Dziwisz bíboros Győrben: A könnyek a Szűzanya szeretetének, aggodalmának és reményének jelei

Dziwisz bíboros Győrben: A könnyek a Szűzanya szeretetének, aggodalmának és reményének jelei

Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói érsek mutatott be szentmisét március 17-én, a Könnyező Szűzanya búcsúján a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnep alkalmából a Győri Egyházmegyének ajándékozta Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

A győri kegykép vérrel könnyezésének 319. évfordulóján bemutatott szentmisén a lengyel főpásztorral koncelebráltak: Pápai Lajos győri megyéspüspök, Marian Waligóra OSPPE, a częstochowai kegyhely igazgatója, Lukácsi Zoltán, a győri szeminárium rektora, Marics István püspöki irodaigazgató, városplébános, Schmatovich János székesegyházi kanonok, Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális.

Az ünnepre a Győri Egyházmegye számos településéről, Budapestről és a határon túlról is érkeztek zarándokok.

A szentmise elején Pápai Lajos püspök köszöntötte Stanisław Dziwiszt, a papságot és a híveket, valamint köszönetet mondott Marian Waligóra pálos atyának a papi rekollekción mondott elmélkedéséért.

Dziwisz bíboros, aki  titkáraként elkísérte II. János Pál pápát húsz évvel ezelőtti győri látogatására is, magyarul köszöntötte a székesegyházat megtöltő híveket, majd elmondta, II. János Pál pápa nagyon szerette a magyar népet, és ő most ezt a szeretetet szeretné sugározni a Könnyező Szűzanya búcsújára összegyűltek felé, valamint elhozta a krakkói egyházmegye üdvözletét is.

A szentmise latin és magyar nyelven folyt, a bíboros lengyel nyelvű homíliáját Lukácsi Zoltán rektortól hallhatták a hívek magyarul.

Szentbeszéde elején a lengyel főpásztor kiemelte, nagy öröm számára, hogy az irgalmasság szentévében Győrben ünnepelhet a Könnyező Szűzanya búcsúján. Egyúttal köszöntötte Pápai Lajost püspökké való kinevezése 25. évfordulója alkalmából.

A krakkói érsek elmondta, élete legnagyobb kiváltsága, hogy negyven évig egy szent mellett szolgálhatta az egyházat, majd visszaemlékezett az 1996-os látogatás pannonhalmi és győri állomásaira. Idézett az Ipari Parkban tartott nagymisén elmondott pápai beszédből, melyben a Szentatya a Jó Pásztor alakjáról elmélkedett, aki életét adja juhaiért. A bíboros emlékeztetett, Jézus Krisztus szüntelenül őrködik nyája felett, és azt ígérte, szíve szerinti pásztorokat küld. Ilyen jó pásztorok lettek a vértanú győri püspök, Boldog ApÉs jó pásztorrá vált Karol Wojtyła bíboros is, aki az isteni gondviselés kifürkészhetetlen akarata folytán az egyetemes egyház pásztora lett 1978. október 16-án. Még jobban ki kellett tárnia pásztori szívét, hogy minden nép, nyelv és kultúra beleférjen. A magyar nemzet pedig kivételes helyet kapott szívében, a lengyel és a magyar nép barátsága és közös történelme okán is. A pápának nem volt egyéb fegyvere, mint az Istenről és az emberről szóló igazság, valamint az evangélium – emelte ki a szónok, majd Szent II. János Pál pápa híres és ma is aktuális „Ne féljetek!” felszólítására emlékeztetett.or Vilmos, valamint Mindszenty bíboros.

Stanisław Dziwisz az irgalmasság szentéve kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy Szent Fausztina nővérnek és Szent II. János Pál pápának köszönhető, hogy az isteni irgalmasság fénye Krakkóból kiáradt a világra, és felélesztette az emberek szívét.

A Könnyező Szűzanya ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Mária személye, élete és küldetése Isten végtelen irgalmának különleges kifejeződése. A Szűzanya az isteni irgalom titkában élt – mondta a krakkói főpásztor. – Könnyezése kifejezi irántunk való szeretetét és gondoskodását, hűtlenségünk miatt érzett aggodalmát, és a reményét is, hogy megtérünk Szent Fiához.

Ajánljuk fel az egyetemes egyház minden ügyét, különösen a magyar és a lengyel egyház ügyét Máriának – buzdított a főcelebráns, majd imákat kért az ifjúsági világtalálkozóért, melyet Krakkóban rendeznek meg július végén.

„Minden magyar fiatalt szeretettel várunk! Krakkó igazán közel van Győrhöz, erről ma meggyőződhettem” – biztatta a fiatalokat Stanisław Dziwisz.

A lengyel érsek végül a Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Boldog Apor Vilmos püspök és Szent II. János Pál pápa közbenjárását kérte, majd elmondta, a győri székesegyházban hagyja a szent pápa ereklyéjét, legyen ez annak a jele, hogy Szent II. János Pál pápa jelenléte különösen erős a Győri Egyházmegyében és egész Magyarországon.

Ezt követően a bíboros átadta a vérereklyét Pápai Lajos győri megyéspüspöknek.

A szentmise áldozati részének elején a jelen lévő papság közösen megújította papi fogadalmát.

A szentmise végén a főpásztorok a Könnyező Szűzanya oltárához vonultak, és ott közösen imádkoztak a hívekkel Isten Anyja közbenjárásáért.

Forrás és fotó: Magyar Kurír