Egykori esperesük tiszteletére avattak emléktáblát az ekeli katolikusok

Egykori esperesük tiszteletére avattak emléktáblát az ekeli katolikusok

Szép és megható ünnepségnek lehettek tanúi május 30-án az ekeliek és a környékről érkezők a Szent Ágoston Római Katolikus Templomban, ahol emléktáblát avattak ThLic. Lintner József esperes-plébános tiszteletére és emlékére. Lintner József 1952 és 1979 között teljesített szolgálatot a komáromi járásbeli községben.

Lintner József 1914-ben született a Pozsony melletti Dénesden. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ott is szentelték pappá. Szolgált Pozsonyban és szülőfalujában Dénesden is, 1952-től az ekeli hívek lelki atyja volt huszonhét éven keresztül. A nagy tiszteletnek örvendő, hatalmas tudású esperes emléke az évtizedek alatt sem halványult az ekeliek emlékezetében, régi adósságukat törlesztették az emléktábla elhelyezésével.

”Ez a kép marad meg bennünk Rólad: mindenkinek a mindene akartál lenni és szíved jóságában minden hívődet sajátodként ismerted” – ezekkel a szavakkal emlékeztek meg az ekeli hívek egykori esperesükről az ünnepi szentmisén, melyen részt vett Mons. Orosch János a Nagyszombati Főegyházmegye megyéspüspöke, Ft. Kiss Róbert a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke, Ft. Elek László komáromi esperes-plébános, Ft. Szlovák Marián, a komáromi esperesi kerület iskolaesperese, az ekeli születésű Ft. Balla Gáspár, pozsonyeperjesi plébános, Ft. Nagy Péter, ekeli plébános, Lintner József rokonai és egyetlen élő testvére, valamint a község elöljárói és az ekeli, nemesócsai, csallóközaranyosi katolikus és református hívek és lelkészeik.

Az emléktáblát Orosch János áldotta meg, majd a gyerekek szép műsorával zárult az ünnepi mise a katolikus templomban. Az ünneplő közösség átvonult a helyi kultúrházba, ahol Lintner József esperes-plébános Ekelen eltöltött éveiről készített kiállítást tekinthették meg az egybegyűltek. Az ünnepséget szeretetvendégség zárta.

Forrás: Vass Laura, Felvidék.ma