Ferenc pápa tíz papot szentelt Jó pásztor vasárnapján

Ferenc pápa tíz papot szentelt Jó pásztor vasárnapján

A tíz felszentelt papból hatan a római egyházmegyében szolgálnak

Május 7-én, a hónap első vasárnapján – a húsvéti időszak negyedik, a napi evangélium alapján a Jó Pásztor vasárnapján, a Hivatások 54. Világnapján – a vatikáni Szent Péter bazilikában negyed tízkor megkezdett szentmisén Ferenc pápa tíz diakónust szentelt pappá. A tíz frissen felszentelt pap közül hatan a római egyházmegye tagjai, tehát a saját püspökük szentelte fel őket. A hat római egyházmegyés szeminarista a római Nagyszeminárium és a római egyházmegyei „Redemptoris Mater” nevű missziós szeminárium növendékei. Agostino Vallini bíborossal, a Szentatya római helynökével együtt a papszentelésre jelöltek péntek este a Lateráni Szent János bazilikában imavirrasztáson vettek részt Filippo Iannone római segédpüspökkel együtt, aki az egyházmegyei hivatásgondozás felelőse.

A szentelési szertartás során mindig nevükön szólítják a jelölteket, ezért említjük most mi is a nevükön a felszentelteket: Andreas Biancucci, 28 éves római; Dario Loi, 26 éves, eredetileg bolognai; Mattia Pica 28 éves és a 29 éves Gabriele Vecchione, mindketten rómaiak; Rolando Francesco Rizzuti, eredetileg a délolaszországi Cosenza-ból való, 28 éves és Alfonso Torre Elias, 38 éves, aki Mexikóvárosban született, de a római egyházmegyébe inkardinálódott. A hat római pap mellett négyen más-más egyházmegyékhez tartoznak: a 38 éves Andrea Bonfanti, az észak-olaszországi Lecca-ból; Octavio Jimenez Bello, 34 éves perui származású szerzetes; David Behbud Musztafajev, 35 éves, az azerbajdzsáni apostoli prefektúra papja és végül a 28 éves délolasz Aniello Nappo.

Összes tanítványa között néhányakat különleges módon kiválasztott

Ezek a fiaink meghívást nyertek a papi rendbe. Elmélkedjünk most arról, hogy milyen szolgálatra lépnek az Egyházban – kezdte beszédét Ferenc pápa. Amint tudjátok, testvéreim, az Úr Jézus az Újszövetség főpapja, de benne Isten egész szent Népe papi néppé formálódott. Mindazonáltal azt akarta az Úr, hogy az összes tanítványa között néhányakat különleges módon kiválasszon, hogy ők nyilvánosan gyakorolják a nevében az Egyházban a papi hivatalt az össze ember javára, így folytatva az ő személyes mesteri, papi és pásztori küldetését. Az Úr választotta ki őket, hogy ezt a szolgálatot folytassák és ne pedig karriert csináljanak – hangsúlyozta a pápa. Ezért, amiként ő az Atyától küldetést kapott, úgy küldte a maga részéről a világba az első apostolokat, aztán a püspököket és az utódaikat, akiket segítőtársul kaptak, a presbitereket, papokat, akik velük egyesülve a papi szolgálatban, meghívást nyertek Isten Népe szolgálatára.

Krisztushoz, az Örök Főpaphoz hasonulnak

Érett megfontolás és imádság után most a papi rendbe vesszük fel ezeket a testvéreinket, hogy a Krisztus, Mester, Pap és Pásztor szolgálatában közreműködjenek és építsék Krisztus testét, ami Isten népének az Egyháza és a Szentlélek szent Temploma. Ők Krisztushoz, az Örök Főpaphoz hasonulnak, mint az Újszövetség igazi papjai nyernek felszentelést és ez az a cím, mely a papságban őket egyesíti a püspökükkel. Az evangélium hirdetői lesznek, az istentiszteleteket vezetik, különösen is az Úr áldozatának a bemutatásában – emelte ki a pápa.

Mint fiak és szeretett testvérek, akik beléptetek a papi rendbe, fontoljátok meg, hogy a Szent Tanítás szolgálatával részt vesztek Krisztus, az egyetlen Mester küldetésében. Juttassátok el mindenki számára Isten Szavát, amit ti magatok örömmel fogadtatok, mint gyermek. Olvassátok és elmélkedjétek kitartóan Isten Szavát, hogy higgyétek, amit olvastok, tanítsátok, amit a hitben megértetettek és éljétek azt, amit tanítottatok.

Beszéljetek egyszerűen, beszéljetek szívből     

Isten népének tápláléka legyen a ti tanításotok, olyan egyszerű, ahogy az Úr beszélt, aki a Szívével érkezett el hozzánk – buzdította a felszentelt papokat Ferenc pápa. Ne prédikáljatok túlságosan elméletien és aprólékosan: beszéljetek egyszerűen, beszéljetek szívből! Az ilyen prédikáció valódi táplálék lesz. Legyen öröm és támasz a hívek számára életetek illata! A kettős élet az egyházban egy csúnya betegség. Ti folytassátok Krisztus megszentelő művét! Szolgálatotok által a hívek lelki áldozata teljessé válik, mert Krisztus áldozatához kapcsolódva – ami a kezetek által, az egész egyház nevében –, vértelen módon nyer felajánlást az oltáron a szent titkok ünneplésekor.

Méltányoljátok, amit csináltok! Kövessétek is, amit megünnepeltek! 

Méltányoljátok, amit csináltok! Kövessétek is, amit megünnepeltek, hogy részesülvén Krisztus halála és feltámadása titkában, hordozzátok Krisztus halálát a tagjaitokban és járjatok vele együtt az új életben! Egy pap, aki talán sok teológiát tanult és több doktori fokozatot is szerzett, de nem tanulta meg Krisztus keresztjét hordozni, nem használ semmit sem! Jó akadémikus lesz, jó professzor, de nem pap – mondta nyomatékkal a pápa.

Legyetek mindig irgalmasok! 

A keresztséggel az új híveket Isten népéhez kapcsoljátok. A bűnbánat szentségével megbocsátjátok a bűnöket Krisztus és az Egyház nevében. Kérlek szépen, kérlek benneteket Krisztus és az Egyház nevében, legyetek irgalmasok! Mindig! Ne tegyetek a hívek vállára olyan terheket, amit nem tudnak elhordani, de ti sem. Jézus megrója őket, ezeket a doktorokat, és képmutatónak nevezi őket. A szent olajjal enyhülést adtok a betegeknek. A papi feladatok egyike – talán unalmas és fájdalmas – a beteglátogatás. Tegyétek ti is! Igen és rendben van, menjenek világi hívek, diakónusok, de ne hagyjátok el, hogy megérintsétek a betegekben szenvedő Krisztus testét. Ez megszentel benneteket, közel visz Krisztushoz titeket! A szent szertartások megünneplésével és a dicséret, a könyörgés imádságának a nap bizonyos óráiban történő felajánlásával, valójában Isten Népének és az egész emberiségnek adtok hangot – mondta a pápa.

Legyetek örömmel eltelve és sohasem szomorúak!

Tudatában annak, hogy az emberek közül választottak és a javukra rendeltek benneteket, hogy teljesen  Isten dolgaival foglalkozzatok, örömmel és szeretettel gyakoroljátok Krisztus papi művét: Legyetek örömmel eltelve és sohasem szomorúak! Örömteliek! Krisztus szolgálata örömével, még a szenvedések, meg nem értések és még a saját bűneink közepette is! Tartsuk mindig szem előtt a Jó Pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. Kérem, ne legyetek, ne legyetek állami klerikusok, hanem pásztorok! Isten népének pásztorai! – fejezte be a papszenteléskor mondott homíliáját Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: REUTERS