Farkas Jenő emléknap Nagymegyeren

Farkas Jenő emléknap Nagymegyeren

Farkas Jenő emléknapot tartottak június 9-én Nagymegyeren. A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Herdics György, a Remény főszerkesztője celebrált a helyi  plébánia templomban.
Szentbeszédében a költészet szépségéről, a versek lelket nyugtató erejéről beszélt. Beszédét Farkas Jenő versidézetekkel gazdagította. A szentmise után megkoszorúzták a papköltő templomkertben lévő emléktábláját, majd a művelődési házba vonultak, ahol sok ifjú verskedvelő jelenlétében megkezdődött az emléknap második része, a szavalóverseny. 
Tizenheten mondtak el egy-egy Farkas Jenő-verset, illetve a másik körben egy szabadon választott költeményt. A jelenlévőket Ábrahám Margit hitoktató köszöntötte.
Farkas Jenő papköltőnek az 1950-es években kezdtek megjelenni versei, műfordításai. Jeles szlovák költők verseit fordította magyar nyelvre, többek között Andrej Sládkovič Marina és A gyetvai legény c. elbeszélő költeményeit. A hatvanas évek közepén jelent meg első verseskötete a Csendország, majd 1969 ben A valaki jár a nyomomban c. kötet. Nagymegyer után 1976-tól Albáron lett plébános. 1979. szeptember 18-án halt meg. Szencen van eltemetve. 1999- ben adták ki harmadik kötetét Ballada és zsoltár címmel, majd 2006-ban a Válogatott verseket. Ez utóbbi két kötetet a Glória Kiadó, a Remény hetilap kiadója adta ki. 
Az első helyezett (iskolák szerint) a nagymegyeri Marton Csaba lett, a második az ugyancsak nagymegyeri Katona Eszter, a harmadik pedig a dunaszerdahelyi Marczell Viktória. Különdíjban a szenci Nagy György részesült.