Szentek

Május 4. – Szent Flórián vértanú

Május 4. – Szent Flórián vértanú       +Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4.  Magas rangú katonatiszti családból származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is keresztény lett. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodalmasok voltak az Egyház számára, így Flórián kitöltvén a szolgálat éveit, békességben vehetett ... Bővebben »

Május 4. – Boldog Ceferino vértanú

Május 4. – Boldog Ceferino vértanú        Ceferino Giménez Malla (El Pelé) volt az első roma származású vértanú, akit 1997. május 4-én II. János Pál pápa boldoggá avatott. Liturgikus ünnepe is május negyedikén van. Boldog Ceferino a a cigányok védőszentje, példaképe.  Boldog Ceferino 1861. augusztus 26-án született Spanyolországban, Benavent de Segriá közelében. Szülei vándorcigányok voltak, lókereskedelemmel foglalkoztak. Két ... Bővebben »

Május 3. – Szent Fülöp és Jakab apostolok

Május 3. – Szent Fülöp és Jakab apostolok     Mint a többi apostol esetében, az evangéliumok és az Apostolok Cselekedetei csak szűkösen beszélnek Fülöpről és Jakabról is. Mind a négy apostolnévsor (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) megnevezi mindkettőjüket, Fülöpöt az ötödik, Jakabot, Alfeus fiát a kilencedik helyen.  Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két ... Bővebben »

Május 2. – Szent Atanáz püspök és egyháztanító

Május 2. – Szent Atanáz püspök és egyháztanító     *Alexandria, 295 körül +Alexandria, 373. május 2.  Atanáz 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől. Gyermekként még megélte Diocletianus borzalmas keresztényüldözését. Ez adta jellemének azt a hajthatatlanságot és szilárdságot, amelyet később ellenfelei föl szoktak hánytorgatni.  Semmi közelebbit sem tudunk kiképzéséről, tanítóiról és tanulmányairól. Nazianzi Szent Gergely írja: ,,Csak kevés időt fordított ... Bővebben »

Május 1. – Szent József, a munkás

Május 1. – Szent József, a munkás     Munkás Szent Józsefet, a munkások védőszentjét is május 1-jén ünnepeljük. A nap megválasztása tudatos volt. XI. Pius pápa (1922-39) hívta fel a figyelmet Szent Józsefre: „az egyház óriási küzdelmét a világkommunizmus ellen Szent Józsefnek, az egyház legfőbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük. Ő a munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét magáért ... Bővebben »

Április 29. – Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

Április 29. – Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje       *Sziéna, 1347. március 25. +Róma, 1380. április 29.  A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte és csúfította. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A ... Bővebben »

Április 28. – Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap

Április 28. – Szent Montforti Grignion Mária Lajos áldozópap     *Montfort, 1673. január 31. +Saint-Laurent-sur-Sčvre, 1716. április 28.  Louis Grignion 1673. január 31-én született a bretagne-i Montfort-la- Caneban (ma: Montfort-sur-Meu). 18 gyermek közül a második volt a kisnemesi családban, melyet nem lehet vagyonosnak nevezni. Bérlő apja meglehetősen nyers modorúnak tűnik. Lajos gyermekkora nem volt boldog, de alapos keresztény nevelést ... Bővebben »

Április 28. – Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú

Április 28. – Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú     *Potičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.  A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdődött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az emberek minden köteléktől szabadulni akartak, és Istent is le akarták taszítani az oltárról. ... Bővebben »

Április 25. – Szent Márk evangélista

Április 25. – Szent Márk evangélista       +Alexandria, 100 körül  Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket:  Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt ... Bővebben »

Április 24. – Szent György vértanú

Április 24. – Szent György vértanú        Amikor Györgyöt történelmi személyként fogadjuk el és méltatjuk, a Lydda Dioszpoliszban (Palesztina) régtől meglévő kultuszának bizonyságaira hivatkozva tesszük ezt. Ugyanakkor világosan elhatároljuk magunkat legendás szenvedéstörténetétől, amelynek eredete visszanyúlik az 5. század elejéig, és különféle változataival megtéveszti az utókor ítéletét.  Annyi történelmileg biztosnak tekinthető, hogy György a konstantini fordulat beköszöntése előtt halt ... Bővebben »