Ferenc pápa: Az Eucharisztia reményforrás a világnak

Ferenc pápa: Az Eucharisztia reményforrás a világnak

Ferenc pápa szeptember 27-én az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága plenáris ülésének résztvevőit – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

A Szentatya köszönetét fejezte ki a bizottság munkájáért, amit a 2016-os Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítése érdekében végeznek, végső soron annak érdekében, hogy segítsék a hívőket abban, hogy egyre jobban megértsék az Eucharisztia jelentőségét.

Szent Ágoston szavaival élve és a II. Vatikáni Zsinatot idézve, az Eucharisztia „az irgalom szentsége, az egység jele és a szeretet köteléke” (Sacrosantum Concilium 47) – emelte ki beszédében a pápa. A következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus témája „Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye” (Kol 1,27) lesz, ami jól kifejezi az Eucharisztia, a misszió és a keresztény remény közötti kapcsolatot. A találkozó jó lehetőség lesz, hogy az Eucharisztiát megpróbáljuk egy, az Úr Igéjében és szeretetáldozatában magvalósuló, átalakító találkozásként felfogni, megérteni.

A Jézussal az Eucharisztiában való találkozás reményforrás lesz a világ számára, ha helyet adunk annak a missziónak, hogy megváltoztassuk a világot azáltal, hogy az élet teljességét adjuk neki: reményt, megbocsátást, gyógyulást és szeretetet mindazoknak, akiknek szükségük van rá, különösképpen a szegényeknek és elnyomottaknak – mondta beszédében a Szentatya.

Végül Ferenc pápa Mária oltalmába ajánlotta az ülés résztvevőit, kérte őket, hogy imádkozzanak érte és szívélyes áldását adta mindnyájukra.

Forrás: Magyar Kurír