Február 3. – Szent Anszgár (Oszkár) püspök

Február 3. – Szent Anszgár (Oszkár) püspök

 

 

26000A Az előkelő frank családból származó bencés szerzetes, Anszgár (801–865), „észak apostola” Dániában, Svédországban, majd a Hamburg–Bréma egyházközség püspökeként hirdette az evangéliumot. Tevékenységével hozzájárult a kereszténység megszilárdításhoz Dániában.

 826-ban egy bencés szerzetes, Anszgár (Ansgar, Oskar) érkezett Dániába, aki négy évig élt a király udvarában, és számos dánt megtérített. Beutazta egész Dániát és Svédországot. A ribei és hedebyi templomalapításokkal végérvényesen megszilárdult a kereszténység Dániában.

 Galliában, Amiens környékén született 801-ben, közeli rokonságban volt a híres Karoling dinasztiával. Édesanyját korán elvesztette, ezért apja gondoskodásából a corbie-i kolostorban tanult. A krónikák tanúsága szerint csintalan gyerek volt, de hamarosan komolyan megváltozott, mikor egy álomképben megjelent neki Szűz Mária. 13 évesen bencés szerzetes lett, 17 évesen már tanított. Egész fiatalon, 21 éves korában a Paderborn melletti új Korvey apátság kolostoriskolájának vezetőjévé választották. Nagy tudása és ékesszólása miatt az apátság templomának neves prédikátora lett. 831-ben Hamburg-Bréma püspökévé választották.

 Harald dán király kérésére érkezett Jütlandba, hogy hirdesse az üdvösség örömhírét. Rövid időn belül iskolát alapított azoknak az ifjaknak a nevelésére, akiket egyházi szolgálatra szántak.

 Néhány évvel később, 830-tól, Björn svéd király kérésére svéd földön is eredményes térítő munkát végzett. Mivel elsőnek hirdette dán és svéd földön az evangéliumot, „észak apostolának” nevezték. IV. Gergely pápa megbízásából egész Északnyugat-Európa apostola lett. Ezrek tértek meg a tanítása nyomán a mai Németország, Anglia, Dánia és Svédország területén. Hamburg 845-ös feldúlása után Bréma püspöke lett.

 Szigorú önmegtagadásokkal élt, sokat böjtölt, keményen vezekelt. Minden pénzt a szegények támogatására fordított; rabszolgákat váltott ki. Missziós útjain kétkezi munkájával tartotta fenn magát és társait, halászhálók csomózásával keresve pénzt. Brémában halt meg 865. február 3-án, csendesen imádkozva.

kép: santiebeati.it

forrás: Magyar Kurír