Szentek

Szeptember 12. – Szűz Mária szent neve

Szeptember 12. – Szűz Mária szent neve         A Boldogságos Szűz Mária nevenapja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól ünnepelték. Az ünnepet az egész Egyház számára Boldog XI. Ince pápa (1676-89) rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X. ... Bővebben »

Szeptember 9. – Claver Szent Péter áldozópap

Szeptember 9. – Claver Szent Péter áldozópap       Juan Pedro Claver 1580-ban született egyszerű, vallásos paraszti családban. A barcelonai egyetemen tanult, majd 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. 1604. augusztus 8-án tette le fogadalmát. Átlagon felüli értelem, ítélőképesség, mély hit és felebaráti szeretet jellemzte. 1605-ben tanulmányai folytatására Mallorcába küldték; ott ismerkedett meg a nyolcvanéves szerzetessel, a kolostor kapusával, ... Bővebben »

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)       Kisasszony vagy Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja (szeptember 8.), ami pontosan 9 hónappal van a Szeplőtelen fogantatás (december 8.) ünnepe után. Szeptember hónapot a néphagyomány emiatt nevezi Kisasszony havának. Mária születése a megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés ... Bővebben »

Szeptember 7. – Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért, áldozópapok, kassai vértanúk

Szeptember 7. – Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért, áldozópapok, kassai vértanúk      Körösi Márk: * Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: * Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: * Alvinc (Erdély), 1582. Meghaltak: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az (születési helyéről nevezték ... Bővebben »

Szeptember 5. – Kalkuttai Boldog Teréz

Szeptember 5. – Kalkuttai Boldog Teréz   1910. augusztus 27-én született az akkor még a Török Birodalomhoz tartozó Szkopjéban. (Sok forrás születési dátumát augusztus 26-ára teszi, ő maga augusztus 27-ét, megkeresztelésének napját, keresztény élete kezdetét tekintette igazi születésnapjának.) Az albán parasztlányt, akit akkor még Agnes Gonxha Bojaxhiunak hívtak, 12 évesen szólította fel egy belső hang a szükséget szenvedők megsegítésére.  18 ... Bővebben »

Szeptember 3. – Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító

Szeptember 3. – Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító       *Róma, 540 körül +Róma, 604. március 12.  A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Az emberekben általános elkeseredettség uralkodott, és boldognak mondták a holtakat, mert egyszer s mindenkorra megszabadultak e földi élet ... Bővebben »

Augusztus 29. – Keresztelő Szent János vértanúsága

Augusztus 29. – Keresztelő Szent János vértanúsága     Heródes a bűnbánatot hirdető Jánoshoz térbelileg igen közel, Jerikóban élt, melyet apja téli szállásul újra fölépíttetett. A próféta szózata alól azonban ő sem tudta kivonni magát. Mint Sámuel, Nátán vagy Illés, a Keresztelő is igaz prófétaként emelte föl szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen, aki elcsábította mostohatestvére feleségét, ... Bővebben »

Augusztus 28. – Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Augusztus 28. – Szent Ágoston püspök és egyháztanító         Szent Ágoston a nagy megtérő, majd nagy tanító. A keresztény ókor kimagasló egyháztanítója különösen akkor válik vonzóvá, amikor felfedezzük, hogy milyen sokban hasonlítunk hozzá. Személyének varázsa: fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya és az igazság utáni szomjúsága főleg Vallomások című művében mutatkozik meg.  Szent Ágoston az Észak-Afrikai Tagastéban ... Bővebben »

Augusztus 27. – Szent Mónika

Augusztus 27. – Szent Mónika     Az afrikai Tagastében született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény családból. Kislány korában megtanulta az önmérsékletet és a mértéktartást. Már fiatal lányként férjhez adták egy pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt. Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták miatta. Nehéz természetű férjét csodálatos türelemmel viselte el. ... Bővebben »

Augusztus 25. – Szent Lajos

Augusztus 25. – Szent Lajos       *Poissy(?), 1219. április 25. +Tunisz, 1270. augusztus 25.  Az uralkodók között, akiket az Egyház szentként oltárra emelt, az egyik legvonzóbb Lajos király. Részben egy durva és gátlástalan korszakban tanúsított nemeslelkűsége, részben áldozatos törekvése miatt, amellyel Isten szolgálatát minden egyéb érdek elé állította.  Beauvais tartományban, Poissyben vagy La Neuville-en-Hezben született. Atyja, a francia ... Bővebben »