Ferenc pápa részvéttávirata Macharski bíboros halálára

Ferenc pápa részvéttávirata Macharski bíboros halálára

Ferenc pápa kedden délben részvéttáviratot küldött Stanisław Dziwisz krakkói bíborosérseknek Franciszek Macharski nyugalmazott  bíboros halála alkalmából. „Jézusom, bízom benned” – idézte Ferenc pápa az elhunyt bíboros jelmondatát, „mely az ő egész életét és szolgálatát irányította. Ma, az irgalmasság jubileumi évében ékesszólóvá lett ez a fohász, mely annak a műnek a beteljesülését jelzi, melyet az Úr bízott reá, már a keresztségben, amikor bevezette őt a megváltó vérével megjelöltek seregébe, majd pedig a papság adományával, amikor arra küldte, hogy Isten népét az Igével és a szentségeivel szentelje meg. Buzgón végezte ezt a küldetését, mint pásztor, mint professzor és mint szemináriumi rektor, egészen addig a napig, amikor az Úr Szent Szaniszló, és közvetlen elődje, Karol Wojtyła, ma Szent II. János Pál pápa örökségét bízta rá a krakkói érseki székben. Az isteni irgalmasságba vetett bizalommal vezette ezt a művet, mint egy atya a papokért és rábízott lelkekért. A politikai és társadalmi átalakulások nem könnyű  időszakában vezette az Egyházat Krakkóban, bölcsen, a valóságtól vett egészséges távolságtartással, minden egyes személy tiszteletével törődve, az egyház közösségének javát szem előtt tartva és mindenekelőtt az emberszívek hitének a megőrzésével”.

„Hálás vagyok a Gondviselés iránt – szól személyes hangon a pápai részvéttávirat – hogy meglátogathattam őt krakkói utazásom során. Életének utolsó szakaszát erősen megpróbálta a szenvedés, amit a lélek derűs bizakodásával fogadott. Ebben is az Isten jóságára és irgalmasságára hagyatkozás hűséges tanúja lett és így marad meg emlékezetemben és imádságomban. Az Úr fogadja be őt dicsőségébe!”.

Végül Ferenc pápa a lengyel bíborosokra és püspökökre, az elhunyt családjára és minden lengyel hívő lélekre Isten áldását adja.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió