Ferenc pápa: A teológiát térden állva műveljük, ne feledkezzünk meg a hitérzékről

Ferenc pápa: A teológiát térden állva műveljük, ne feledkezzünk meg a hitérzékről

Egy olyan időszakban, amikor az Evangélium lényegéről is eltorzult elképzelések keringenek, nélkülözhetetlen a nagy teológiai munka – hangsúlyozta a pápa az olasz teológiai társulat tagjainak, akiket december 29-én fogadott a Vatikánban. Több mint 300 teológus a tagja a szervezetnek, amely idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, miután a II. Vatikáni Zsinatot követően megalapult. A teológiát a rácsodálkozásban műveljük, amely elvisz minket a Krisztussal való találkozáshoz, továbbá végezzük térden állva, az egyházban, Isten szent népében, amely rendelkezik a hitérzékkel.

Hitérzék

Ahhoz, hogy hiteles hívők legyünk, nincs szükség arra, hogy teológiát tanuljunk az egyetemen. Létezik a hit valóságának érzéke, amellyel Isten egész népe rendelkezik, azok is, akik ezt nem tudják intellektuális eszközökkel kifejezni. Ezt érzékelni kell és meg is kell hallgatni. A legegyszerűbb emberek is képesek a hit szemével látni. Isten hűséges szent népe élő hitében kell minden teológusnak elmerülnie és ebből kell támogatást nyernie, ez kell, hogy előrevigye és átölelje.

Az egyháznak, amely újra átgondolja önmagát

Egy önmagából kilépő missziós egyházban a teológiai szolgálat nagyon fontos és sürgető – mutatott rá a Szentatya. Az egyháznak, amely újra átgondolja önmagát, azzal kell foglalkoznia, hogy kifejezésre juttassa az Evangélium alapvető magját, – ahogy az az Evangelii gaudium k. apostoli buzdításban már megfogalmazásra került – Isten üdvözítő szeretetének szépségét, amely a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban öltött testet.

Nélkülözhetetlen teológiai munka

Egy bonyolult korszakban, az egyedülálló tudományos és technikai fejlődés időszakában és egy olyan kultúrában, amelyet a múltban áthatott a kereszténység, de amelyben ma az Evangélium lényegétől eltorzult nézetek keringenek, valóban nélkülözhetetlenné válik egy nagy teológiai munka. Erre azért van szükség, hogy az egyház továbbra is hirdetni tudja az Evangélium lényegét a mai kor emberének és hogy az Evangélium valóban eljusson a személyekhez, a maguk sajátosságában és átjárja a társadalmat annak minden dimenziójában. A teológia feladatától tehát nem tekinthetünk el. Erőfeszítéseivel tekintse át a keresztény hit nagy témáit egy alapvetően megváltozott kultúrában – kérte a pápa.

Az embert érő hallatlan kihívások

Ezért olyan teológiára van szükség, amely segítséget nyújt minden kereszténynek, hogy hirdesse és megmutassa Isten üdvözítő arcát, az irgalmas Istent azoknak a hallatlan kihívásoknak a jelenlétében, amelyek a mai embert érik. Ide tartozik az ökológiai válság, az idegtudományoknak és azoknak a technikáknak a fejlődése, amelyek módosítani tudják az embert, továbbá ilyen kihívás pl. az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség vagy egyes népek teljes elvándorlása, valamint az elméleti és a gyakorlati relativizmus. Ezek miatt tehát olyan teológiára van szükség, amely olyan keresztényekből áll, akik nemcsak maguk között beszélgetnek, hanem amely teológia a különböző egyházak és az egyház szolgálatába tud állni, felvállalva azt a feladatot, hogy átgondolja az egyházat, hogy az összhangban álljon azzal az Evangéliummal, amelyet hirdetnie kell – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A zsinat szerint „együtt” művelt teológia

A Szentatya arra buzdította az olasz teológusokat, hogy kövessék a II. Vatikáni Zsinat által kijelölt utat a kreatív hűség jegyében, együtt végezve a teológiát és nem individualista, részrehajló módon vagy még rosszabbul, a versenyszellem szerint. Legyenek olyan személyek, akik elmerülnek a legszélesebb teológiai közösségbe, amelynek részét képezik és amelyhez a szolidaritás illetve a hiteles barátság kötelékeivel kapcsolódnak. Ez nem kiegészítő jellege a teológiai szolgálatnak! – figyelmeztetett a pápa.

Felhívás a személyek szabadságára

Tehát mindig szükség van a teológiai munkára, amely által sikeresen eljutunk ahhoz, hogy amiben hiszünk mennyire kerül megértésre. Ez a hívők igénye, hogy a hitünk legyen teljes mértékben emberi és ne meneküljön el a tudat és a megértés szomja elől. Egyben ez a hit közlésének igénye is: mindig és mindenhol úgy jelenjen meg, hogy nemcsak nem csonkítja meg azt, ami emberi, hanem mindig mint a személy szabadságáért szóló felhívás mutatkozik meg – zárta beszédét Ferenc pápa az olasz teológiai társulat tagjaihoz.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió