Ferenc pápa: A családban, amely nem nyitja meg kapuját Isten előtt, kialszik az öröm!

Ferenc pápa: A családban, amely nem nyitja meg kapuját Isten előtt, kialszik az öröm!

A déli úrangyala elimádkozása előtt a családi együttélés öröméről elmélkedett a Szentatya december 27-én, Szent Család ünnepén. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Milyen szépen énekelnek ezek a gyerekek! Nagyon ügyesek!

A karácsony légkörében ünnepeljük a mai vasárnapon a Szent Családot. Visszagondolok a szeptemberi nagy philadelphiai találkozóra, arra a számtalan családra, amellyel apostoli útjaimon találkoztam, és gondolok a világon élő összes családra. Szeretném szeretettel és megbecsüléssel köszönteni őket, különösen a mai korban, amikor a családot meg nem értés veszi körül, és sokféle nehézséggel kell szembenéznie, melyek legyengítik.

A mai evangélium arra hívja a családokat, hogy felismerjék a reményteli világosságot, amely abból a názáreti házból árad, ahol gyermekkorát élte Jézus örömben, ahol – Szent Lukács szavaival – „növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,52). Jézus családja, Máriával és Józseffel, minden hívő, de különösen a családok számára, az evangélium igazi iskolája. Itt csodáljuk annak az isteni tervnek a beteljesedését, hogy a család az élet és a szeretet közösségévé váljon. Itt megtanuljuk, hogy minden keresztény család arra hivatott, hogy „családegyház” legyen, felragyogtassa az evangéliumi erényeket, és a jóság kovászává váljon a társadalomban. A Szent Család tipikus vonásai: az elmélyülés és az imádság, egymás megértése és tisztelete, az áldozatvállalás, a munka és az együttérzés szelleme.

A Szent Család példáját és tanúságtételét követve minden család értékes útmutatásokat találhat életmódja és döntései számára, erőt és bölcsességet meríthet mindennapjai számára. Szűz Mária és Szent József megtanítják a szülőket arra, hogy a gyermekeket Isten ajándékaként fogadják, hogy életet adjanak nekik és felneveljék őket, csodálatos módon együttműködve a Teremtő művével, és így, minden gyermekben új mosollyal ajándékozzák meg a világot. Az együtt élő családban válnak a gyermekek egyre érettebbé, ott tapasztalják meg erősen és hatékonyan az ingyenes szeretetet, a gyengédséget, a kölcsönös tiszteletet, egymás megértését, a megbocsátást és az örömet.

Most főleg az örömnél szeretnék egy kicsit megállni. Az igazi öröm, melyet a családban átélünk, nem valami esetleges vagy véletlen dolog. Ez az öröm az emberek közötti mély összhang gyümölcse, mely megízlelteti velünk az együttlét szépségét, egymás támogatásának szépségét az élet útján. Az öröm gyökerénél azonban mindig Isten jelenléte áll, az ő befogadó, mindenkihez irgalmas és türelmes szeretete. Ha nem nyitjuk meg a család kapuját Isten jelenléte és az ő szeretete előtt, a család elveszíti harmóniáját, előbújnak az önzés különféle formái, és kialszik az öröm. Az a család viszont, amely megéli az örömet, az élet örömét, a hit örömét, és ösztönösen közli azt másokkal, az a föld sója és a világ világossága, kovász az egész társadalom számára.

Jézus, Mária és József áldják meg és oltalmazzák a világ összes családját, hogy az a derű és öröm, az az igazságosság és béke uralkodjon bennük, amelyet születésével Krisztus hozott ajándékul az emberiségnek.

A szentatya szavai az Angelus után:

Kedves testvéreim!

Most arra a számos kubai migránsra gondolok, akik nehéz helyzetben vannak Közép-Amerikában, és sokan közülük az emberkereskedelem áldozataivá válnak. Kérem a térség országait, hogy ismét nagylelkűen tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket, hogy sürgősen megoldást találjanak erre a humanitárius drámára.

Szeretettel köszöntöm a téren jelenlévő családokat, mindnyájatokat! Köszönöm tanúságtételeteket! Az Úr kísérjen és segítsen titeket kegyelmével mindennapi utatokon!

Köszöntelek mindnyájatokat, zarándokok, akik a világ számos részéből érkeztetek. Külön is köszöntöm a bergamói egyházmegye fiataljait, akik most bérmálkoztak. És köszönetet mondok azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik olyan szépen énekeltek, és énekelnek is majd egy karácsonyi éneket a családok tiszteletére.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok! Még egyszer köszönetet mondok karácsonyi jókívánságaitokért és imáitokért, és kérlek, továbbra is imádkozzatok értem.

Finom ebédet! A viszontlátásra!

Forrás: Magyar Kurír

Kép: Magyar Kurír