Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága: „A jó fertőzzön meg bennünket!”

Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága: „A jó fertőzzön meg bennünket!”

Ferenc pápa délben az Apostoli Palota dolgozószobájából imádkozta el az Úrangyala imádságot, a többek között a bíboros-avatásra érkezett nagyszámú zarándok jelenlétében.

A leprás egy halott járókelő

„Jézus cselekedete a gonosz mindenféle fajtája ellen irányul, a testben-lélekben szenvedők javát szolgája, akik megszállottak, betegek és bűnösök. A márki gyógyítás-történet azért is példaértékű, mert a beteg egy leprás. A lepra pedig egy fertőző és kíméleten betegség, mely eltorzítja az embert, és így jelképe a tisztátalanságnak: a leprásnak a lakott helyeken kívül kellett tartózkodnia és jelet kellett adnia önmagáról az arra haladóknak. Ki volt zárva a polgári és vallási közösségből. Egy halott járókelő volt.

Isten irgalma átlépi a korlátokat és Jézus keze megérinti a leprást

A leprás meggyógyítása három részletben történik: a beteg kérlelése, Jézus válasza és a csodás gyógyulás következményei. A leprás „térden állva” kérleli Jézust: „Ha akarod, megtisztíthatsz engem”. Erre az alázatos és bizalommal teli kérdésre Jézus, lelkének mély tartalmával válaszol: ez az együttérzés, ami a másikkal való „együtt szenvedést” jelenti. Jézus szíve föltárja az Istennek az ember iránti atyai együttérzését, amikor megközelíti és megérinti őt.  Ez a részlet nagyon fontos Jézus számára: „Kinyújtotta kezét, megérintett őt… erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult”. Isten irgalma átlépi a korlátokat és Jézus keze megérinti a leprást. Ő nem helyezkedik biztonságos távolságba, nem képviselő révén jár el, hanem közvetlenül teszi ki magát a mi bajaink ragályának; ezáltal éppen a mi bajaink válnak a kapcsolat helyeivé: Jézus elveszi tőlünk a beteg emberségünket, mi pedig az egészséges és meggyógyított emberségét kapjuk tőle. Ez minden alkalommal megtörténik, amikor a Szentséget hittel vesszük: Az Úr Jézus „megérint” bennünket és nekünk adja a kegyelmét. Főként a kiengesztelődés szentségére gondoljunk, mely meggyógyít bennünket a bűn leprájától!

Vele együtt legyünk mi is az Isten irgalmas szeretetének az eszközei

Az evangélium még egyszer megmutatja, hogy az Isten mit tesz a mi bajainkkal szemben: „nem azért jön, hogy „előadást tartson” a fájdalomról, nem azért jön, hogy kiküszöbölje a világból a szenvedést és a halált, ellenben azért jön, hogy magára vegye az emberi körülményeink súlyát és azt a végsőkig elhordozza, hogy így szabadítson meg minket gyökeresen és véglegesen. Jézus legyőzi a világ bajait és a szenvedést, magára vette annak a súlyát és legyőzte azt Isten irgalmával.

A leprás meggyógyításának a története ma azt mondja nekünk, ha valóban Jézus tanítványai akarunk lenni, amire meghívást is kaptunk, hogy vele együtt legyünk az ő irgalmas szeretetének az eszközei, felülemelkedve a kirekesztés minden fajtáján. Ha a rossz fertőző, a jó is az. Ennél fogva kell, hogy a jó bővelkedjék bennünk! Hagyjuk, hogy a jó megfertőzzön bennünket és fertőzzük meg a jót!

Ferenc pápa Úrangyal imádság utáni köszöntései

A derűsség és a béke jókívánságaival fordulok a férfiakhoz és nőkhöz, akik a Távol-Kelet és a világ különböző részein készülődnek a Holdújév megünneplésére. Ezek az ünneplések szerencsés alkalmat jelentenek arra, hogy újra felfedezzük és mind mélyebben megéljük a testvériséget, mely a családi élet értékes köteléke és a társadalmi élet alapja. Az emberi személy és család gyökereinek évenként visszatérő ünnepe, segítse ezeket a népeket, hogy egy olyan társadalmat építsenek, amelyet a személyek közötti kapcsolatok a tisztelet, az igazságosság és a szeretet sző egybe

Ferenc pápa ezután köszöntötte a zarándokokat, különösen is azokat, akik a Konzisztórium alkalmából érkeztek, hogy elkísérjék az új kardinálisokat és köszöntötte azokat az országokat, amelyek hivatalos képviselőik révén voltak jelen ezen az eseményen.

Ferenc pápa külön köszöntötte a spanyol zarándokokat, az olasz, a portugál, a párizsi és amerikai egyetemistákat, a „Keresztény Intézmények Fórumának” szlovák csoportját, a Németországban állomásozó amerikai katonákat és az olasz földön élő venezuelai közösség megjelent tagjait. Végül mindenkinek jó vasárnapot kívánt, kérve, hogy imádkozzanak érte.

Forrás: Vatikáni Rádió