Ferenc pápának bemutatták a Tóra legújabb kiadását

Ferenc pápának bemutatták a Tóra legújabb kiadását

A pápa zsidó vallási vezetők küldöttségét fogadta február 23-án a Vatikánban, akik bemutatták a Tóra új és értékes kiadását. Abraham Skorka Buenos Aires-i rabbihoz szólva köszönetet mondott ezért a gesztusért, amely alkalmat ad arra, hogy összegyűljünk a Tóra körül, vagyis Isten ajándéka, Kinyilatkoztatása és Szava körül.

A Tóra „az élő Isten élő tanítása”

A Tórát Szent II. János Pál „az élő Isten élő tanításának” nevezte, amely kifejezi Isten atyai és zsigeri szeretetét. Ez a szeretet szavakból és konkrét gesztusokból áll, amely szövetséggé válik. Ez a kifejezés gazdag jelentéstartalommal bír, amely egyesít minket. Isten a legnagyobb és leghűségesebb Szövetséges. Meghívta Ábrahámot, hogy hozza létre a népet, amely áldássá válik a Föld minden népe számára és olyan világról álmodik, amelyben mindenki Isten szövetségese és harmóniában él egymással és a teremtett világgal. A megosztottságra és a versenyre ösztönző számos emberi szó közepette ezek a szövetségre irányuló isteni szavak a jó útjait nyitják meg mindannyiunk számára, hogy azokon együtt járjunk. A Tórának ez a mostani kiadása a különböző nemzetiségű, korú és vallási hovatartozású emberek közötti „szövetség” gyümölcse, akik együtt dolgoztak rajta.

A zsidók és keresztények közötti testvéri és intézményes párbeszéd mára megszilárdult és hatékonnyá vált

A zsidók és keresztények közötti testvéri és intézményes párbeszéd mára megszilárdult és hatékonnyá vált a folyamatos és együttműködő véleménycserén keresztül. Ez a mai ajándékotok teljesen beilleszkedik ebbe a párbeszédbe, amely nemcsak a szavakon, hanem a gesztusokon keresztül is kifejezésre jut. A kiterjedt bevezető rész és a szerkesztő jegyzete kiemelik ezt a párbeszédet és egy nyitott kulturális szemléletet fejeznek ki a kölcsönös tisztelet és a béke jegyében, összhangban a Tóra spirituális üzenetével. Azok a fontos vallási képviselők, akik ezen az új kiadáson dolgoztak, különös gondot fordítottak a szöveg irodalmi dimenziójára is. Az értékes színes tablók is tovább növelték a kiadvány értékét. A Szentírás minden kiadása olyan spirituális értékkel bír, amely határozottan meghaladja annak anyagi értékét. Beszéde végén Ferenc pápa Isten áldását kérte mindenkire, aki a Tóra új kiadásában közreműködött.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió