“Fontos meghallgatni a világiakat” – Német László nagybecskereki püspök

“Fontos meghallgatni a világiakat” – Német László nagybecskereki püspök

Augusztusi ministránstalálkozó Rómában

Német László püspök a napokban Rómában tartózkodik, hogy – mint az Európai Ministráns Referensek Szövetségének elnöke – előkészítő tárgyalásokat folytasson a pápai prefektúrán az augusztus 3-8. között Rómában tartandó nemzetközi ministránstalálkozó ügyében, amely 12 ezer ministránst, köztük 2000 magyart érint szerte a Kárpát-medencéből. A tervek szerint a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában vesznek részt szentmisén, amelynek bemutatására a Szentatyát kérték fel. Fölkeresik a Kallixtusz-katakombákat is, ahol Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentjének sírhelye található.

Vajdasági magyarok a pápa szarajevói látogatásán

Nagy örömmel készülnek a vajdasági magyarok június 6-ra, amikor Ferenc pápa a bosnyák fővárosba látogat. A határos ország püspöki konferencia állítja össze a szarajevói programot, amelybe a szerbiai katolikusok zömét kitevő magyarok is szeretnének bekapcsolódni, jelen lenni a pápai szentmisén.

Szentszéki-szerb megállapodás a felsőoktatásról

Örvendetes hír, hogy januárban életbe lépett a két állam közötti megegyezés a felsőoktatási diplomák kölcsönös elismeréséről. Ennek köszönhetően a külföldön szerzett teológiai diplomákkal a vajdasági magyar papok is oktathatnak majd, nem szükséges az ortodox teológiai kar hitelesítése hozzá. Ezen felül pedig akkreditációt kaphat a szabadkai kateketikai intézet is, mely Német püspök reményei szerint nyárig megnyithatja kapuit a hallgatók előtt.

Elvándorlás, gazdasági válság

A régióban a legnagyobb problémát az elvándorlás jelenti, amelynek nem annyira politikai, nemzetiségi, mint inkább gazdasági okai vannak. Mintegy pánikhangulat uralkodik Szerbiában, a jövő kilátástalannak tűnik a lakosság előtt, ezért szerbek, magyarok nagy számban hagyják el az országot – ecsetelte az interjúban a nagybecskereki püspök.

Ökumené: ortodox-katolikus vegyesházasságok

Legfelsőbb szinten a püspöki kar és az ortodox pátriárkátus között rendszeresen létrejönnek találkozók, de az egyéni hívek szintjén is működnek a kapcsolatok. Jó példája ennek a számos vegyesházasság, amelyben az ortodox és a katolikus fél egyaránt gyakorolja vallását. Remélhetőleg hamarosan megérik az idő arra is, hogy meghívják a pápát Szerbiába.

Családszinódus: meg kell hallgatni a világiakat

Bátorító jelzés Ferenc pápa, valamint a szinódusi titkárság részéről az, hogy négy hónap időt bocsátottak a helyi püspöki konferenciák rendelkezésére: osszák ki a kérdőíveket az érintettek, vagyis a világi hívek, a családok között, megtudakolva így milyen elvárásaik, reményeik, problémáik vannak az egyházi tanítással, gyakorlattal kapcsolatban. A kérdőíveket áprilisig lehet kitölteni, amit majd a helyi püspöki karok összegeznek és eljuttatnak Rómába. Ez alapján nagyobb realitással dolgozhatják ki az őszi családszinódus munkadokumentumát.

Német László püspök szerint nagyon fontos megkérdezni a családokat, hiszen a szinódus róluk szól. A válaszok sokasága nagy gazdagságot eredményez. A szinódusra ugyan meghívnak világiakat is, de nekik nincs szavazati joguk, csak a klerikusoknak, akik viszont nem élnek családban. Ezért kell nagyobb teret adni az érintettek véleményének.

Forrás: Vatikáni Rádió