Folignói Szent Angéla

Folignói Szent Angéla

A 13. század egyik nagy misztikusának, Folignói Szent Angélának életét idézzük fel liturgikus emléknapján, január 4-én.

Angéla az umbriai Folignóban született 1248-ban. Megtérése ahhoz köthető, hogy 1285-ben egy látomásban Szent Ferenc gyónásra buzdította, hogy megszabaduljon aggályaitól. Hamarosan elveszítette férjét és gyermekeit, ezt követően minden vagyonát szétosztotta a szegények között, és belépett a ferences harmadrendi nővérek közé.

1291-ben tett fogadalmat, majd elzarándokolt Assisibe. A zarándoklat során rendkívüli tapasztalatai voltak a Szentháromság jelenlétéről. Misztikus élményeit gyóntatója, Fra Arnaldo foglalta írásba, fordította latinra és terjesztette elő kivizsgálásra. A tanítást aztán nyolc minorita teológus hagyta jóvá. Ezt követően Angéla misztikus élményei ritkábbak lettek, de Szent Ferenc ígérete szerint lelki család kezdett köréje gyűlni. A teológusok körében olyan nagy volt a tisztelete, hogy „magistra theologorum” (a teológusok mesternője) címmel tisztelték meg.

Folignóban önfeláldozóan ápolta a betegeket és a leprásokat is. Itt halt meg 1309. január 4-én.

Szülővárosában és a ferences rendben a kezdetektől szentként tisztelték. Tiszteletét Ferenc pápa terjesztette ki az egyetemes Egyházra 2013. október 9-én, ezzel beiktatta őt a szentek sorába.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: világháló