Ferenc pápa beszéde a kardiológusok római világkongresszusához: félelemmel járuljatok az élet e nyitott könyvéhez

Ferenc pápa beszéde a kardiológusok római világkongresszusához: félelemmel járuljatok az élet e nyitott könyvéhez

A szívhez, az életnek e nyitott könyvéhez aggódó féltéssel és félelemérzettel járuljatok

Ferenc pápa szerdán délben Róma Új vásár központjába utazott, ahol ezekben a napokban tartják a kardiológusok évi világkongresszusát, melyen ezúttal 140 ország mintegy 35 ezer kardiológusa vesz részt.

„Ti a szív gyógyításával foglalkoztok – kezdte beszédét a pápa, miután köszöntötte a számos orvost és kutatót, akik a betegek gyógyításának szentelik az életüket. Mennyi szimbólum rejlik ebben a szóban: szív! És mennyi emberi elvárást helyeznek ebbe az emberi szervbe! Kezetekkel érintitek az emberi test dobogó központját, éppen ezért a felelősségetek is nagy! Biztos vagyok benne, hogy az életnek e nyitott könyvéhez, melynek oly sok lapja vár még felfedezésre, aggódó féltéssel és félelemérzettel járultok – hangsúlyozta a pápa.

Ami az emberi személy tényleges javát szolgálja, az az Istentől ered

Az egyház tanítóhivatala mindig leszögezte az élet tudományos kutatásának a fontosságát és az emberek egészségét. Az egyház ma nem csak elkísér benneteket ezen a merész úton, hanem annak előmozdítójaként támogatni is akar ebben benneteket, mert tudja, hogy mindaz, ami az emberi személy tényleges javát szolgálja, az mind olyan cselekedet, mely az Istentől ered. A természet a maga összetettségében és így az emberi elme is, mind az Isten teremtménye.

A hit az igazság mind teljesebb és az emberiség számára mind hasznosabb megismerésére ösztönöz         

A tudósnak lehet és kell is kutatnia – folytatta a pápa – tudva, hogy a filozófiai és empirikus tudományok és gyakorlati alkalmazásaik, melyek a leggyengébbet és beteget szolgálják, egy fontos szolgálat, mely bele van írva az isteni tervbe. A hit révén az Isten kegyelme iránti nyitottság ugyanis nem sebzi meg az emberi értelmet, hanem az igazság mind teljesebb és az emberiség számára mind hasznosabb megismerésére ösztönzi.

A puszta tudomány nem elegendő az emberi személy titkának a megértéséhez    

Tudjuk mindazonáltal, hogy a tudós a felfedezésében sohasem neutrális.  Magával viszi a történelmét, lét- és gondolkodásmódját. Mindenkinek szüksége van egy bizonyos megtisztulásra, mely miközben eltávolítja a mérgeket, melyek megmérgezik az értelmet az igazság és bizonyosság kutatásában, őt magát arra indítják, hogy még nagyobb intenzitással szemlélje a dolgok lényegét. Nem tagadhatjuk, hogy a tudás, még a legfontosabb és legtudományosabb is, rászorul arra, hogy előrehaladjon, miközben kérdéseket tesz fel és válaszokat talál a kezdetről, a valóság értelméről és rendeltetéséről, beleértve az embert is. Mindazonáltal az egyedüli természet- és fizikatudományok, nem elegendőek ahhoz, hogy megértsük azt a misztériumot, amit minden emberi személy hordoz magában. Ha az emberre a maga teljességében tekintünk, különleges mély pillantást vethet a legszegényebbekre, a legjobban rászorulókra és a peremre szorítottakra, hogy őket is elérje a gyógyításotok, az egészségügyi struktúrák segítsége és figyelme – kérte a pápa kardiológusok konferenciájától.

Végül a pápa arra intette a kardiológus szakorvosokat, hogy a gyógyításon túl ne manipulálják az emberi természetben rejlő törvényeket, hanem csak kutassák, használják és rendezzék azokat, hogy az élet mindinkább megfeleljen a Teremtő szándékának és álljon ellen a kísértésnek, mely elfojtaná az igazságot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: AP