Ferenc pápa: Az egyház történetében is vannak ártatlanul meghurcolt emberek

Ferenc pápa: Az egyház történetében is vannak ártatlanul meghurcolt emberek

Az írástudók elítélnek másokat, Isten szavát használva Isten szava ellen, bezárják szívüket a prófécia előtt, nem törődnek mások életével, csak a törvény és betű alkotta sémáikkal. Ferenc pápa erről beszélt április 11-én, hétfőn reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén.

Homíliájának középpontjában a hétfői szentlecke állt az Apostolok cselekedeteiből, (ApCsel 6,8–15) amelyben az írástudók megrágalmazzák Istvánt, mert nem tudnak ellenállni bölcsességének és a Szentléleknek, amellyel eltelve beszélt. Hamis tanúkat bujtanak fel ellene, hogy elmondják: káromló szavakat használt Mózes és Isten ellen. Az isteni igazság előtt bezáródó szív csak a törvény igazságába kapaszkodik, sőt nem is annyira a törvény, mint a betű igazságába, és nem talál más kiutat, mint a hazugság, a hamis tanúzás és a halál útját. Jézus már megfeddte őket ezért a viselkedésükért, mert atyáik megölték a prófétákat, és most ők magasztalják ezeket a prófétákat. Az írástudók válasza pedig inkább cinikus, mint képmutató: ha mi atyáink idejében lettünk volna, mi is ugyanazt tettük volna. Így mossák kezeiket, és tisztának vallják magukat. De a szívük zárva van Isten szava előtt, az igazság előtt, Isten hírnöke előtt, aki elhozza a próféciát, hogy haladjon előre Isten népe.

Ferenc pápa ekkor elmondta: rosszul érzi magát, valahányszor a Máté evangéliuma 27. fejezetében lévő részt olvassa, amelyben a bűnbánó Júdás visszamegy a főpapokhoz, és azt mondja: „Vétkeztem”, és vissza akarja adni az ezüstöket. „Mi közünk hozzá?” – vágják rá ők – „Az a te dolgod!” Bezárták szívüket ez előtt a szegény bűnbánó ember előtt, aki nem tudta, mitévő legyen. „Az a te dolgod!” Aztán elment, és fölakasztotta magát. Mit tesznek ők, a főpapok, amikor Júdás elmegy, és fölakasztja magát? Talán azt mondják: Nahát, szegény ember? Nem! Rögtön a pénzre gondolnak: „Nem szabad a templom kincstárába tenni, mert vér díja” (vö. Mt 27,6). Ez és ez a szabály… Ilyenek az írástudók!

Nem törődnek a másik ember életével, nem érdekli őket Júdás bűnbánata: az evangélium azt mondja, hogy megbánta tettét, és úgy ment vissza. A főpapokat csak a törvényeik, s a sok-sok szó és dolog érdekli, amit felépítettek. Ez az ő szívük keménysége, oktalansága, és mindazoké, akik nem tudtak ellenállni az István mondotta igazságnak, inkább hamis tanúkat keresnek, hogy elítéljék őt.

István úgy végzi, mint minden próféta, úgy, mint Jézus. És ez megismétlődik az egyház történetében: sok embert ártatlanul megöltek, elítéltek: Isten szavával ítéltek Isten szava ellenében. Gondoljunk a boszorkányüldözésekre, vagy Szent Johannára és sok más emberre, akiket elégettek, elítéltek, mert nem igazodtak a bíráik szerint Isten szavához. Ez a jézusi minta, aki azért, mert hűséges és engedelmes volt az Atya szava iránt, a kereszten végezte. Milyen nagy gyengédséggel mondja Jézus az emmauszi tanítványoknak: „Ti oktalanok”. Kérjük az Urat, hogy ugyanezzel a gyengédséggel nézze szívünk kisebb-nagyobb oktalanságait, simogasson meg minket, és mondja: „Ti oktalanok” – és aztán magyarázza el nekünk a dolgokat – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió