Ferenc pápa Úrangyala imádsága Bakuban: Félelem nélkül induljatok előre!

Ferenc pápa Úrangyala imádsága Bakuban: Félelem nélkül induljatok előre!

Tisztelet nektek, akik hisztek!

„A szentmise során hálát adtam az Istennek veletek együtt és értetek is – kezdte az Úrangyala imádsághoz fűzött beszédét Ferenc pápa – hogy a hit az üldöztetés oly sok éve után csodákat művelt. Szeretnék emlékeztetni a sok bátor keresztényre, akik bíztak az Úrban és hűek maradtak a viszontagságok közepette is. Ahogy Szent II. János Pál tette, én is Péter apostol szavaival fordulok hozzátok: Tisztelet nektek, akik hisztek! (1 Pét 2,7). Gondolatban most Szűz Mária felé fordulunk, akit ebben az országban nem csak a keresztények tisztelnek. Hozzá fordulunk azokkal a szavakkal, melyekkel Gábor angyal vitte el neki az üdvösség hírét, amit Isten az emberiség számára készített.

Köszönet a szalézi testvéreknek és a szeret misszionáriusainak        

A Mária arcán felragyogó fényben fordulok hozzátok szívélyes köszöntéssel, kedves azerbajdzsáni hívek, arra bátorítva benneteket, hogy tegyetek tanúságot örömmel a hitről, a reményről és a szeretetről, ti, akik egyek vagytok egymás közt és a papjaitokkal. Üdvözlöm és külön szeretettel köszöntöm a szalézi közösséget, amely törődik veletek és sok jó művet szolgál itt, aztán a Szeretet Misszionáriusai nővéreit: folytassátok lelkesedéssel műveteket mindenki szolgálatára! Bízzuk ezeket a fogadalmakat Isten Szent Anyja közbenjárására és  kérjük az oltalmát családjaitok, a betegek és idősek, a testben és lélekben szenvedők számára”.

A pápa a Szentlelket utánozva látogat a peremvidékre

Végül szabadon hozzáfűzte: „Lehet, hogy valaki azt gondolja, a pápa oly sok időt eltékozol, messzi utakra indul, hogy meglátogasson egy 700 fős kicsike közösséget egy kétmilliós nagyvárosban. Ez  a közösség mégsem egyforma, hiszen azeri, olasz, angol, spanyol és még számos nyelven beszélnek itt. Ez a periféria közössége! Ám a pápa a Szentlelket utánozza, aki a mennyből alászállt a cenákulumba zárt kicsi periféria-közösségbe. Ez a közösség pedig félelemmel eltelve, szegénynek érezte magát, amelyet üldöznek, talán félreállítanak. De a Lélek bátorságot és erőt ad nekik, erőt ahhoz, hogy elinduljanak és Jézus nevét hirdessék. És a jeruzsálemi kis közösség kapui, melyek a félelem és a szégyen miatt zárva voltak, most feltárulnak és ők kilépnek a Lélek erejével. Mindehhez csupán két dolog szükséges: abban a közösségben volt egy anya. Ne felejtsétek az Anyát! És abban a közösségben volt szeretet, testvéri szeretet, amelyet a Szentlélek öntött beléjük. Bátorság! Előre, induljatok előre, félelem nélkül”! – zárta Úrangyala imádságát Ferenc pápa a vasárnapi bakui szentmise végén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA