Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Jézusban megtestesült Isten gyöngédsége

Ferenc pápa Úrangyala imádsága: Jézusban megtestesült Isten gyöngédsége

Jézus irántunk való együttérzésében Isten gyöngédsége testesült meg – mondta Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtti beszédében a Szent Péter téren jelenlévő hívekhez, zarándokcsoportokhoz, akik a rekkenő hőség ellenére nagy számban gyűltek össze. A pápa megdicsérte őket bátorságukért, majd utalt a vasárnapi evangéliumi szakaszra (Mk 6,30-34).

Jézus, Isten gyöngédsége

Márk evangelista azt beszéli el, hogy az apostolok küldetésükből elégedetten, de fáradtan tértek vissza. Jézus együttérez velük és szeretne enyhíteni fáradtságukon, ezért félrehívja őket. „Jöjjetek félre egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit”. „De távozóban sokan látták őket, és megértve szándékukat, gyalog odasiettek a városokból és megelőzték őket” (32). Ekkor az evangelista erőteljes képet fest Jézusról, mintegy lefényképezve őt, megragadva a szívében rejlő érzelmeket.

A Jó Pásztor három igéje: látni, együttérezni, tanítani

Amikor Jézus kiszállt a csónakból, „ott látta a nagy tömeget. Megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani” (34) – idézett az evangéliumi szakaszból Ferenc pápa, majd az idézet három igéjére hívta fel a figyelmet: látni, együttérezni, tanítani. Ezeket a jó Pásztor igéinek nevezhetjük. Az első kettő, látni és együttérezni, mindig összekapcsolódik Jézus magatartásában: tekintete ugyanis nem egy szociológusé vagy egy fotóriporteré, mert Jézus mindig „szíve szemével” lát. Ez a két ige, látni és együttérezni, Jézust a Jó Pásztor alakjában ábrázolja. Részvéte nem pusztán emberi érzés, hanem a Messiás meghatottsága, akiben Isten gyöngédsége testesült meg. Ebből az együttérzésből születik Jézus kívánsága, hogy táplálja a tömeget Szava kenyerével, vagyis tanítsa Isten Szavát az embereknek. Jézus lát, Jézus együttérez velünk, Jézus tanít bennünket. Milyen szép mindez! – jegyezte meg Ferenc pápa, majd felidézte latin-amerikai apostoli látogatását.

Latin-Amerika: a nagy emberi és spirituális erőforrások mellett számos problémával küzd

„Azt kértem az Úrtól, hogy Jézus, a Jó Pásztor lelke kísérjen engem apostoli utazásom során, amelyet az elmúlt napokban tettem Latin-Amerikában, és amely lehetővé tette, hogy felkeressem Ecuadort, Bolíviát és Paraguayt. Teljes szívemmel hálát adok Istennek ezért az ajándékért”. A pápa köszönetet mondott az említett országok lakosságának, hatóságainak, továbbá püspöktestvéreinek, a papoknak, az Istennek szentelt személyeknek a szeretetteljes fogadtatásért, lelkesedésükért, együttműködésükért, amellyel hozzájárultak a látogatás sikeréhez.
Ferenc pápa apostoli útján a hívekkel együtt dicsőítette az Urat azokért a csodálatos dolgokért, amelyeket Isten Népében művelt, hálát adott a hitért, amely a térség lakóinak életét és kultúráját a múltban éltette és ma is élteti. Dicsőítették az Urat azokért a természeti szépségekért, amelyekkel ezeket az országokat gazdagította. A latin-amerikai földrész nagy emberi és spirituális erőforrásokkal rendelkezik, mélyen gyökerező keresztény értékek őrzője, ugyanakkor súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küzd.

Merítsenek Jézus üdvözítő kegyelméből

Az egyház elkötelezte magát közösségei spirituális és erkölcsi erőinek mozgósításában, hogy hozzájáruljon a problémák megoldásához, együttműködve a társadalom minden összetevőjével. Válaszként a nagy kihívásokra, amelyekkel az evangélium hirdetésének szembe kell néznie, a pápa arra szólította fel a híveket, hogy merítsék Jézus Krisztusból az üdvözítő kegyelmet, amely erőt ad a keresztény tanúságtétel elkötelezettségéhez, Isten Szava terjesztéséhez, hogy Latin-Amerika népének különösen hangsúlyos vallásossága mindig hűséges tanúságot tegyen az evangéliumról.

Felejthetetlen apostoli utazás

A pápa végül Szűz Máriához fohászkodott, akit Guadalupei Miasszonyunk néven egész Latin-Amerika a földrész patrónájaként tisztel. Mária anyai közbenjárásába ajánlotta ennek a felejthetetlen apostoli útnak a gyümölcseit.

Forrás: Vatikáni Rádió