Ferenc pápa Ecuadorban

Ferenc pápa Ecuadorban

Július 5-én, vasárnap Ferenc pápa megkezdte latin-amerikai apostoli látogatását, amelynek állomásai: Ecuador, Bolívia és Paraguay.

Az Alitalia repülőgépe helyi idő szerint délután 14.45 perckor érkezett meg Quito nemzetközi repülőterére, amely Mariscal Sucre XIX. századi függetlenségi harcos nevét viseli. (Magyarországon ekkor este háromnegyed 10 volt.)

A Szentatyát Rafael Correa elnök és felesége, állami és egyházi méltóságok fogadták a repülőtéren, közöttük Giacomo Ottonello érsek, ecuadori apostoli nuncius.

Quito – Ecuador fővárosa 2.850 méter magasan fekszik a tengerszint felett: a világ második legmagasabban fekvő fővárosa. Lakóinak száma meghaladja a 2 millió 670 ezret. Guayaquil után az ország második legnépesebb városa. Az Egyenlítőtől délre, mindössze 35 km távolságra terül le. Az Egyenlítő helyét jelző emlékművet a helyi lakosok a világ közepe (la mitad del mundo) névvel ismerik.

A pápa hálát adott Istennek, amiért megadta neki a lehetőséget, hogy ismét eljöjjön Latin-Amerikába, és most meglátogathassa Ecuador szép földjét. Örömét fejezte ki a forró hangulatú fogadtatásért: ez újabb bizonyítéka, hogy Ecuador nemes népét a befogadás jellemzi.

A pápa köszöntötte az államelnököt, a kormány képviselőit, püspöktestvéreit, az ország helyi egyházának híveit, mindazokat, akik ma kinyitják előtte szívük, családjuk, hazájuk kapuját.

Ferenc pápa utalt rá, hogy már több alkalommal tett lelkipásztori látogatást Ecuadorban. Most is Isten irgalmassága és a Jézus Krisztusba vetett hit tanújaként érkezett. Ugyanez a hit évszázadokon át formálta e nép önazonosságát és sok jó gyümölcsöt termett. Ferenc pápa felidézte az ecuadori szenteket, kiemelve Boldog Mercedes de Jesús Molina rendalapító szerzetesnő alakját. Szent II. János Pál iktatta be a boldogok sorába 30 évvel ezelőtt, 1985-ben, Ecuadorban tett apostoli látogatása során.

A boldogok és szentek lelkesen élték meg hitüket. Az irgalmasságot gyakorolva, az élet különböző területein hozzájárultak koruk ecuadori társadalmának jobbá tételéhez.

Ma mi is megtalálhatjuk az evangéliumban annak a kulcsát, hogy hogyan nézzünk szembe a jelen kihívásokkal, értékelve a különbözőségeket, előmozdítva a párbeszédet, szorgalmazva, hogy kirekesztés nélkül, mindenki részt vegyen a társadalmi életben, arra törekedve, hogy a haladás és fejlődés útján tett előrelépések mindenki számára biztosítsanak egy jobb jövőt, különös tekintettel legsebezhetőbb testvéreinkre és a kisebbségekre. A pápa arról biztosította az ecuadori elnököt, hogy mindig számíthat ezen a téren az egyház elkötelezettségére és együttműködésére.

Ferenc pápa ezután az ország lakóihoz fordult: „Barátaim, várakozással és reménnyel kezdem ezeket a most következő napokat”. Ecuadorban található a Chimborazo hegy, amelynek csúcsa a Föld felszínének legtávolabbra eső pontja a Föld középpontjától.

Ezért úgy hívják, a naphoz, a holdhoz és a csillagokhoz legközelebbi hely. Mi, keresztények, Jézus Krisztust a naphoz, a holdat pedig az egyházhoz, a közösséghez hasonlítjuk. Jézuson kívül senki sem ragyog önfénnyel. Ezekben a napokban mindenki számára váljon egyre nyilvánvalóbbá a „Magasságból fölkelő” közelsége (vö. Lk 1,78) és az, hogy világosságának, szeretetének vagyunk a visszfénye.

A pápa magához kívánja ölelni egész Ecuadort: a Chimborazo csúcsától a Csendes-óceán partjáig, az Amazon őserdejétől a Galápagos szigetekig. Soha ne veszítsék el azt a képességet, hogy hálát adjanak Istennek mindazért, amit értük tett és tesz; azt a képességet, hogy megvédjék a kicsinyeket, az egyszerűeket, hogy gondját viseljék a gyermekeknek és az időseknek, hogy bizalommal legyenek a fiatalok iránt, hogy csodálattal tekintsenek népük nemes jellemére és hazájuk egyedülálló szépségére.

Jézus Szentséges Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve, akiknek Ecuadort szentelték, árasszon rájuk kegyelmet és áldást.

Az ünnepélyes fogadtatást követően Ferenc pápa a 40 km távolságra lévő apostoli nunciatúrára ment először zárt autón, amelyről a nunciatúrához közeledve átszállt nyitott papamobiljára, hogy köszönthesse az út két oldalán összegyűlt, lelkes tömeget, akik így köszöntötték anyanyelvén: „Francisco Primero, te quiere el mundo entero” – Első Ferenc, az egész világ szeret téged.

Ferenc pápa vasárnap este, mielőtt nyugovóra tért volna, a quitói apostoli nunciatúra előtt összegyűlt hívekkel együtt elimádkozta a Miatyánkot és áldását adta rájuk.

forrás: bonumtv.hu