Felhívás az imádságra

Felhívás az imádságra

Böjte Csaba:

Nagy felfordulás van a világunkban, eljött az önmegtagadás, a böjt, az imádság ideje! Flüei Szent Miklós kiimádkozta, hogy Svájc a békesség szigete legyen, az ő közbenjárásával kérjük ugyanezt a kegyelmet Európának, Világunknak!

Flüei Szent Miklós, Zürichtől nem messze egy kis Svájci faluban született. Fiatal éveiben több polgárháborúban is részt vett, majd családot alapított. Abban az évben, mikor a tizedik gyereke született, újból kiéleződött a svájci hegyek között élő különféle nemzetek, felekezetek között az ellentét. Mivel tudta, hogy mennyire kegyetlenek a háborúk, ezért úgy döntött, hogy visszavonul a világtól és térden állva böjtölve, imádkozva remeteként életét ajánlja az áldott békéért. 1467. október 16-án, felesége által varrt remete ruhában elhagyja családját, és egy patak partjára megy, ahol remeteséget alapít. Életét az imádkozásnak és az elmélkedésnek szenteli Életszentségének hamar híre megy, sokan mennek hozzá tanácsért és nem csak az egyszerű emberek közül, hanem a hatalmat gyakorló urak is megkeresik kérdéseikkel. Bölcs útmutatásai alapján születik meg az a kényes egyensúly, mely a sok nemzetiségű, felekezetű kantonokból álló Svájcot a béke szigetévé tette Európa közepén. Ezért  tisztelik Szent Miklóst Svájc védőszentjeként Úgy gondolom, hogy a példa adott, és működik is ötszáz éve, most már csak nagyban, Európa- és világ-méretben kellene megvalósítani mindezt!

Szent Miklós, Svájc védőszentje, 1467. október 16-án hagyta el családját és kezdte el az imádságos, remete életét. Mi az árva gyerekeinkkel itt Déván és a többi 83 házunkban is, 2015. október 16-án szeretnénk egy kilencedet kezdeni, melyben mindazokkal, akik együtt imádkoznak velünk, kérni fogjuk Istenünktől az áldott békét. Szeretettel kérlek, gyertek, segítsetek felkészülni a kilencedre és ti is kapcsolódjatok be az imádságba! Azt szeretnénk, ha sok nyelvre lefordítva, sokan tudnánk együtt imádkozni ebben a kilencedben a világ békéjéért! Aki el akarna jönni személyesen is Dévára, hogy részt vegyen a minden esti szentmisénken, s a gyermekeinkkel együtt imádkozzon azért, hogy elhallgassanak a fegyverek, és elkezdődjön a bölcs párbeszéd a világunkban, azt szeretettel, szívesen látjuk! Nagyon szeretném, ha sok-sok templomban, magánházban, de a médián keresztül is minél többen be tudnának kapcsolódni Flüei Szent Miklós által vezetett kilencedünkbe!

Isten gyermekeinek szabad, boldog méltóságára vágyunk, gyertek imádkozzunk és böjtöljünk legalább e kilenc napon keresztül, hogy mennyei Atyánk a kért kegyelmet nekünk, gyermekeinek megadja! Ha nagyon sokan együtt imádkozunk, talán a világ hatalmasai is felfigyelnek kérésünkre, követelésünkre, és le fognak ülni, hogy a problémákra békés megoldást keressenek! Isten kegyelméből több mint 5000 bajban lévő gyermeket fogadtunk be, neveltünk Erdély földjén és azt szeretnénk, hogy ne a gyűlölet, a háború poklában kiégett világot hagyjunk rájuk örökségül, hanem az épülő, szépülő szeretet Istenének az Országát!

Kérjük Szent Miklós imájával Teremtőnket, hogy a felbolydult világunknak adjon békét, egyetértést, bölcs rendet!

Én Uram, én Istenem,
vedd el tőlem mindenem,
ami gátol Feléd!

Én Uram, én Istenem,
add meg nekem mindenem,
ami segít Feléd!

Én Uram, én Istenem,
fogadd el az életem,
hadd legyek egészen a Tiéd!

A soknemzetiségű Svájc védőszentjének, Flüei Szent Miklósnak imája

Kisebb testvéretek, Csaba t.

Forrás:bonumtv.hu