Szentek

Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Efezus első püspöke, Timóteus és Kréta püspöke, Titusz életútját idézzük fel liturgikus emléknapjukon, január 26-án. Timóteus Lisztrában született, zsidó származású, keresztény anya és pogány apa gyermekeként; nagyanyját, aki szintén keresztény volt, Loisznak hívták (vö. ApCsel 16,1; 2Tim 1,5). Nevének jelentése: aki tiszteli Istent. Szent Pál munkatársa volt, a fogságban is vele volt. Hogy mennyire becsülte őt az apostol, kitűnik abból, hogy ... Bővebben »

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, minden emberrel jóságosan bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” Az újságírók és írók védőszentjének életútját idézzük liturgikus emléknapján, január 24-én. Szalézi Ferenc Bonaventura 1567. augusztus 21-én született Franciaországban, Thorens közelében. Családja az ősi savoyai nemességhez tartozott és mélységesen ragaszkodott katolikus hitéhez. Ferenc a La Roche-i ... Bővebben »

Boldog Özséb áldozópap

Az egyetlen magyar eredetű férfi szerzetesrend, a pálosok alapítójára emlékezünk liturgikus emléknapján. Özséb Esztergomban született 1200 körül. Szüleit közelebbről nem ismerjük, a krónikás, P. Gyöngyösi Gergely pálos történetíró klasszikus tömörséggel csak annyit mond, hogy híres magyar családból származott. Gondos nevelésben részesült, a Szent István által alapított káptalani iskolába járatták. Életrajzírója szerény, hallgatag, komoly fiúként jellemzi: imádság, böjt, elmélkedés érlelték hivatását. ... Bővebben »

Szent Antal apát

Remete Szent Antalra, a „szerzetesség atyjára” emlékezünk liturgikus emléknapján, január 17-én. Szent Antalnak a keresztény hagyomány a legrégibb időtől fogva a „Nagy” megtisztelő jelzőt adta, annak ellenére, hogy Antal csak egy szegény közép-egyiptomi földműves volt, nem vitt végbe semmiféle történelemalakító tettet. Neve mégis mélyen belevésődött az osztatlan kereszténység történetébe, alakjából magával ragadó erő áradt, amely sok kortársát is elbűvölte. Ez ... Bővebben »

Szent Marguerite Bourgeoys

Január 12-én emlékezik az egyház a francia rendalapítóra, Szent Marguerite Bourgeoys-ra, aki kiépítette a mai Montreal közoktatásának és szociális intézményrendszerének alapjait. Jó társadalmi helyzetben lévő családba született 1620. április 17-én, a franciaországi Troyes-ban. Húszévesen belépett a bencés nővérekhez, akiknek nagy rendháza volt szülővárosában. A francia telepesek által alapított kanadai Ville-Marie (ma Montreal) kormányzója a rendház főnöknőjének testvére volt. A kormányzó ... Bővebben »

Folignói Szent Angéla

A 13. század egyik nagy misztikusának, Folignói Szent Angélának életét idézzük fel liturgikus emléknapján, január 4-én. Angéla az umbriai Folignóban született 1248-ban. Megtérése ahhoz köthető, hogy 1285-ben egy látomásban Szent Ferenc gyónásra buzdította, hogy megszabaduljon aggályaitól. Hamarosan elveszítette férjét és gyermekeit, ezt követően minden vagyonát szétosztotta a szegények között, és belépett a ferences harmadrendi nővérek közé. 1291-ben tett fogadalmat, majd ... Bővebben »

Becket Szent Tamás püspök és vértanú

Becket Szent Tamásra emlékezünk liturgikus emléknapján, december 29-én. Szent Tamás magyarországi tiszteletét egy középkori verses zsolozsma és az esztergomi Tamás-hegyen épült kápolna őrzi. Tamás 1118. december 21- én született. A mertoni ágostonos kanonokok iskolájában, majd a párizsi egyetemen tanult. Később egyházjogi tanulmányokat folytatott Bolognában és Auxerre-ben. 1154-ben II. Henrik király kancellárja lett. Theobald püspök halála után a király Tamást szerette volna ... Bővebben »

Aprószentek

Azokra a gyermekekre emlékezünk december 28-án, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát. A rómaiak Kr. e. 43-ban ültették a fejedelmi székbe az idegen származású Heródest, aki ravaszsággal, vesztegetésekkel, szónoki ügyességgel és erőszakkal szerezte hatalmát. Mindezek következtében Kr. e. 40-ben a rómaiak kegyéből királyi címet kapott, de ... Bővebben »

Szent János apostol és evangélista

December 27. János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. Jánosé a nagy szó: Isten a szeretet. János apostol és evangélista, a Jelenések könyvének profétája, az európai és hazai szakrális néphagyomány egyik legtiszteltebb és egyik legihletőbb hatású alakja. Szellemének merészségét a sas-szimbólum jelképezi: a sas szárnyalása, magas röpte és napra figyelő ... Bővebben »

Szent Ambrus

„Most tükör által, rejtvényben látunk, akkor pedig színről színre” – írja Szent Pál a korintusiaknak. Szent Ambrus (340 k. – 397) püspök és egyháztanító – akinek emléknapját ma ünnepli a katolikus egyház – hozzáteszi, hogy ilyen tükör lehet az elmélkedés, az olvasás és a kutatás is. „Mivel tehát az igazak azt kapják fizetségül, hogy látják Isten arcát és a világosságot, ... Bővebben »