Ferenc pápa szentmisén a hívek között a templompadban X. Szent Piusz emléknapján

Ferenc pápa szentmisén a hívek között a templompadban X. Szent Piusz emléknapján

„Nagy meglepetést keltett péntek reggel Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, ugyanis amikor pontban hétkor a szokásnak megfelelően kinyitották a bazilika kapuit, a pápa az első között lépett be a Szent Márta házzal szemközti Imádságok kapuján. Azonnal a bazilika baloldali kereszthajójának X. Szent Piusz pápa sírjához és a mellette lévő oltárhoz sietett, ahol csendes imádságba mélyedt”.

“A Pápa éppen a X. Szent Piusz oltárnál imádkozik”

Mindezt Lucio Bonora prelátus, az Államtitkárság alkalmazottja mondja el rádiónk mikrofonja előtt. Bonora prelátus, aki egyébként X. Szent Piusz pápa történetét kutatja, az ő emléknapján hét órakor, két koncelebráló paptársával, éppen a szent oltáránál akart misézni:

„Ezt látva a vatikáni csendőrség és a sanpietrinók munkatársai diszkréten közölték velem, hogy a pápa éppen a X. Szent Piusz oltárnál imádkozik. „Mit csináljak akkor most, menjek vissza?” – kérdeztem. Nem, atya, menjen csak!” – mondták ők, én pedig elindultam.

“Szerette volna leróni tiszteletét X. Szent Piusz előtt”

A pápa, amikor észrevette, hogy misézni szeretnék, azt mondta nekem, hogy ő csak imádkozni jött ide, mert ahogy felkelt, már korán misét mondott a Szent Márta ház kápolnájában, de mégis szerette volna leróni tiszteletét X. Szent Piusz előtt. Amikor elkezdtem a szentmisét, ő ottmaradt, és részt vett rajta a többi hívővel együtt. Amikor pedig eljött a béke-köszöntés a misében, akkor a szomszédjai felé fordulva békejobbot nyújtottak egymásnak. Látva pedig, hogy elindulok én is feléje a köszöntésre, akkor elém jött.

“Segítségét kérte saját szolgálata számára”

Nagyon mélyen megindító volt számomra, de mindenkinek ott az oltárnál, a pápát látni, mint egyszerű, alázatos hívő embert, aki X. Szent Piusz pápa sírjánál imádkozik. Aztán elmondta még, hogy milyen fontos törődni a szentek tiszteletével éppen az emléknapjukon, a „dies natalis”, vagyis a mennyei születésnapjukon. A szentek között jó társaságban vagyunk és ő, a pápa ezért kereste X. Szent Piusz társaságát, éppen az egyházi emléknapján, a saját szolgálata számára, az egyház és világ iránt érzett felelősségből.

“Nem úgy jött, mint egy pápa…, hanem kíséret nélkül”

Milyen szép, hogy nem úgy jött, mint egy pápa, ez annál is inkább igaz, hiszen bármiféle kíséret nélkül lépett a templomba. Továbbá mindez a X. Szent Piusz pápa iránti személyes tiszteletét jelzi. Hiszen elmondta nekem, hogy buenos aires-i érsek korában ilyenkor a katekétákért, a hitoktatókért szokott imádkozni a szent emléknapján, mert őt a katekéták pápájának tartja, emiatt is szervezte meg a hitoktatók találkozóját X. Szent Piusz nevében. Ferenc pápa életrajzai is beszámolnak erről, az ő személyes tiszteletéről iránta. Erről már két éve is beszélt nekem” – vallotta a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt Lucio Bonora prelátus, az Államtitkárság alkalmazottja. A Vatican Insider szombati kiadása azt is megjegyzi, hogy Ferenc pápa a szentmise során a szentáldozáskor beállt a hívek sorába és magához vette az Oltáriszentséget.

“Ne takarja el semmi X. Piusz sírját”

Ferenc pápa X. Szent Piusz pápa iránti tiszteletére már pápasága elején fény derült, hiszen 2013 decemberében úgy rendelkezett, hogy a betlehemi jászlat, az eddigi szokásnak megfelelően ne X. Piusz pápa kápolnája elé helyezzék, eltakarva így azt, hanem állítsák kicsit hátrább. Azóta is a betlehemi jászlat a bazilika baloldali bejáratánál, a keresztelő kápolnában helyezik el” – nyilatkozta Lucio Bonora prelátus.

X. Szent Piusz pápa: „Én csak egy vidéki pap…, egy vidéki püspök…, egy vidéki érsek…, egy vidéki bíboros vagyok..”  

Az 1835-ben született X. Piusz pápa egyszerű észak-olaszországi szülőktől származott és élete végéig, 1914-ben bekövetkezett haláláig, még pápaként is megőrizte egyszerűségét és tiszta, nemes lelkületét. Ellenzett minden formalizmust, és ösztönösen tiltakozott minden előléptetése ellen, szinte külső erőszakkal, de legalábbis rábeszéléssel vették rá, hogy elfogadja a püspöki, az érseki, a pártiárkai kinevezését és a sor végén csak a bíborostársak unszolására fogadta el a konklávén a péteri szolgálatot. Jellemző rá a mondása, ami végigkísérte életútját: „én csak egy vidéki pap, egy vidéki püspök, egy vidéki érsek, egy vidéki bíboros vagyok…”. Mindvégig szegényen élt, egyszerűen öltözött, és szerette, de szolgálta is a szegényeket. Pápaságának két legemlékezetesebb mozzanata a híressé lett Katekizmus megjelentetése, melyeken katolikusok generációi nőttek fel és a szentáldozáshoz járulás engedélyezése iskolás korú kisgyermekek számára.

Kép: Ferenc pápa a hívők között a X. Szent Piusz emlékmisé – RV

Forrás: Vatikáni Rádió