Evangelizációs zenés áhítat Szepsiben

Evangelizációs zenés áhítat Szepsiben

Amint szerte a nagyvilágban, úgy Szepsiben is megemlékeztek az 1956-as forradalom eseményeiről. Ebből az alkalomból 2014. október 23-án, a Gável – testvérek közreműködésével evangelizációs zenés áhítat volt a magyar iskolában és a délutáni szentmisében, ami után Mága Zoltán hegedűművész és társai tettek tanúságot a zsúfoláság megtelt templomban.

Az evangelizáláson a hazai híveken kívül részt vettek a társadalmi és a közélet helyi képviselői, valamint a környék értéket szerető lakosai, azok, akiknek október 23. piros betűs ünnep.

Az ünnepség résztvevői hálát adtak, hogy nagyjaink a szabadságot választva összefogtak, ami által népünk jövőt, reményt és méltóságot vívott ki. Elismerést és képességet a szabadságra, megkülönböztetni a jót a rossztól, valamint készséget a dialógusra. Amint Isten, Fiában, Jézus Krisztusban párbeszédet kezdett az emberiséggel, úgy kell ezt tovább folytatni határon innen és túl, városon belül és kívül.

A barikád mindkét oldalán sok áldozat volt. Idővel vált tagadhatatlanul nyilvánvalóvá, hogy az adott történelmi helyzetben mi volt a helyes és mi a helytelen. Mivel az ember a szívével lát jól, fontos a helyes látás, hogy életünk mindenkori kihívásai közepette bölcsen és okosan mérjük fel küldetésünket és erőinket.

Az ünnepség kétségtelenül pozitív tanúságtétel volt az evangéliumi értékrend mellett, ami nélkül a jövőben nincs sem ok, sem kilátás ünnepelni. A kihívások pergőtüzében az elkövetkezendő hetekben gyakrabban, mint máskor kell kérni a Szentlélek világosságát, Urunk Jézus Krisztus kegyelmét és az Atyaisten szeretetét, hogy a hit, az összetartozás, a felelősség és a sorsközösség vállalás lángját, amit az ünnepség kapcsán kaptunk, ápoljuk és tovább adjuk.

GB.