Szentek

A “fagyosszentek”: Pongrác, Szervác, Bonifác

Ezekben a napokban Szent Pongrác és Szent Bonifác vértanúkra, valamint Szent Szervác püspökre emlékezünk. A közép-európai, így a magyar néphagyomány is „fagyosszentek” néven tartja őket számon. Szent Pongrác vértanú (május 12.) Az ázsiai Frígiában született. A 6. században keletkezett szenvedéstörténete szerint szüleit korán elvesztette. A tizennégy éves fiú nagybátyjával, Dénessel frígiai hazájából Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinusz pápával és a ... Bővebben »

Boldog Ivan Merz

Ivan Merz a horvát katolikus megújulás egyik világi vezetője volt. 2003. június 23-án II. János Pál pápa avatta őt boldoggá. Május 10-én ünnepeljük liturgikus emléknapját. Az Osztrák–Magyar Monarchia területén, a mai Bosznia-Hercegovinában, Banja Luka városában (magyar neve: Orbászvár) született 1896. december 16-án. Soknemzetiségű, sokvallású környezetben járt iskolába szülővárosában. Családja liberális gondolkodású volt; nem kapott vallásos nevelést. Érettségi után rövid ideig ... Bővebben »

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Március 19-e Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepe. A keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk. Avilai Szent Teréz látomásban sokat tudott meg Szent Józsefről, például hogy gyermekkorában szüleitől kapott zsebpénzéből a szegényeket támogatta; egészen fiatalon könyv nélkül tudta idézni a zsoltárokat és más ószövetségi könyveket. Soha senkivel nem vitatkozott; ... Bővebben »

Szent Patrik püspök

Szent Patrikra, Írország térítő apostolára és védőszentjére emlékezünk március 17-én. Ő az egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli. Ünnepét csak ezerkétszáz évvel halála után vették föl az egyetemes naptárba. Patrik Britanniában született 385 körül. Tizenhat éves volt, amikor ír tengeri rablók elhurcolták rabszolgának. Birkákat kellett őriznie Írország nyugati partvidékének hegyein. Elhurcoltatását később jogos büntetésnek tekintette azért, mert ... Bővebben »

Római Szent Franciska özvegy, rendalapító

Franciska, a háziasszonyok védőszentje már gyermekként arra vágyott, hogy teljesen Krisztusnak szentelhesse magát, ám férjhez adták. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről; megalapította az obláták társulatát. 1440. március 9-én halt meg; V. Pál pápa avatta szentté 1608-ban. Előkelő római családban született 1384-ben. Nagyon korán megtanult olvasni; kedvenc olvasmánya a zsolozsmáskönyv, a szentek élete és Dante Isteni színjátéka volt. Már hatévesen arra vágyott, ... Bővebben »

Szent Ágota

252-ben a szicíliai Catania városát az Etna kitörése fenyegette. A város riadt lakói akkor az egy évvel korábban elhunyt Ágota vértanú közbenjárását kérték, akinek fátyla csodálatos módon megállította a lávafolyamot. A vértanúnő tisztelete Cataniában és az egész szigeten azóta is töretlen, ezekben a napokban pedig újra szükség van közbenjárására. Ágota vértanúnő a szicíliai Palermo városában született. Néhány forrás a sziget ... Bővebben »

Szent Bálint, a szerelmesek védőszentje

Február 14-e Szent Bálint püspök és vértanú, a szerelmesek védőszentjének liturgikus emléknapja. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt megesketett. 269-ban halt meg Rómában. Kezdetektől fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszenve és az értük végzett tetteinek sora. Az umbriai Terni, ahol Bálint püspök ereklyéi találhatók, minden év február 14-én fogadja a Szent Bálint sírjához zarándokoló ... Bővebben »

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban  figyelemre méltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű ... Bővebben »

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Mária tisztulásának napja – görögül hypapanté, vagyis találkozás. Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. Az ... Bővebben »

Bosco Szent János áldozópap

Bosco Szent János, a Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítója, „az ifjúság szentje” emléknapját, égi születésnapját ünnepli ma az egyház. Bosco János, eredeti nevén Giovanni Melchiorre Bosco 1815. augusztus 16-án született egy parasztcsaládban, az észak-olaszországi Castelnuovo d’Astiban. Kétéves volt, amikor édesapja meghalt, így édesanyjának, Margherita Occhienának egyedül kellett felnevelnie őt és két testvérét. „Margit mama” bölcs nevelő volt, kitartásának és határokat ... Bővebben »