Szentek

Szeptember 17. – Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító

Szeptember 17. – Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító         *Montepulciano (Toszkána), 1542. október 4. +Róma, 1621. szeptember 17.  ,,1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának hívtak és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Cinthia a jezsuita renddel páter Broët Paschasius révén ismerkedett meg. Paschasius atya a rend első tíz tagjának ... Bővebben »

Szeptember 16. – Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

Szeptember 16. – Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk       Szent Kornél pápa +Centumcellae, 253. szeptember  A 3. század elején mintegy ötven esztendeig a keresztények aránylag nyugodt körülmények között élhettek, de a váratlanul kitört Decius- féle üldözés ismét nehéz időket hozott az Egyházra. Fábián pápa vértanúsága után csak egy év elteltével került sor az új pápa ... Bővebben »

Szeptember 15. – A Fájdalmas Szűzanya

Szeptember 15. – A Fájdalmas Szűzanya       Bár ritkábban fordul elő templomok titulusaként, mint a nemrég ünnepelt Kisboldogasszony, magyar nyelvterületen is több templom ünnepli kiemelten védőszentjeként a kereszt alatt álló Máriát. A régi magyar szóhasználatban élt még a Fájdalmas Boldogasszony és a Hétfájdalmú Szűz megnevezés is. Az ünnep eleinte olasz, francia nyelvterületen volt népszerű, megnevezése változatos ezeken a ... Bővebben »

Szeptember 13. – Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

Szeptember 13. – Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító       344 és 349 között Antiochiában született, előkelő családja révén kitünő nevelést kapott. Magasrangú katonatiszt apját korán elvesztette. Anyja nem kötött új házasságot, csakhogy teljesen fia nevelésének szentelhesse magát. János 18 évesen keresztelkedett meg. Szónoklattant tanult, ügyvédnek készült. Anyja halála után aszketikus életet élt, remeteségben akart élni, bár ... Bővebben »

Szeptember 12. – Szűz Mária szent neve

Szeptember 12. – Szűz Mária szent neve         A Boldogságos Szűz Mária nevenapja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól ünnepelték. Az ünnepet az egész Egyház számára Boldog XI. Ince pápa (1676-89) rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére. Napja ekkor a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. Szent X. ... Bővebben »

Szeptember 9. – Claver Szent Péter áldozópap

Szeptember 9. – Claver Szent Péter áldozópap       Juan Pedro Claver 1580-ban született egyszerű, vallásos paraszti családban. A barcelonai egyetemen tanult, majd 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. 1604. augusztus 8-án tette le fogadalmát. Átlagon felüli értelem, ítélőképesség, mély hit és felebaráti szeretet jellemzte. 1605-ben tanulmányai folytatására Mallorcába küldték; ott ismerkedett meg a nyolcvanéves szerzetessel, a kolostor kapusával, ... Bővebben »

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)       Kisasszony vagy Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja (szeptember 8.), ami pontosan 9 hónappal van a Szeplőtelen fogantatás (december 8.) ünnepe után. Szeptember hónapot a néphagyomány emiatt nevezi Kisasszony havának. Mária születése a megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés ... Bővebben »

Szeptember 7. – Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért, áldozópapok, kassai vértanúk

Szeptember 7. – Szent Kőrösi Márk, Pongrácz István és Grodecz Menyhért, áldozópapok, kassai vértanúk      Körösi Márk: * Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: * Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: * Alvinc (Erdély), 1582. Meghaltak: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az (születési helyéről nevezték ... Bővebben »

Szeptember 5. – Kalkuttai Boldog Teréz

Szeptember 5. – Kalkuttai Boldog Teréz   1910. augusztus 27-én született az akkor még a Török Birodalomhoz tartozó Szkopjéban. (Sok forrás születési dátumát augusztus 26-ára teszi, ő maga augusztus 27-ét, megkeresztelésének napját, keresztény élete kezdetét tekintette igazi születésnapjának.) Az albán parasztlányt, akit akkor még Agnes Gonxha Bojaxhiunak hívtak, 12 évesen szólította fel egy belső hang a szükséget szenvedők megsegítésére.  18 ... Bővebben »

Szeptember 3. – Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító

Szeptember 3. – Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító       *Róma, 540 körül +Róma, 604. március 12.  A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Az emberekben általános elkeseredettség uralkodott, és boldognak mondták a holtakat, mert egyszer s mindenkorra megszabadultak e földi élet ... Bővebben »