názáretben, s kilenc hónap múlva megszületett Betlehemben. Nagycsütörtök, s az Ő halála ... Bővebben »