Ferenc pápa homíliája: a gazdagsághoz ragaszkodás megosztja a családokat és háborút szít

Ferenc pápa homíliája: a gazdagsághoz ragaszkodás megosztja a családokat és háborút szít

„Jézus nem ítéli el gazdagságot, csak a gazdagsághoz ragaszkodást, mely megosztja a családokat és háborúkat provokál” – ezekkel a fő gondolatokkal magyarázta Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmise hétfői evangéliumát (Lk 12,13-21).

A vallás ne legyen egy biztosító társaság

„A gazdagsághoz ragaszkodás bálványimádás” – szögezte le Ferenc pápa a homíliájában. „Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, Istennek és a gazdagságnak”. Jézus nem ellenzi a gazdagságot önmagában, de óva int attól, hogy saját biztonságunkat a pénztől várjuk, mert az a vallást egy biztosító társasággá teszi. Ezenkívül a pénzhez tapadás megoszlást eredményez, ahogy az evangélium mondja, amikor „az örökségükön veszekedő két testvérről szól”.

„Gondoljunk csak arra, hány olyan családot ismerünk – fűzte hozzá a pápa – ahol veszekednek egymással az örökség miatt, amiatt gyűlölködnek és nem beszélnek egymással. Számukra többé már nem a szeretet az igazán fontos a családban, a gyerekek, a testvérek és a szülők szeretete, hanem a pénz. Ez pedig rombol és háborút okoz, háborúkat, amiket manapság is láthatunk. Igen, van egy eszményünk, de mögötte pénz van. Pénz, a fegyverkereskedők pénze, azoké, akik hasznot húznak a háborúkból”.

A kapzsiság veszélyes, mert hamis biztonságot ígér

„Biztos vagyok benne – hangsúlyozta  a pápa – hogy mindannyian ismerünk legalább egy ilyen megosztott családot. Pedig Jézus olyan világos: „Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete”. A kapzsiság veszélyes, mert biztonságot ad nekünk, ami ugyan nem igaz, pedig még akár imádságra is vezet, mehetsz imádkozni a templomba, de ha a szív a pénzhez tapad, akkor az egész rossz végre jut”.

A vállalkozóról, aki képtelen megosztani a gazdagságát

„A kapzsiságtól való intése után Jézus elmesél egy példabeszédet egy derék vállalkozóról, akinek bőséges termést hozott a földje és tele volt gazdagsággal. Ahelyett, hogy így gondolkodott volna: Megosztom a munkásaimmal a gazdagságomat,hogy nekik is jusson egy kicsi, legalább a családjaik számára! Ezzel szemben így okoskodott: Mit is tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termést. Tudom már mit teszek. Lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, odagyűjtöm a termést és minden vagyonomat”. Nagyobbakat építeni! Mind nagyobbakat!” – tette hozzá a pápa. „A gazdagsághoz tapadás soha nem ér véget. Ha a szíved a gazdagsághoz ragaszkodik, amikor már annyi mindened van, még többet akarsz belőle. Ez lesz az ilyen embernek az istene, aki a pénzéhez ragaszkodik”.

Adakozzál, még a szükségesből is, de szeretettel

„Az üdvösség útja a boldogmondásoké” – állapította meg a pápa. „Az első a lélekben szegényeké, vagyis ne ragaszkodjunk a gazdagsághoz, mely ha egyszer van, akkor arra való, hogy másokat szolgáljunk vele, hogy megosszuk másokkal, hogy előbbre segítsünk sok embert. Annak a jele, hogy nem esünk a pénz bálványimádásába, az alamizsnálkodás, az adakozás a rászorulóknak. De ne csak a feleslegből adjunk, hanem abból is, amitől én is nélkülözni fogok, ami talán nem is igazán szükséges nekem. Ez egy jó jel, azt jelenti, hogy nagyobb a szeretetem az Isten felé, mint a pénz iránti ragaszkodásom.

Három kérdés: Adok? Mennyit adok? Hogyan adok?

Ferenc pápa homíliája végén három kérdést ajánlott, hogy szembesüljünk vele. Első: Adok? A második: Mennyit adok? A harmadik pedig: Hogyan adok? Tehát hogyan adok? Úgy mint Jézus, a szeretet gyengédségével vagy pedig, mint aki adót fizet? Hogyan adok? Megkérdezheted: De atyám, mit akar ezzel mondani? Azt, hogy amikor adakozol valakinek, nézz a szemébe! Érintsd meg a kezeddel! Ő a Krisztusnak a teste, ő a testvéred és nővéred. Ha így jársz el, akkor olyan leszel, mint a mennyei Atya, aki nem engedi, hogy az ég madarai táplálék nélkül maradjanak! És mekkora szeretettel adja azt az Atya!

Kérjünk kegyelmet az adakozás gyakorlásához

Kérjük az Úrtól az a kegyelmet, hogy mentek legyünk ettől a bálványimádástól, a gazdagsághoz való ragaszkodásunktól. Kérjük kegyelmet, hogy őrá tekintsünk, aki olyan gazdag a szeretetében, nagylelkűségében és irgalmasságában. Kérjük ezt a kegyelmet, hogy segíthessünk másoknak az adakozás gyakorlásával, ahogyan ezt ő tette. Megint ellene vetheted: De hát ő semmit sem nélkülözött! Erre a válasz: Jézus Krisztus, aki az Istennel egyenlő volt, kiüresítette magát ebből, megalázta magát, ő is nélkülözött” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisén a Szent Márta házban.

Forrás: Vatikáni Rádió