Vatikán

Ismerjük fel a kegyelemmel szembeni ellenállást

„Mindannyiunk szívében jelen van az ellenállás a kegyelem iránt. Ezt meg kell találni és kérni az Úr segítségét, elismerve, hogy bűnösök vagyunk.” Így buzdított Ferenc pápa december 1-jén, csütörtök reggeli homíliájában a Szent Márta-ház kápolnájában Ádvent első hetében. A Szentatya rámutatott az üres, az igazolást kereső és vádló szavakban rejlő ellenállásra. Figyelmeztetett a „spirituális álnyitottságra”, vagyis arra, hogy nyitottnak mondjuk ... Bővebben »

Ferenc pápa katekézise: végigvettük az irgalmasság 14 cselekedetét, gyakoroljuk 14 különféle módon

November 30-án szerdán, Szent András napján Ferenc pápa a VI. Pál teremben tartotta meg az általános kihallgatást, rögtön jelezve: „Ezzel a mai katekézissel befejezzük az irgalmasságnak szentelt sorozatot, de hozzátette: Jóllehet az irgalmasságról szóló katekézis véget ér, az irgalmasság tovább folyatódik. Adjunk hálát az Úrnak ezért és őrizzük meg a szívünkben mint vigasztalást és erősítést”. A keresztény ember számára a ... Bővebben »

A keresztény alázat a kicsinyek erénye, nem szerepjátszás

Nem a bölcseknek és az okosaknak, hanem a kicsinyeknek tárja fel az Úr az üdvösség misztériumát – mondta Ferenc pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A kicsinyek erénye az istenfélő magatartás, az alázat. A mai evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 10,21-24) Jézus ujjongó hálaadásáról beszél a Szentlélekben, amiért az Úr a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki az üdvösség titkát ... Bővebben »

A hit nem elmélet, hanem találkozás Jézus Krisztussal

A keresztény hit nem egy elmélet, vagy filozófia, hanem találkozás Jézussal. Ezt emelte ki Advent kezdetén, hétfőn reggel bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa. Aki találkozni akar Jézussal, annak el kell indulnia a zarándokúton, és három dologra kell odafigyelnie: legyen éber az imában, szorgos a szeretetszolgálatban és örvendező a dicséretben. Milyen kegyelmet szeretnénk elnyerni Adventben? A Jézussal való találkozást. Az adventi időszak ... Bővebben »

Ferenc pápa köszöntése a Ratzinger díj átadáskor: Az egyház mindig hálás marad XVI. Benedek tanítása iránt

Ferenc pápa november 26-án szombaton délelőtt 11 órakor az Apostoli Palota Kelemen termében részt vett a Joseph Ratzinger – XV. Benedek díj átadási ünnepségén, melynek során az idén Inos Biffi  olasz és Johannis Kourempeles görög ortodox teológusok kapták meg a magas rangú kitüntetést. Az eseményen a névadó XVI. Benedek nyugalmazott pápa kora és nehézkes mozgása miatt nem vett részt, ellenben ... Bővebben »

Megkezdte munkáját a női diakonátus kérdését vizsgáló bizottság a Vatikánban

November 25-én, pénteken megkezdődött a női diakonátus kérdését vizsgáló bizottság első ülése. A testületet Ferenc pápa hozta létre augusztus 2-án azzal a céllal, hogy objektíven tanulmányozza, hogy ez az intézmény miként volt jelen az egyház kezdeti időszakában. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ érsek, a Hittani Kongregáció titkára vezetésével a hat nő és hat férfi alkotta bizottság kétnapos tanácskozásra ült össze, amely ... Bővebben »

A korrupció istenkáromlás- tanuljuk meg az Istent dicsérő imát…

A korrupció az istenkáromlás egyik formája, Babilon nyelve, aki számára nem létezik Isten, csak a pénz, a jólét és a kizsákmányolás istene. Fontos, hogy elsajátítsuk az Istent dicsérő imát, aki finom hangon szól szívünkhöz. Ferenc pápa ezt emelte ki szentbeszédében, amelyet a csütörtök reggeli szentmisén mondott vatikáni szálláshelyén, a Szent Márta-ház kápolnájában. A liturgikus év utolsó hetében az egyház a ... Bővebben »

Nem kell félnünk a haláltól, ha hűségesek vagyunk az Úrhoz

Az Úrhoz való hűségben soha nem csalatkozunk – még halálunk óráján és Isten ítélőszéke előtt sem, mert ha hűek voltunk hozzá, nem fogunk félni. Erről beszélt Ferenc pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentatya óva intett az elidegenedett élet csapdájától, amikor úgy tekintünk az életre, mintha az soha nem érne véget és nem kellene meghalnunk. Gondoljuk ... Bővebben »

Soha ne zárjuk be az irgalmasság és megbocsátás kapuját

Legyőzöttnek látszik, királysága ellentmondásos Krisztus a mindenség Királyának az ünnepe megkoronázza a liturgikus évet és az irgalmasságnak ez a szentévét – kezdte homíliáját Ferenc pápa. Az evangélium ugyanis Jézus királyságát az üdvösség műve csúcspontjaként mutatja be, méghozzá meglepő módon: „Isten Fölkentje, a Választott, a Király” hatalom és dicsőség nélkül jelenik meg: a kereszten, ahol inkább legyőzöttnek látszik, semmint a győzedelmeskedőnek. ... Bővebben »

Ferenc pápa kezet csókolt a börtönviselt albán bíboros papnak

Ferenc pápa november 19-én konzisztóriumot tartott a Szent Péter-bazilikában, melynek során tizenhét új bíborost kreált. Az új bíborosok között van két nyugalmazott érsek, egy püspök, valamint egy áldozópap is, akiket szolgálatuk és tanúságtételük elismeréseképpen nevezet ki. A bíborosi birétum átnyújtáskor Ferenc pápa tisztelete jeléül kezet csókolt Ernest Simoni új bíborosnak, az albániai Shkodra érseksége nyolcvanhat éves papjának, „akit az ateista ... Bővebben »