Szentek

Szent Bálint, a szerelmesek védőszentje

Február 14-e Szent Bálint püspök és vértanú, a szerelmesek védőszentjének liturgikus emléknapja. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt megesketett. 269-ban halt meg Rómában. Kezdetektől fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszenve és az értük végzett tetteinek sora. Az umbriai Terni, ahol Bálint püspök ereklyéi találhatók, minden év február 14-én fogadja a Szent Bálint sírjához zarándokoló ... Bővebben »

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban  figyelemre méltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű ... Bővebben »

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Mária tisztulásának napja – görögül hypapanté, vagyis találkozás. Arra emlékezünk, amikor Szűz Mária, negyven nappal Jézus születését követően, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és az agg Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. Az ... Bővebben »

Bosco Szent János áldozópap

Bosco Szent János, a Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítója, „az ifjúság szentje” emléknapját, égi születésnapját ünnepli ma az egyház. Bosco János, eredeti nevén Giovanni Melchiorre Bosco 1815. augusztus 16-án született egy parasztcsaládban, az észak-olaszországi Castelnuovo d’Astiban. Kétéves volt, amikor édesapja meghalt, így édesanyjának, Margherita Occhienának egyedül kellett felnevelnie őt és két testvérét. „Margit mama” bölcs nevelő volt, kitartásának és határokat ... Bővebben »

Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Efezus első püspöke, Timóteus és Kréta püspöke, Titusz életútját idézzük fel liturgikus emléknapjukon, január 26-án. Timóteus Lisztrában született, zsidó származású, keresztény anya és pogány apa gyermekeként; nagyanyját, aki szintén keresztény volt, Loisznak hívták (vö. ApCsel 16,1; 2Tim 1,5). Nevének jelentése: aki tiszteli Istent. Szent Pál munkatársa volt, a fogságban is vele volt. Hogy mennyire becsülte őt az apostol, kitűnik abból, hogy ... Bővebben »

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” Az újságírók és írók védőszentjének életútját idézzük liturgikus emléknapján, január 24-én. Szalézi Ferenc Bonaventura 1567. augusztus 21-én született Franciaországban, Thorens közelében. Családja az ősi savoyai nemességhez tartozott és mélységesen ragaszkodott katolikus hitéhez. Ferenc a La Roche-i ... Bővebben »

Boldog Özséb áldozópap

Az egyetlen magyar eredetű férfi szerzetesrend, a pálosok alapítójára emlékezünk liturgikus emléknapján. Özséb Esztergomban született 1200 körül. Szüleit közelebbről nem ismerjük, a krónikás, P. Gyöngyösi Gergely pálos történetíró klasszikus tömörséggel csak annyit mond, hogy híres magyar családból származott. Gondos nevelésben részesült, a Szent István által alapított káptalani iskolába járatták. Életrajzírója szerény, hallgatag, komoly fiúként jellemzi: imádság, böjt, elmélkedés érlelték hivatását. ... Bővebben »

Szent Antal apát

Remete Szent Antalra, a „szerzetesség atyjára” emlékezünk liturgikus emléknapján, január 17-én. Szent Antalnak a keresztény hagyomány a legrégibb időtől fogva a „Nagy” megtisztelő jelzőt adta, annak ellenére, hogy Antal csak egy szegény közép-egyiptomi földműves volt, nem vitt végbe semmiféle történelemalakító tettet. Neve mégis mélyen belevésődött az osztatlan kereszténység történetébe, alakjából magával ragadó erő áradt, amely sok kortársát is elbűvölte. Ez ... Bővebben »

Szent Marguerite Bourgeoys

Január 12-én emlékezik az egyház a francia rendalapítóra, Szent Marguerite Bourgeoys-ra, aki kiépítette a mai Montreal közoktatásának és szociális intézményrendszerének alapjait. Jó társadalmi helyzetben lévő családba született 1620. április 17-én, a franciaországi Troyes-ban. Húszévesen belépett a bencés nővérekhez, akiknek nagy rendháza volt szülővárosában. A francia telepesek által alapított kanadai Ville-Marie (ma Montreal) kormányzója a rendház főnöknőjének testvére volt. A kormányzó ... Bővebben »

Folignói Szent Angéla

A 13. század egyik nagy misztikusának, Folignói Szent Angélának életét idézzük fel liturgikus emléknapján, január 4-én. Angéla az umbriai Folignóban született 1248-ban. Megtérése ahhoz köthető, hogy 1285-ben egy látomásban Szent Ferenc gyónásra buzdította, hogy megszabaduljon aggályaitól. Hamarosan elveszítette férjét és gyermekeit, ezt követően minden vagyonát szétosztotta a szegények között, és belépett a ferences harmadrendi nővérek közé. 1291-ben tett fogadalmat, majd ... Bővebben »