Ferenc pápa szerdai katekézise: Keresztény gyökere kezeskedik Kolumbia békéjéről

Ferenc pápa szerdai katekézise: Keresztény gyökere kezeskedik Kolumbia békéjéről

Kolumbiai útját követően egynapos otthoni pihenése után Ferenc pápa szerdán délelőtt a napfényes Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást és az eddigi hagyománynak megfelelően összefoglalta és kiértékelte az apostoli látogatását.

Kolumbia tengernyi szenvedése közepette is, a reménység népe

Ismét köszönetet mondott a rendkívül szívélyes fogadtatásért, amelyet legmélyebben a kolumbiai nép részéről tapasztalt meg. „Örömteli ez a nép, tengernyi szenvedése közepette is a reménység népe” – szólt elismeréssel a pápa. Külön megemlítette azt a vonást, ami a legmélyebben  megérintette, ez pedig a sok gyermek és fiatal látványa, amit az összes városban tapasztalt. „Felemelték a gyermekeiket, csakhogy a pápa megáldhassa őket. Büszkén tartották kicsinyeiket, mintha azt mondanák ezzel a gesztussal: «Ez az én büszkeségem, ez az én egyetlen reményem!» Aláhúzta a pápa útjának a folytonosságát, ahogy az a népeket vezető Szentlélek ösztönzésére Boldog VI. Pál és Szent II. János Pál pápa útjai sorába illeszkedik.

Kolumbia nagyon erős keresztény gyökerei kezeskednek a békéről

A „Tegyük meg az első lépést” mottóra utalva Ferenc pápa megállapította: „Kolumbia fél évszázados belső konfliktusából lép ki most Isten segítségével és már elkezdődött ez az út. Utazásommal meg akartam áldani ennek a népnek az erőfeszítését, megerősíteni őket a hitben és a reménységben, továbbá elfogadni a tanúságtételüket, ami gazdagság saját küldetése és az egész egyház javára. „Kolumbia, miként a legtöbb latin-amerikai ország nagyon erős keresztény gyökerekkel rendelkezik, ami még élesebbé teszi az őt megrázó háború tragédiáját, másfelől pedig éppen a béke kezese, mint az újjáépítés szilárd fundamentuma és a legyőzhetetlen reménység éltető nedve. Nyilvánvaló, hogy a Gonosz akarta megosztani a népet, hogy szétrombolja Isten művét, de hasonlóképpen nyilvánvaló, hogy Krisztus szeretete, a Végtelen Irgalom erősebb a bűnnél és a halálnál” – nyomatékosította a pápa, majd sorra vett látogatásának az állomásait.

Bogotá: a nép békevágya és életereje olyan gazdag, mint a természet sokszínűsége            

„Ez az út Krisztus és az egyház áldását vitte el válaszként a nép béke és élet iránti vágyára, melytől túlárad ennek a nemzetnek a szíve, hiszen azt gyermekek, kamaszok és fiatalok ezreinek a szemében láthattam, főként Bogotá terén, ahol találkoztam velük” – vallotta ismét személyesen a pápa. „Ezt az életerőt a természet is hirdeti ott – folytatta a pápa –, hiszen Kolumbia a második leggazdagabb ország a biodiverzitásban”. Itt Bogotában találkozott a pápa a helyi püspökökkel és a latin-amerikai püspöki konferenciák igazgató tanácsával: „Átölelve őket lelkipásztori bátorítást adtam nekik egyházi küldetésükre” – mondta.

A kiengesztelődés döntő pillanata Villavicencioban  

„A kiengesztelődés döntő pillanatát éltük meg Villavicencioban, ami egyébként is az egész útnak a csúcspontja volt, délelőtt a boldoggáavatás szentmiséjével, délután pedig a kiengesztelődés sajátos liturgiájával. A két vértanú boldoggáavatása kézzelfoghatóan emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke főként a szeretet, az igazság és az igazságosság tanúságtevőinek a vérére épül, hiszen itt olyan sokan ontották vérüket a hitük miatt. Ereklyéik és arcképeik előtt Isten szent és hűséges népe megérezte a saját identitását és testet öltve beteljesedett a 85. zsoltár verse: csókot vált az igazságosság és a béke” – emlékezett a Szentatya.

Medellín távlatában a keresztény élet állt, mint a tanítványság hivatása és küldetése   

„Medellín távlatában a keresztény élet állt, mint a tanítványság hivatása és küldetése. Amikor a keresztények teljesen elköteleződnek Jézus Krisztus követése útján, akkor lesznek valóban a föld sója, világossága és kovásza. Ennek a bő gyümölcseiből láthattam egyikét az úgynevezett „Hogarok”-nak, melyek a testben-lélekben megsérült gyerekek és fiatalok házai, ahol otthonra lelnek, mert befogadják, szeretik és védelmezik őket. Ennek a jézusi tanítványságnak másik fogható jele a papi és szerzetesi  hivatások bő fürtje, amit megáldottam a papokkal és az Istennek szentelt élet tagjaival való találkozás során.

Cartagena: fókuszban az emberi személy és alapvető jogainak az előmozdítása

„Cartagena Claver Szent Péter, a rabszolgák apostolának a városa volt az a fókuszpont, mely az emberi személy és alapvető jogainak az előmozdítására irányult. Claver Szent Péter és az újabb időkben Maria Bernarda Bütler adta az életét a szegényekért és a peremre szorultakért. Ők így mutatták meg az igazi forradalom útját, vagyis az evangéliumi, nem ideológiákon alapuló elköteleződést, mely tényleg megszabadítja az embereket és  társadalmat a tegnap rabszolgaságától, mely sajnos ma is jelen van. Ebben az értelemben a „Tegyük meg az első lépést” mottó valójában azt jelenti, hogy közel megyünk a megsérült és magára hagyott testvérhez, lehajolunk hozzá és megérintjük a testét”. Ferenc pápa végül Kolumbiát és szeretett népét a Chiquinquirái Nagyboldogasszony kegyelmébe ajánlotta, hogy minden nap meg tudják tenni azt az első lépést.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: AFP