“Gyertek és meglátjátok!” (Jn 1,39)

“Gyertek és meglátjátok!” (Jn 1,39)

Október 11-től 18-ig Ferenc pápa apostoli áldásával, magyar és szlovák verbita szerzetesek közreműködésével Városmisszió zajlik Révkomárom több helyszínén. A vasárnaptól vasárnapig tartó színes műsorfüzérrel nem csupán a hívőket akarják megszólítani a szervezők.

„2003-ban Szent II. János Pál pápa hirdette meg Európa újra-evangelizációját, aminek kapcsán néhány európai nagyvárosban Városmissziót rendeztek. Annak célja kezdettől fogva a keresztény katolikus vallás népszerűsítése volt. A vallás híveinek a Városmisszió során többletet kívántak nyújtani, a még nem hívők figyelmét pedig fel akarták kelteni a vallás iránt. A kezdeményezéshez az évek folyamán több nagyobb, majd kisebb város is csatlakozott“ – mondta el portálunknak Elek László révkomáromi katolikus esperes-plébános.

Hozzáfűzte: a Városmisszió gondolata egyébként nem új keletű, hiszen sokkal régebben is tartottak hasonló missziókat, amit a templomok falain lógó ún. missziós keresztek bizonyítanak. A II. világháború befejezése után azonban csak ritkán került sor ilyen missziókra, amelyeket általában a prédikáló rendek (pl.: ferencesek, domonkosok stb.) valamelyike szokott megtartani. Ekképp lelkesítették a helyi lakosságot, hívő közösséget, illetve felelevenítették bennük a valláshoz való tartozástudatot.

„Városunkban a Nyitrán is tevékenykedő verbita szerzetesek, azaz az Isteni Ige Társaságának szlovákiai és 1916 óta Magyarországon is munkálkodó tagjai október 11-18. között párhuzamosan magyar és szlovák nyelven tartják majd a Városmissziót. Valójában mi kértük fel őket arra, hogy vállalják ezt a missziós tevékenységet, mert céljuk a katolikus keresztény hit terjesztése az egész világon, és természetesen segítő kezet nyújtunk nekik. Például lefoglaljuk a szükséges termeket a Szentírás-olvasáshoz, megfelelő helyszínt biztosítunk az utcai evangelizációhoz, bejuttatjuk őket a kórházba, az idősek otthonába, iskolákba stb. A szervezőmunkán kívül kivesszük részünket a 12 ezer meghívó és a műsorfüzetek elkészítéséből. Mivel mindez az előadók útiköltségével és további kiadásokkal együtt jelentős költséget jelent, erre a célra Komárom várostól is kértünk, s az ígéretek szerint kapunk is némi anyagi támogatást“ – magyarázta a Hírek.sk-nak a házigazda.

Elek esperes szerint egyformán fontos a Városmisszió valamennyi műsora, amelyek között minden korosztály képviselői találhatnak számukra vonzó koncerteket, kiállításokat, előadásokat, író-olvasó találkozókat.

Bizonyára nagy érdeklődésnek örvend majd Kudlik Júlia egykori népszerű televíziós bemondó és Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes közös lemezbemutató koncertje, amelyre október 12-én, hétfőn 18.30-tól a Duna Menti Múzeumban kerül sor.

Jókai Anna írónő, a Nemzet Művésze így vall a fél éve megjelent albumról: „Két, megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka. A kicsorduló szeretet: szóban és énekben. A szeretet Istentől árad és az emberi Én kelyhe fogadja magába. Töltekezzünk belőle, és osszuk meg a szomjazókkal!”. Kudlik Júlia és Szvorák Katalin közös hitvallása tehát reményt keltő örömüzenet, hiszen a megfáradtaknak megnyugvást, a keresőknek válaszokat tartalmaz.

Kedden 18 órától Boráros Imre Kossuth-díjas színművész tanúságtételére kerül sor a Szent Rozális-templomban, szerdán 18.15 órától pedig Švajda Gábor hosszútávfutó a katolikus plébánián osztja meg gondolatait az érdeklődőkkel. Csütörtökön 18 órától Jakubecz Márta íróval a könyvtárban találkozhatnak az olvasók. Pénteken 18.30-tól a családokért lesz fáklyás keresztút a városban.

Talán a szombati műsor tűnik a legszínesebbnek, amikor fél 10-től utcai futásra nyílik lehetőség az atyákkal, 11 órától a cserkészek akadályversenyt rendeznek, 13.30 órától pedig a Marianum Egyházi Iskolaközpont óvodai udvarán kezdődő családi napra várják a családok apraját és nagyját. Aztán 17 órától a házassági ígéretek megújítására kínálkozik alkalom a Szent Rozália templomban, fél nyolctól pedig a Crux együttes koncertezik az amfiteátrumban.

A hét folyamán tartandó szentmiséken a szerzetesek más-más témával szólítják meg az érdeklődőket, köztük külön a nőket, a férfiakat, a családokat, a betegeket. A Városmisszió teljes ideje alatt megtekinthető lesz a Kaszap István Emlékév alkalmából az Egy szerzetesnövendék a boldoggá avatás útján című kiállítás a Szent András templomban. A Városmisszió nyitányát október 11-én 16 órától Angelico atya Isten mosolya című kiállításának a Limes Galériában zajló megnyitója, majd 17 órától a Szent András templomban kezdődő szlovák-magyar nyelvű szentmise (fellép a Concordia Vegyeskar), illetve a templomkulcs szerzeteseknek ünnepélyes keretek között történő átadása képezi. Záróakkordjára pedig október 18-án 15 órától ugyancsak a Limes Galériában kerül sor, ahol Istent dicsőítő koncertet ad a pálfalusi roma zenekar.

A révkomáromi esperes azt is elmondta, hogy a 12 ezer meghívóból hamarosan minden révkomáromi háztartásba szeretnének juttatni. Elégedettséggel nyugtázta, hogy úgy az általuk már korábban megszólított iskolák, mint a kórház és az idősek otthona lakói visszajelzéseik szerint szívesen vesznek majd részt a szerzetesek által számukra készített programokon.

„A misszió a városban, a városért folyik. Legfőbb gyümölcse, hogy mi, hívők is ráébredjünk missziós küldetésükre, hogy hitünk ne csak megszokás legyen, hanem újra fel tudjuk fedezni annak apró szépségeit, örömeit. Isten szeretetét kapva és megosztva azt másokkal is. Célunk tehát a hit elmélyítése, a templomokba csak alkalmakként betérők gyakoribb bevonzása Isten házába. Ezúton is részvételre buzdítom városunk lakosságát, köztük a hívőket és a nem hívőket, valamint a máshonnan érkező érdeklődőket is szeretettel várjuk!“ – zárta tájékoztatását Elek László esperes.

A Városmisszió teljes programja:

Vasárnap – október 11.

16.00     Angelico atya ,, Isten Mosolya,, c. kiállitásának megnyitója. Közreműködik Sárközi Mária Stella Márika – Limes Galéria

17.00   Szlovák – magyar nyelvű szentmise; a templomkulcsok átadása a szerzeteseknek. Téma: A szerető és kereső Isten. Fellép a Concordia Vegyeskar – Szent András-templom

18.30   Szabó Imre orgonaművész koncertje – Szent András-templom

tfő  – október 12.

9.00 – 13.30    Szentírás-olvasás – Máté evangéliuma – Római Katolikus Plébánia, Nádor utca

17.00   Szentmise missziós prédikációval. Téma: A bűn, és az emnber üdvössége Jézus Krisztusban – Szent András-templom

18.30   A szeretet kommunikációja – zenés előadás: Kudlik Júlia és Szvorák Katalin – Duna Menti Múzeum

Kedd – október 13.

16.30   Előadás férfiak részére – A férfi és az apa küldetése a családban, a világban és az egyházban – Szent Rozália-templom

17.00   Szentmise missziós prédikációval. Téma: Megbocsátás, visszatérés a Mennyei Atya házába – Szent Rozália-templom

18.00   Boráros Imre Kossuth-díjas színművész tanúságtétele – Szent Rozália-templom

Szerda – október 14.

8.30 – 14.00    Szentírás-olvasás – Lukács evangéliuma – Szinnyei József Könyvtár, Nádor utca

15.00   Angelico atya rajzos evangelizációja (interaktív foglalkozás) – Limes Galéria

17.00   Szentmise missziós prédikációval. Téma: Hit, mit jelent hinni, hogyan kell megélni a hitet – Szent András-templom

– a prédikáció után a keresztségi fogadalom megújítása

18.15   Švajda Gábor hosszútávfutó tanúságtétele – Római Katolikus Plébánia

19.00 – 21.00  „Nikodémus éjszakája” – gyónási lehetőség, ima, lelki beszélgetés a verbita atyákkal – Szent András-templom

Csütörtök – október 15.

16.30   Előadás nők részére – A nő és az anya küldetése a családban, a világban és az Egyházban – Szent Rozália-templom

17.00   Szentmise missziós prédikációval. Téma: Oltáriszentség – kenyér megáldása – Szent Rozália-templom

18.00   Jakubecz Márta író-olvasó találkozó – Könyvtár

Péntek – október 16.

9.00 – 13.00    Szentírás-olvasás – Apostolok Cselekedetei – Szinnyei József Könyvtár, Nádor utca

16.00   Bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatása – Szent András-templom

17.00   Magyar-szlovák nyelvű szentmise missziós prédikációval. Téma: A szenvedés értelme – betegek kenetének kiszolgáltatása – Szent András-templom

18.30   Keresztúti ájtatosság a családokért a városban (Szent András-templomtól a Szent Rozália-templomig)

20.00   Szentségimádás – Taizé – Szent Rozália-templom

Szombat – október 17.

9.30     Akadályverseny családoknak a városban. Indulás a Marianum óvodától

13.00 – 16.45  „Fogság vagy fészek” – családi délután – Marianum, Eötvös u. 10

17.00   Szentmise missziós prédikációval – Téma: A család lényege és küldetése a világban – a házassági ígéretek megújítása – Szent Rozália-templom

19.30 – Koncert – Crux együttes – Tiszti pavilon amfiteátruma

Vasárnap – október 18.

8.00     Szentmise – Szent Rozália-templom

11.00   Szentmise – A missziós kereszt megáldása – Szent András-templom

15.00   Pálfalusi roma zenekar Istent dicsőítő koncertje – Limes Galéria

17.00   Szentmise – Szent Anna-kápolna

Hétfőtől péntekig a város központjában néhány helyen utcai evangelizáció lesz. Hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 12 óra között, kedden és csütörtökön 13 és 6 óra között. Missziós sátrakban is várunk minden jóakaratú embert, hogy kérdéseikre, problémáikra választ kapjanak, s hogy több formában is közvetíthessük a hit meggyőző erejét! Ezalatt a Szent Anna­kápolnában csendes szentségimádás lesz!

A misszió alatt a szentmisék előtt egy órával és a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz!

Elérhetőség:

Római Katolikus Plébánia

Nádor utca 11.

Pf. 44.

Tel.: +421 35 7730 036

Web: www.revkomaromiplebania.hu

E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

 

Forrás: hirek.sk