Ferenc pápa béke-világnapi üzenetének témája 2017-re: Erőszakmentesség, mint politikai stílus a békéért

Ferenc pápa béke-világnapi üzenetének témája 2017-re: Erőszakmentesség, mint politikai stílus a békéért

Ferenc pápa augusztus 26-án pénteken közzétette a 2017. január elsejei, 50. Béke-Világnapra írt  üzenetének témáját: „Erőszakmentesség, a politika stílusa a békéért”.

Ferenc pápa Béke-Világnapra írt immár negyedik üzenetének a témája ezúttal az erőszakmentesség. Az erőszak és a béke a gyökerükben két ellentétes módja a társadalom építésének. Az erőszak tűzfészkeinek a megsokszorozódását és negatív társadalmi következményeit a Szentatya a „darabokban folyó harmadik világháború” összefüggésében értelmezi. A béke ellenben pozitív társadalmi következményekkel jár és igazi fejlődés megvalósulását teszi lehetővé. Éppen ezért a legtágasabb terjedelemben kell mozognunk a béke útjának a tárgyalásain, még ott is, ahol az utak gyötrelmesek és szinte járhatatlanok. Ilyen módon a „nem erőszakosság” tágasabb és új értelmet nyerhet: nemcsak vágyakozás, ihlet, valamint az erőszak, az akadályok, a romboló késztetések morális elutasítása, hanem valószerű, a reményre nyitott politikai módszer is. Ugyanis egy olyan politikai módszerről van szó, mely a jog primátusán alapul. Ha minden emberi lény joga és egyenlő méltósága megőrzést nyer, kirekesztés és megkülönböztetés nélkül, akkor következésképpen a „nem erőszak” politikai módszerként értve valódi utat építhet, hogy legyőzzük a fegyveres konfliktusokat. Ebben a távlatban fontos, hogy mindinkább felismerjük nem annyira az erő jogát, hanem a jog erejét.

Ferenc pápa ezzel az úttal szeretne jelezni egy további lépést, a reménység útját, mely alkalmazható a jelen történelmi körülmények között: a szembenállások megoldásait elérni tárgyalásokon keresztül, elkerülve, hogy azok fegyveres konfliktusokká fajuljanak. E távlat mögött áll a kultúra és a népek önazonossága iránti tisztelet, vagyis annak a nézetnek a felülmúlása, hogy az egyik rész erkölcsileg magasabb rendű a másiknál. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az egyik nemzet közömbös lehet egy másik tragédiájával szemben. A világméretű fegyverkereskedelem olyan nagy mértékű, hogy általában alulértékelik. Az illegális fegyverkereskedelem pedig nem egy konfliktust támogat és tart fenn a világban. Az erőszakmenteségnek, mint politikai stílusnak lehet és kell is sokat tennie ennek a csapásnak a meggátolásában.

A Béke Világnapját VI. Pál pápa teremtette meg a II. Vatikáni Zsinat utáni években, 1968-ban és minden év január elsején tartják. A pápa békevilágnapi üzenetét a világ minden kormányhivatalába elküldik, mint a Szentszék diplomáciai vonalának a jelét az elkövetkező évre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: világháló