Hitünk hideg és ideologizált lesz, ha nem hallgatunk a Szentlélekre

Hitünk hideg és ideologizált lesz, ha nem hallgatunk a Szentlélekre

Hagynunk kell, hogy megszólítson minket a Szentlélek, meg kell tanulnunk, hogy döntéseink előtt meghallgassuk őt. Erre buzdított Ferenc pápa hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. Ha nem választjuk szét a jót és a rosszat a történésekkor, hitünk ideologikussá válik.

Pünkösd: Imádkozzunk a Szentlélek eljöveteléért

A Szentlélek mozgatja meg a szívünket, sugall és ébreszt bennünk érzéseket – ez a gondolat alkotta a pápa homíliájának vezérfonalát. Ezen a héten, a közelgő Pünkösdvasárnapra készülve az egyház azt kéri tőlünk, hogy imádkozzunk: a Szentlélek jöjjön el a szívünkbe, a plébániánkra, a közösségünkbe. A pápa a napi szentleckéből (ApCsel 19,1-9) kiindulva megállapította, hogy „efezusi Pünkösdről” beszélhetünk. Az efezusi közösség kapta meg ugyanis a hitet, pedig nem is tudott a Szentlélek létezéséről. Jó emberek, hívő emberek voltak, de nem ismerték az Atyának ezt az ajándékát. Amikor aztán Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek és ismeretlen nyelveken kezdtek beszélni.

A Szentlélek megindítja a szívet, ahogy az evangéliumokban olvassuk sok ember, mint például Nikodémus, a vérfolyásos asszony, a szamaritánus, a bűnös asszony történetét, akiket éppen a Szentlélek indított arra, hogy közeledjenek Jézushoz. Ferenc pápa arra szólította a híveket, hogy tegyék föl maguknak a kérdést: milyen helyet foglal el életükben a Szentlélek?

Képes vagyok-e meghallgatni a Szentlelket? Képes vagyok-e ihletért folyamodni hozzá mielőtt meghozok egy döntést, kimondok vagy megteszek valamit? Vagy a szívem nyugodt, érzelemmentes, mozdulatlan szív? Vannak olyan szívek, hogy ha lelki EKG-t végeznénk rajtuk, az eredmény lineáris lenne, érzelmek nélküli. Az evangéliumokban is vannak ilyenek, gondoljunk csak a törvénytudókra: hittek Istenben, ismerték az összes parancsolatot, de szívük be volt zárva, mozdulatlan volt, nem hagyták kizökkenteni magukat.

Hagyjuk, hogy megszólítson minket a Szentlélek

Ferenc pápa fő buzdítása a hétfői szentmisén tehát arra vonatkozott, hogy hagyjuk magunkat kizökkenteni a Szentlélek által, hagyjuk, hogy megszólítson minket, és ne engedjük, hogy hitünk ideologikus legyen. Hagyni, hogy nyugtalanítson minket a Szentlélek: „Hát igen, hallottam… De atyám, ez szentimentalizmus?” – „Nem, lehet, de mégsem az. Ha a helyes úton jársz, akkor nem szentimentalizmus”. „Kedvet éreztem ahhoz, hogy meglátogassak egy beteget vagy fordítsak az életemen, vagy hogy otthagyjak valamit…” Érezni és mérlegelni: megkülönböztetni, mit érez a szívem, mert a Szentlélek a megkülönböztetés mestere. Az az ember, akinek nincsenek ilyen mozgások a szívében, aki nem tudja átlátni a történéseket, annak hideg a hite, ideologikus.

Vizsgáljuk meg, milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel

Ez volt a törvénytudók drámája is, akik megharagudtak Jézusra. A pápa azt kéri tehát, hogy vizsgáljuk meg, milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel. Kérem-e, hogy vezessen engem az utamon, amikor döntéseket kell hoznom az életemben és akár minden nap? Kérem-e, hogy adja meg a kegyelmet, hogy elválasszam a jót a kevésbé jótól? Mert a jót a rossztól azonnal szét lehet választani. De ott van az a rejtett rossz, ami a kevésbé jó. Kérem-e ezt a kegyelmet? Ezt a kérdést szeretném ma elültetni a szívetekbe – fordult a hívekhez a pápa.

Meg kell tehát kérdeznünk, hogy nyugtalan-e a szívünk, mert a Szentlélek mozgatja. A pápa arra szólít, hogy tegyük föl magunknak a kérdést, amikor kedvünk támad valamit tenni, hogy vajon a Szentlélekhez fordulunk-e ihletért, hogy mondjon igent vagy nemet, vagy egyszerűen csak ésszel számítgatunk. A Jelenések könyvében János apostol arra hívja a hét egyházat – vagyis a kor hét egyházmegyéjét, fűzte hozzá a pápa -, hogy hallgassa meg, mit mond neki a Szentlélek. Kérjük mi is ezt a kegyelmet, hogy meghallgassuk, mint mond a Szentlélek az egyházunknak, a közösségünknek, a plébániánknak, a családunknak, külön-külön mindegyikünknek. Kérjük a kegyelmet, hogy megtanuljuk a Szentlélek meghallgatásának nyelvét – fohászkodott végül a hétfő reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió