Globális etikára van szükség a nukleáris fenyegetés csökkentéséhez és a fegyverleszereléshez

Globális etikára van szükség a nukleáris fenyegetés csökkentéséhez és a fegyverleszereléshez

– pápai üzenet a nukleáris fegyverek humanitárius következményeiről szóló bécsi konferenciára

Itt az idő, hogy a félelem logikáját felváltsuk a felelősség etikájával és elősegítsük a bizalom és az őszinte párbeszéd légkörét. December 8-án és 9-én Bécsben tartottak nemzetközi tanácskozást a nukleáris fegyverek humanitárius következményeiről. Az alkalomra Ferenc pápa üzenetet küldött Sebastian Kurz osztrák külügyminiszternek, a konferencia elnökének.

A pápa levelében rávilágít, hogy több figyelmet kell szentelni a nukleáris fegyverek okozta szükségtelen szenvedésre. Üdvözölte a nukleáris fegyverkísérletek áldozatait, akik jelen voltak a találkozón. Arra kérte őket, hogy legyenek prófétai hang és hívják fel az emberi család figyelmét a szépség, a szeretet, az összefogás és a testvériség többre értékelésére. Egyben emlékeztessék a világot a nukleáris fegyverek kockázataira, amelyek elpusztíthatnak bennünket és civilizációnkat is.

A pápa rámutatott, hogy nagy hiba prioritásként a nukleáris fegyverekre költeni. Ez egyben az erőforrások helytelen felhasználását is jelenti, amelyeket jobban be lehetne fektetni az átfogó emberi fejlődés, a nevelés, az egészségügy és a szélsőséges szegénység elleni küzdelem területein.

A béke, a biztonság és a stabilitás iránti vágy az emberi szív egyik legmélyebb vágya. Ezt sosem lehet pusztán katonai eszközökkel kielégíteni, még kevésbé a nukleáris vagy más tömegpusztító fegyverek birtoklásával. A békét az igazságosságra, a társadalmi-gazdasági fejlődésre, a szabadságra, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására, a közügyekben mindenki részvételére és a népek közötti bizalom építésére kell alapozni. Konkrét lépéseket kell tenni a béke és a biztonság előmozdítására. Kötelezzük el magunkat a kölcsönös bizalom megerősítésére.

A konferencia résztvevőit őszinte és nyitott párbeszédre ösztönözte, amelybe bevonják a nemzetközi szervezeteket, a vallási közösségeket, a civil társadalmat és amely a közjóra irányul, nem pedig az anyagi érdekek védelmére. Az emberi család jövője és túlélése azon múlik, hogy megvalósul-e a nukleáris fegyverek nélküli világ. Jövőnk biztonsága attól függ, hogy meg tudjuk-e teremteni mások békés biztonságát, mert ha a béke, a biztonság és a stabilitás globális megvalósítása nem következik be, akkor közösségi szinten nem válik élvezhetővé. Felelősek vagyunk egyénileg és közösségi szinten is testvéreink jólétéért – írta üzenetében Ferenc pápa a nukleáris fegyverek humanitárius következményeiről tartott bécsi nemzetközi konferenciára.

Forrás: Vatikáni Rádió