Horvátország: Imavirrasztás a béke és az élet védelmében

Horvátország: Imavirrasztás a béke és az élet védelmében

Február 25-28. között imavirrasztást tartanak a békéért és az élet védelméért a zágrábi Corpus Domini kápolnában. A kezdeményezést a püspöki konferencia világiak tanácsa indította el, amely ezekben a napokban ülésezik. A megbeszélés középpontjában egy nemzeti imahálózat létrehozása áll, amely minél több közösség bevonására törekszik, hogy kialakuljon egy állandó imakör az ország megtéréséért.

Védelmezni a társadalom alapvető értékeit

A találkozó résztvevői kiemelték annak szükségességét, hogy elmagyarázzák és védelmezzék a társadalom alapvető értékeit – mint az élet, a család, az egy férfi és egy nő közötti házasság, a munka, a közjó és az igazság – világosan és mindenki számára érthetően tudományos érvekre alapozva, amelyet gyakran a közvélemény az egyedül hiteles forrásnak tekint.

A püspökök hangsúlyozzák a fogyatékkal élők pasztorációját

Az ülés második részét a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó püspöki albizottság meghallgatásának szentelték. Hangsúlyozták, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a fogyatékkal élők lelkipásztori ellátásának, mivel számuk növekszik az országban. Ezért fontos a papok és a hívek képzése a fogyatékosság terén pl. tájékoztatófüzetek közreadásával, hogy felkeltsék a figyelmet a fogyatékkal élő személyek problémáira.

A püspökök elkötelezettsége az emberkereskedelem ellen

Ezekben a napokban tartották a horvát püspöki konferencia állandó tanácsának megbeszélését az ország szerzetes-elöljáróival. A találkozót az emberkereskedelem és a rabszolgaság elleni küzdelemnek szentelték. Horvátországban ugyanis közel 15 ezer embert érint ez a probléma. Tervet dolgoznak ki, amelynek keretében az ezen a területen elkötelezett szerzetesi közösségek hálózatot hoznak létre, hogy segítsék az emberkereskedelem áldozatait.

Forrás: Vatikáni Rádió