Szentek

November 15. – Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító

November 15. – Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító     Nagy Szent Albert sváb származású domonkos szerzetes, püspök, tudós, író, filozófus, egyháztanító, polihisztor, a középkor legnagyobb tudós filozófusa volt.  1193-ban született a Duna melletti Lauingenben, a Bolstatt lovagok ősi családjából származott. Gyermekkorában sokat utazott, sok tapasztalatot gyűjtött. Tanulmányait Páduában végezte, majd a domonkos rend második általános főnökének, Szász Jordánnak, ... Bővebben »

November 13. – Magyar szentek és boldogok

November 13. – Magyar szentek és boldogok     A helyi szentek kultusza, védőszentek választása sok kutató szerint a nemzeti önazonosság kialakulásának egyik fontos előzménye. Szent István király zsolozsmás himnusza ezt a formálódó közösséget szólítja meg: Magyar hazánk, te jó Anya, Fiad dicsérd ma, őt dalold, Zengjen a himnusz dallama Hozzá, ki mindig pártfogolt.  A magyar szentek és boldogok közös jellemzője ... Bővebben »

November 12. – Szent Jozafát püspök és vértanú

November 12. – Szent Jozafát püspök és vértanú     *Vlagyimir, 1580 körül +Vityebszk, 1623. november 12.  Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban. A terület ma Ukrajnához tartozik, akkoriban lengyel fennhatóság alatt állt. Családja a fehér ruténok közül származott. Atyja, Kuncevicz Gavriol városi tanácsos volt, édesanyját Marinának hívták. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték.  Amikor ... Bővebben »

November 11. – Toursi Szent Márton püspök

November 11. – Toursi Szent Márton püspök      Szent Márton pannóniai születésű tours-i katolikus püspök, a katonák, a koldusok és számos mesterség védőszentje 1615 éve, 397. november 8-án halt meg Candes-ban.  316-ban vagy 317-ben született Savariában, a mai Szombathelyen. Jómódú pogány római család sarja volt, apja katonatisztként szolgált, jutalomból Itáliában kapott birtokot, a család így ott telepedett le. Gyermekként ... Bővebben »

November 10. – Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító

November 10. – Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító     I. (Nagy Szent) Leó volt a 45. pápa, aki Szent Péter trónját elfoglalhatta. 440. szeptember 29-étől uralkodott az egész egyház felett, és több mint 21 éves uralkodása alatt megváltoztatta a keresztény világot. Alapjaiban szilárdította meg Róma hatalmát. A pápa befolyása az élet és a romjaiba dőlt birodalom minden területén ... Bővebben »

November 5. – Szent Imre herceg

November 5. – Szent Imre herceg     Szent Imre herceg Szent István király és Gizella királyné fia. Nevét, valószínűleg anyai nagybátyja. II. Henrik német-római császár után kapta. Életéről krónikák és legendák alapján vannak csak információk. Születésére nézve egyes források 1000-et jelölik meg, míg a krónikák szerint 24 éves korában halt meg, így valószínűbb, hogy 1007-ben született.  Nevelésére különös gondot ... Bővebben »

November 4. – Borromeo Szent Károly püspök

November 4. – Borromeo Szent Károly püspök     Borromeo Szent Károly olasz bíboros érsek a katolikus egyház egyik nagy reformátora, 1538-ban született, Arona grófjának fiaként.Anyját csecsemőkorában elvesztette, mostoha anyja nevelte, klerikusnak adta a fiút, aki már 12 évesen reverendát öltött magára. Ő lett a római bencés kolostor kommendátor apátja, ami azt jelentette, hogy a kolostor jövedelmét megkapta, amit a ... Bővebben »

November 3. – Porres Szent Márton szerzetes

November 3. – Porres Szent Márton szerzetes     Martinico de Porres 1579. december 9-én született Peruban, Limában. Édesanyja néger, édesapja spanyol nemesember. Mulattként társadalmilag alacsonyabb szinthez tartozott. Kormányzó édesapja elhagyta két mulatt gyermekét, édesanyja gondos keresztény nevelésben részesítette. Martinico példaképe lett társainak.  Gyógyszerészetet, borbélymesterséget és seborvosi ismereteket tanult, elismert és jóhírű gyógyítója volt a környék betegeinek. A sebesültek és ... Bővebben »

November 1. – Mindenszentek ünnepe

November 1. – Mindenszentek ünnepe      Mai formájában is több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében pedig visszamegy az első keresztény századokra.  Minden nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődjeit. A hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb foka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címeket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítottak fel. Marcus ... Bővebben »