Ferenc pápa beszéde a missziós területek új püspökeihez: Mindnyájan az irgalmasság zarándokai vagyunk

Ferenc pápa beszéde a missziós területek új püspökeihez: Mindnyájan az irgalmasság zarándokai vagyunk

Ferenc pápa pénteken délben a Kelemen teremben fogadta  a missziós területek közelmúltban kinevezett új püspökeinek mintegy 110 fős csoportját, akik ezekben a napokban a Vatikánban szemináriumon vesznek részt, amelyen elmélyítik küldetésük legfontosabb pasztorális és egyházkormányzási  ismereteit.

Mindnyájan az irgalmasság zarándokai vagyunk

A pápa hozzájuk intézett beszédében az irgalmasság jubileumára utalva leszögezte: „Mindnyájan az irgalmasság zarándokai vagyunk, hiszen rászorulunk Krisztus kegyelemére. Minden püspök a saját személyében tapasztalja meg ezt a valóságot, mint a nyájak legfőbb Pásztorának a helyettese, akinek az a hivatása, hogy életével és püspöki szolgálatával mutassa be Isten atyaságát, Krisztus jósága, törődése, irgalma, szelídsége és tekintélye által. Minden püspök arra kapott megbízatást, hogy saját egyházmegyéjében pásztorként vezesse Isten egyházát az Atya nevében, az őket tanító Krisztus nevében és az egyháznak életet adó Szentlélek nevében”.

Akik nem ismerik Krisztust, azoknak is hirdessétek az evangéliumot

„Ti mindnyájan az úgynevezett missziós területek sokféle és egymástól különböző területéről jöttetek – folytatta a pápa – éppen ezért nagy kiváltságot, de ugyanakkor nagy felelősséget is hordoztok az evangelizálásban. Jó Pásztor módjára törődjetek a nyájjal, menjetek az elveszett bárányok fellelésére, keressétek az örömhír hirdetésének mindig új módját, induljatok az emberek elé, segítsétek a megkeresztelteket a hitük gyarapításában, rázzátok fel a langyosakat és a nem gyakorlókat. Menjetek el azokhoz a bárányokhoz is, akik nem tartoznak Krisztus nyájához és mert nem ismerik őt, hirdessétek nekik az evangéliumot”.

Használjátok a világi munkatársak segítségét, törődjetek a papság képzésével

Ferenc pápa arra buzdította az új püspököket, hogy „a missziós munkában bátran támaszkodjanak a világi hívek segítségére, aki készségesek a tanúságtételben. Fordítsanak nagy figyelmet a szemináriumokban a papság képzésére, nyújtsanak nekik konkrét és érinthető példát és főként személyes jelenlétükkel vegyenek részt a képzés legjelentősebb mozzanataiban”.

Virrasszatok, hogy az etnikai különbözőségek ne telepedjenek rá a keresztény közösségekre

A Szentatya végül külön figyelmeztette a missziós főpásztorokat arra a veszélyre, ami az egyes népcsoportok etnikai különbözőségéből ered: ne engedjék, hogy ezek a visszásságok behatoljanak a keresztény közösség testébe, hogy ott felülkerekedve megbontsák a krisztusi egységet” – zárta beszédét Ferenc a missziós területek közelmúltban kinevezett új püspökeihez.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió