Szentek

Május 1. – Szent József, a munkás

Május 1. – Szent József, a munkás     Munkás Szent Józsefet, a munkások védőszentjét is május 1-jén ünnepeljük. A nap megválasztása tudatos volt. XI. Pius pápa (1922-39) hívta fel a figyelmet Szent Józsefre: „az egyház óriási küzdelmét a világkommunizmus ellen Szent Józsefnek, az egyház legfőbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük. Ő a munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét magáért ... Bővebben »

Április 29. – Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

Április 29. – Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje       *Sziéna, 1347. március 25. +Róma, 1380. április 29.  A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte és csúfította. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A ... Bővebben »

Április 28. – Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap

Április 28. – Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap     *Montfort, 1673. január 31. +Saint-Laurent-sur-Sčvre, 1716. április 28.  Louis Grignion 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la- Caneban (ma: Montfort-sur-Meu). 18 gyermek közül a második volt a kisnemesi családban, melyet nem lehet vagyonosnak nevezni. Bérlő apja meglehetősen nyers modorúnak tűnik. Lajos gyermekkora nem volt boldog, de alapos keresztény nevelést ... Bővebben »

Április 28. – Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú

Április 28. – Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú     *Potičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.  A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdődött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az emberek minden köteléktől szabadulni akartak, és Istent is le akarták taszítani az oltárról. ... Bővebben »

Április 25. – Szent Márk evangélista

Április 25. – Szent Márk evangélista       +Alexandria, 100 körül  Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket:  Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt ... Bővebben »

Április 24. – Szent György vértanú

Április 24. – Szent György vértanú        Amikor Györgyöt történelmi személyként fogadjuk el és méltatjuk, a Lydda Dioszpoliszban (Palesztina) régtől meglévő kultuszának bizonyságaira hivatkozva tesszük ezt. Ugyanakkor világosan elhatároljuk magunkat legendás szenvedéstörténetétől, amelynek eredete visszanyúlik az 5. század elejéig, és különféle változataival megtéveszti az utókor ítéletét.  Annyi történelmileg biztosnak tekinthető, hogy György a konstantini fordulat beköszöntése előtt halt ... Bővebben »

Április 24. – Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú

Április 24. – Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú       *Sigmaringen, 1578. +Seewies, 1622. április 24.  Sigmaringeni Fidél nyugtalan és zavaros korban élt. A reformáció következtében kialakult a két hitvallási frontvonal ,,Unió” és ,,Liga” néven. Az Egyház helyzete Németországban reménytelennek látszott. A lakosság kétharmada az új hitet vallotta, s csak idő kérdése volt, hogy a maradék mikor követi. ... Bővebben »

Április 23. – Szent Adalbert püspök és vértanú

Április 23. – Szent Adalbert püspök és vértanú       *Libice (Kelet-Csehország), 956 körül +Tentikken (Danzig közelében), 997. április 23.   Adalbert kora a német-római szent birodalom fölemelkedésével és a keletnémet területek evangelizálásának kezdetével esik egybe. A germánok és a szlávok, a kereszténység és a pogányság közötti egyre gyakoribb összeütközések kora ez, bizonyos tekintetben a későbbi közép- európai feszültségeknek, ... Bővebben »

Április 21. – Szent Anzelm püspök és egyháztanító

Április 21. – Szent Anzelm püspök és egyháztanító   *Aosta, 1033. +Canterbury, 1109. április 21.  Anzelm 1033-ban a felső-itáliai Aosta városában született. Anyja, Ermenburga a Savoyai nemességből származott, apja, Gundolf lombard volt. Szülővárosában nevelkedett, ahol mintegy 1056-ig töltötte fiatalságát. Elég korán hajlamot mutatott a szerzetesi életre. Miután meghalt édesanyja, akit nagyon szeretett, összeveszett apjával, és egyszer s mindenkorra elhagyta Aostát. ... Bővebben »

Április 16. – Soubirous Szent Mária Bernadett

Április 16. – Soubirous Szent Mária Bernadett       *Lourdes, 1844. február 17. +Nevers, 1879. április 16.  Soubirous Marie-Bernard, vagy ahogy otthon hívták kiskorától kezdve, Bernadett, a hat testvér között a legidősebb. Szülei molnárok voltak és a legnagyobb szegénységben éltek. Bernadett beteges gyermek volt. A korábban börtönként használt nedves, hideg lakás nem használt gyenge egészségének, sőt, minden jel arra ... Bővebben »