Ferenc pápa kinevezte a Rozsnyói Egyházmegye új püspökét

Ferenc pápa kinevezte a Rozsnyói Egyházmegye új püspökét

A Szentatya Rozsnyó új püspökévé Stanislav Stolárikot, a Kassai Érsekség segédpüspökét nevezte ki. Egyúttal elfogadta a Rozsnyói Egyházmegye eddigi püspökének, Vladimír Filónak januárban benyújtott lemondását, aki a kánonjogi kódexre hivatkozva 75. életévének betöltését követően kérte felmentését.

A lemondott püspök pásztori szolgálatát és az egyházmegye vezetését apostoli adminisztrátorként utódja hivatalba lépéséig folytatja.

Stanislav Stolárik 1955. február 27-én született Rozsnyón. Teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte 1978. június 11-én szentelték pappá a pozsonyi Szent Márton székesegyházban. Tőketerebesen majd Homonnán volt káplán, később pedig Eperjesre került segédlelkésznek. 1983-1990 között az abosi (Obišovce) zarándokhely adminisztrátora, majd a hernádcsányi (Čaňa) gyülekezet segédlelkésze. 1992-1995 között Homonnán pap, 2001-től az eperjesi Szent Miklós plébánia plébánosa. 2004. február 26-án a kinevezték a Kassai Egyházmegye segédpüsökévé, 2004. március 20-án püspökké szentelték. Ezt követően ugyanezen megye megyéspüspök helyettesévé, valamint a Szlovák Püspöki Konferencia Liturgiai Bizottságának elnökévé nevezték ki.

Forrás: hirek.sk