Ferenc pápa a sírásról, a könnyek ajándékáról

Ferenc pápa a sírásról, a könnyek ajándékáról

Ferenc pápa szerint a sírás megtisztít és nyitottá tesz mások fájdalmára. Szavai megmutatják, hogy a sírás nem a gyenge emberek sajátja, hanem mindannyiunk életének fontos része. Az Aleteia nyomán idézzük a Szentatya néhány mondatát, amelyben a könnyek ajándékáról szól.

„Nekünk is jót fog tenni, ha kérjük a sírás kegyelmét, sírunk ezért a világért, amely nem tartja tiszteletben a béke útját. Kérjük a szív megtérését!”

„Ha az ember nem sír, nem sír szívből, soha nem értheti meg ezt a misztériumot. A bűnbánó ember sírása, a testvér sírása ez, aki ránéz sok emberi nyomorúságra. Jézusban tekint rá ezekre, térden állva és sírva, és soha, de soha nem egyedül…”

„Az élet bizonyos helyzeteit csak akkor látjuk meg, ha a könnyek megtisztították a szemünket.”

„Milyen sok könny hull minden pillanatban a világon; mind más és más; és együtt alkotják a kétségbeesés óceánját, amely irgalomért, együttérzésért, vigaszért kiált.”

„Szükségünk van irgalomra, vigasztalásra, amely az Úrtól jön. Mindannyiunknak szükségünk van rá; ez a mi szegénységünk, de a nagyságunk is: kérjük Isten vigasztalását, aki gyengéd szeretetével elénk jön, hogy letörölje arcunkról a könnyeket.”

„Ha Isten sírt, én is sírhatok, tudván, hogy megértenek. Jézus sírása az ellenszere a testvéreim iránti közönynek. Az a sírás megtanítja, hogy magamévá tegyem mások fájdalmát, részesévé legyek a fájdalmas helyzetben élők gondjainak, szenvedéseinek.”

„Az elveszettség, a megrázkódtatás, a sírás pillanatában Krisztus szívéből az Atyához intézett imádság tör elő. Az imádság az igaz orvosság a szenvedésünkre.”

„Minden kereszt tövében ott van Jézus Anyja. Köpenyével letörli könnyeinket. Kezével felemel és elkísér minket a remény útján.”

„Ha nem tanultok meg sírni, nem lehettek jó keresztények. Ez is egy kihívás.”

Forrás: Aleteia.org