Ferenc pápa homíliája a Tiberisz-szigeti imavirrasztáson: A vértanúk az egyház élő vére

Ferenc pápa homíliája a Tiberisz-szigeti imavirrasztáson: A vértanúk az egyház élő vére

Szombaton délután öt órakor Ferenc pápa a római Tiberisz-szigeten fekvő Szent Bertalan bazilikában imavirrasztást vezetett, amelyen megemlékeztek a mostani és a múlt század keresztény vértanúiról.

A vértanúság ősi története egyesít bennünket az új mártírok emlékezetével

„Zarándokként jöttünk ide a Tiberisz-szigeti Szent Bertalan bazilikába, ahol a vértanúság ősi története egyesít bennünket az új mártírok emlékezetével, akiket a múlt század őrült ideológiái öltek meg egyszerűen csak azért, mert Krisztus tanítványai voltak”  – ezzel a gondolattal vezette be rövid beszédét Ferenc pápa. „Ezeknek a régi és mai hősies tanúságtevőknek az emléke megerősíti bennünk annak a tudatát, hogy az egyház akkor egyház, ha a vértanúk egyháza, ahogy a Jelenések könyve ír róluk: «Ők azok, akik a nagy szorongattatásból jönnek, a Bárány vérével megjelölve». Kegyelmet kaptak ahhoz, hogy a halálig menően megvallják Krisztust. Ők szenvednek, életüket adják, mi pedig Isten áldást kapjuk az ő tanúságtételükért. És hányan vannak még a rejtett vértanúk, akik a hétköznapokban igyekeznek segíteni a testvéreket” – emelte ki a pápa.

Minden üldöztetés alapja evilág fejedelmének a gyűlölete a Krisztus vérével megváltottak iránt

„Minden üldözés alapja evilág fejedelmének a gyűlölete azok iránt, akiket Krisztus a vérével és a feltámadásával megváltott”. A pápa utalt a felolvasott evangéliumra, amelyben Jézus éppen a gyűlöletről szól. „Ő, aki mindig a szeretetről beszélt, most a gyűlölet szót említi, mert ő szereti nevén nevezni a dolgokat. Így szól: Ne féljetek! A világ gyűlöl benneteket, de tudjátok, hogy előbb gyűlölt engem”. „Krisztus szeretetből váltott meg bennünket és kimentett az ördög hatalmából. Ez a gyűlölet eredete: minthogy Jézus megváltott bennünket, evilág fejedelme nem akarja ezt, ezért gyűlöletből üldöztetést támaszt, mely Krisztus idejétől fogva mind a mai napig tart. Hogy miért? Evilág gonosz lelkének gyűlölete miatt” – hangsúlyozta a pápa.

A vértanúk az egyház élő vére

„A történelem nehéz ideje során hányszor is mondták: Ma a hazának hősökre van szüksége! A pápa szabadon hozzáfűzte, hogy „a vértanút nem szabad egy hősként elképzelni, mert a lényeges dolog abban áll, hogy a mártír kegyelmet kapott az Istentől. Ez a kegyelem és nem pedig személyes bátorsága teszi őt vértanúvá. Ma éppúgy kérhetjük: Vértanúkra van szükségünk, vagyis a mindennapok szentjeire, de azokra is, akik a végsőkig tanúságot tudnak tenni. Ők az egyház élő vére, akik azt tanúsítják, hogy Krisztus feltámadt és él. A szentek nélkül az egyház nem tudna előre haladni, ezért van szükség rájuk napról napra”.

Egy bosszú nélküli muzulmán ember vértanú keresztény feleségének emléke

Ferenc pápa ekkor felidézte annak az anyának a képet, melyet a Leszbosz szigetén tett látogatása óta hordoz a szívében. „Ő már a mennyből tekint le ránk”. A pápa akkor a menekültek között találkozott egy fiatal muzulmán apával és három gyermekével. Ő mesélte el neki, hogy „a felesége keresztény volt, akit nagyon szeretett. Amikor terroristák törtek be a falujukba, a vallásukról faggatták a lakókat és a keresztényeknek a földre kellett feküdniük. Keresztény felesége azonban ezt nem tette meg, ezért a férje szeme láttára vágták el a torkát”. „Mi nagyon szerettük egymást” – idézte a pápa a férj vallomását. „Abban a muzulmán emberben nem volt bosszú, bosszú nélkül hordozta a keresztjét. Oltalmat talált a felesége iránti szeretetben, akit a vértanúság kegyelme vitt el”.

A vértanúk élő öröksége adjon nekünk békét és egységet!

„Emlékezni itt a hit tanúira, ez egy nagy ajándék, a Szent Egyed közösség, a római egyház számára, a város összes keresztény közössége és a zarándokok számára. Tiéd legyen, Urunk, a dicsőség, miénk a szégyen!” – zárta homíliáját a Dániel könyvéből vett idézettel Ferenc pápa a római Tiberisz-sziget Szent Bertalan bazilikájában tartott imavirrasztáson szombat este.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió