Szentek

Gonzága Szent Alajos szerzetes

Gonzága Szent Alajosra, az ifjúság példaképére és védőszentjére emlékezünk június 21-én. Alajos (olasz nevén Aluigi, Luigi) 1568. március 9-én született Castiglione őrgrófja, Ferrante Gonzaga elsőszülöttjeként, s őt még hét testvére követte. Születése meghatározta várható életútját. Alig volt tízéves, amikor a toszkán nagyherceg udvarába került apródnak. Ott megtanulhatott mindent, ami akkoriban társadalmi rangjához szükséges volt: udvari viselkedést és fellépést, a klasszikus ... Bővebben »

Páduai Szent Antal

A népszerű Antal testvért már halála idején is „a szent” („Il Santo”) néven siratta Pádua városa az egész felső-olaszországi néppel. Az azóta eltelt 700 év alatt népszerűsége világszerte csak növekedett. XIII. Leó pápa megállapíthatta róla, hogy a világ szentje. A köztudatban úgy él, mint hatalmas csodatevő és a szegények támasza. Hányan fordulnak hozzá, hogy csodás közbenjárásával segítsen rajtuk úgyszólván minden ... Bővebben »

Boldog Otto Neururer pap, vértanú

Május 30-án emlékezik az Egyház Otto Neururer osztrák papra, akit a dachaui koncentrációs táborban öltek meg 1940-ben. II. János Pál pápa avatta boldoggá 1996-ban. Otto Neururer egy tiroli parasztcsalád tizenkettedik, legkisebb gyermekeként született 1882. március 25-én. Édesapját kiskorában elveszítette, édesanyja pedig sokat betegeskedett – valószínűleg depresszióban szenvedett. Otto visszahúzódó, csendes fiú volt, és korán feléledt benne a vágy a papi ... Bővebben »

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el ... Bővebben »

A “fagyosszentek”: Pongrác, Szervác, Bonifác

Ezekben a napokban Szent Pongrác és Szent Bonifác vértanúkra, valamint Szent Szervác püspökre emlékezünk. A közép-európai, így a magyar néphagyomány is „fagyosszentek” néven tartja őket számon. Szent Pongrác vértanú (május 12.) Az ázsiai Frígiában született. A 6. században keletkezett szenvedéstörténete szerint szüleit korán elvesztette. A tizennégy éves fiú nagybátyjával, Dénessel frígiai hazájából Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinusz pápával és a ... Bővebben »

Boldog Ivan Merz

Ivan Merz a horvát katolikus megújulás egyik világi vezetője volt. 2003. június 23-án II. János Pál pápa avatta őt boldoggá. Május 10-én ünnepeljük liturgikus emléknapját. Az Osztrák–Magyar Monarchia területén, a mai Bosznia-Hercegovinában, Banja Luka városában (magyar neve: Orbászvár) született 1896. december 16-án. Soknemzetiségű, sokvallású környezetben járt iskolába szülővárosában. Családja liberális gondolkodású volt; nem kapott vallásos nevelést. Érettségi után rövid ideig ... Bővebben »

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Március 19-e Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepe. A keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk. Avilai Szent Teréz látomásban sokat tudott meg Szent Józsefről, például hogy gyermekkorában szüleitől kapott zsebpénzéből a szegényeket támogatta; egészen fiatalon könyv nélkül tudta idézni a zsoltárokat és más ószövetségi könyveket. Soha senkivel nem vitatkozott; ... Bővebben »

Szent Patrik püspök

Szent Patrikra, Írország térítő apostolára és védőszentjére emlékezünk március 17-én. Ő az egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli. Ünnepét csak ezerkétszáz évvel halála után vették föl az egyetemes naptárba. Patrik Britanniában született 385 körül. Tizenhat éves volt, amikor ír tengeri rablók elhurcolták rabszolgának. Birkákat kellett őriznie Írország nyugati partvidékének hegyein. Elhurcoltatását később jogos büntetésnek tekintette azért, mert ... Bővebben »

Római Szent Franciska özvegy, rendalapító

Franciska, a háziasszonyok védőszentje már gyermekként arra vágyott, hogy teljesen Krisztusnak szentelhesse magát, ám férjhez adták. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről; megalapította az obláták társulatát. 1440. március 9-én halt meg; V. Pál pápa avatta szentté 1608-ban. Előkelő római családban született 1384-ben. Nagyon korán megtanult olvasni; kedvenc olvasmánya a zsolozsmáskönyv, a szentek élete és Dante Isteni színjátéka volt. Már hatévesen arra vágyott, ... Bővebben »

Szent Ágota

252-ben a szicíliai Catania városát az Etna kitörése fenyegette. A város riadt lakói akkor az egy évvel korábban elhunyt Ágota vértanú közbenjárását kérték, akinek fátyla csodálatos módon megállította a lávafolyamot. A vértanúnő tisztelete Cataniában és az egész szigeten azóta is töretlen, ezekben a napokban pedig újra szükség van közbenjárására. Ágota vértanúnő a szicíliai Palermo városában született. Néhány forrás a sziget ... Bővebben »