Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapot hirdetett 2019 októberére

Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapot hirdetett 2019 októberére

Ferenc pápa, elfogadva a Népek Evangelizációjának Kongregációja ajánlását, rendkívüli missziós hónapot hirdetett 2019 októberére, XV. Benedek pápa „Maximum illud” kezdetű apostoli levele megjelenésének centenáriuma alkalmából.

Ferenc pápa ezt június 3-án jelentette be, amikor a Vatikánban fogadta a Pápai Missziós Művek közgyűlésének mintegy százhetven tagját.

A pápa a közgyűléshez intézett beszédében reformfolyamatokat sürgetett és arra buzdította a Pápai Missziós Művek tagjait, hogy keressenek új utakat az evangelizációban. A missziós apostoli lendület és hév megújítására, Ferenc pápa, elfogadva a Népek Evangelizálása Kongregáció ajánlását, az imádság és a megfontolás rendkívüli idejét hirdette meg 2019 októberére.

XV. Benedek Maximum illud kezdetű apostoli levelében hangsúlyozza, hogy az életszentség különösen szükséges az apostoli munka hatékonyságához. Ezért ajánlja a Krisztussal való szorosabb egységet, a mind mélyebb meggyőződéssel és örömmel teli részvételt az evangélium hirdetésében. A buzgóság és a szentség jeleit hordozó emberekre van szüksége ma az Egyháznak és a missziónak. „Aki Istent hirdeti, legyen Isten embere” – idézte Ferenc pápa a csaknem száz éve született dokumentumot.

A megújulás megtérést igényel – állandóan legyünk készen, hogy a többiek a mi személyes kapcsolatunkon keresztül találkozzanak Krisztussal. Épüljön mindez az evangéliumra, bevonva az Egyház missziós küldetésébe a klerikusokat és a világi híveket egyaránt. Az imádság és a megfontolás rendkívüli missziós hónapja, mint egy első evangelizálás, szolgáljon az egyházi hit megújítására.

Ferenc pápa idézett VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdításából: „Az Egyház evangelizál, de az evangelizálást önmagán kezdi. Az Egyház ugyanis azok közössége, akiknek közös a hitük, közös a reményük. A hit és remény ébrentartásához szüksége van arra: hogy mindezt együtt vallják meg, együtt éljék, a szerető testvéri közösségben gyakorolják. Az egyháznak szüntelenül hallania kell, hogy mi is az, amit hisz, miért remél, mit jelent a szeretet főparancsa. Mint Isten népe, az egyház a világban él, ahol gyakran megkísértik a bálványok, ezért kell, hogy újra és újra hallja »Isten magasztos tetteit«, amelyek egykor az Úrhoz fordították, és amelyek révén most is mindig meghallja az Úr hívását és egyesül őbenne. Tömören tehát úgy lehet mondani: az egyházat magát is mindig evangelizálni kell, hogy az evangélium hirdetésében maga is megőrizze frissességét, lelkesedését, erejét.”

A szentatya végül annak a reményének adott hangot, hogy a most meghirdetett rendkívüli missziós hónap legyen alkalmas idő az imádságra, sok szent és missziós vértanú tanúságtételére, biblikus és teológiai reflexióra, katekézisre és missziós karitászra, hogy az Egyház újra megtalálja frissességét és első szeretetét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va