Gyalogos engesztelő zarándoklat Esztergomtól Szegedig

Gyalogos engesztelő zarándoklat indult augusztus 15-től szeptember 30-ig Esztergomtól Szegedig az ország keleti és nyugati szélétől, mintegy átölelve Magyarországot Nemzetünk lelki, erkölcsi megújulásáért, a megbékélésért. A határ menti zarándokutat napi  20-25 km megtételével gyalogosan járják végig egy-egy állomásig.

Ehhez  kapcsolódott be a Szentgotthárdról induló lelkes zarándokcsapat Pácz Gábor vezetésével. 2014. szeptember 06-án (szombaton) reggel 6 órakor indultak Isten áldásával. A változékony idő ellenére töretlen lelkesedéssel, imádsággal rótták az utat. 16  óra után érkeztek meg Őriszentpéterre a Szent Péter és Pál apostolokról elnevezett Árpád-kori templomba, ahol elhelyezték a zarándoklat zászlaját és  Rosa Mystica zarándokszobrát.

A templomban Mária énekekkel és imádságokkal tették teljessé a napi zarándoklatot. Az Őrségi Egyházközség nevében Ottó atyával szeretettel fogadtuk a zarándokokat. Rövid beszélgetés után hálásan köszöntek el tőlünk, pedig mi lehetnénk hálásak példamutatásukért. Másnap délelőtt 10 órakor folytatták útjukat Csesztreg felé.

Itt olvasható a napi ima, kérlek benneteket, könyörögjünk együtt Istenhez ennek a tervnek a sikeréért!

„Jóságos Jézusom!

Hálát adok Neked hazánkért, népünkért! Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édesanyádhoz menekülhettünk, és oltalmatokban megtartattunk. Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket!

Köszönöm, hogy Szentlelked által Te hívsz minket erre a határmenti gyalogos zarándoklatra. Írd a szívünkbe szent nevedet! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal minden résztvevőjét, tarts távol a résztvevőktől   minden lelki és testi ártó szándékot. Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyánk elé, hogy ez az ország bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön és a szeretet földje legyen! Amen!”

Forrás: martinus.hu/ Fehér Józsefné