Egyezmény született a Szentszék és Kelet-Timor között

Egyezmény született a Szentszék és Kelet-Timor között

A Kelet-Timor evangelizálásának 500. évfordulójára emlékező szertartások keretében augusztus 14-én az ázsiai ország fővárosában, a kormány székházában aláírtak egy egyezményt a Szentszék és a Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság között. Az aláíró a Szentszék részéről Pietro Parolin bíboros államtitkár volt, aki ezekben a napokban a pápa követeként az országban tartózkodik az ünnepi szertartások alkalmából. A Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság részéről a miniszterelnök látta el kézjegyével a dokumentumot.

A dokumentum meghatározza és biztosítja a katolikus egyház jogi státuszát

Az egyezmény a két ország között fennálló jó kapcsolatokból indul ki és figyelembe veszi a katolikus egyháznak a nemzet életében betöltött történelmi és jelenlegi szerepét, amelyet a személy fejlődése szolgálatában végez. A dokumentum meghatározza és biztosítja a katolikus egyház jogi státuszát és szabályozza működésének különböző területeit. Ezek közé tartozik az egyházi házasság, az istentiszteleti helyek, a katolikus nevelési intézmények, az iskolai hitoktatás, az egyház karitatív és egészségügyi tevékenysége, a lelkipásztori ellátás a fegyveres erők soraiban, a börtönökben és a kórházakban, valamint a tulajdonjog és az adózás területeinek szabályozása. Az egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép életbe.

Kép: Parolin bíboros államtitkár és Kelet-Timor miniszterelnök egyezményt írtak alá – EPA

Forrás: Vatikáni Rádió