Imádkozzunk minden országért, amely súlyos nehézségekkel küszködik!

Imádkozzunk minden országért, amely súlyos nehézségekkel küszködik!

Április 30-án, vasárnap délelőtt a szentatya az alapításának százötvenedik évfordulóját ünneplő Olasz Katolikus Akció mintegy hetvenezerezer tagját köszöntötte a Szent Péter téren, a találkozó végén pedig velük együtt imádkozta el a téren a Regina Caeli imádságot.

Kedves testvéreim!

Továbbra s drámai hírek érkeznek a venezuelai helyzetről. Egyre súlyosabb összecsapásokra kerül sor, amelyeknek számos halálos áldozata, sebesültje van, és sokakat letartóztattak. Osztozom az áldozatok családtagjainak fájdalmában, és biztosítom őket az elhunytak lelki üdvéért mondott imáimról. Sürgős felhívást intézek a kormányhoz és a venezuelai társadalmi élet minden szereplőjéhez, hogy kerüljenek el minden további erőszakot, tartsák tiszteletben az emberi jogokat, és tárgyalások útján keressenek megoldást a lakosságot sújtó mély humanitárius, szociális, politikai és gazdasági válságra. Bízzuk a Boldogságos Szűz Máriára imaszándékunkat, hogy béke, kiengesztelődés és demokrácia legyen abban a szeretett országban! Imádkozzunk minden más országért is, amely súlyos nehézségekkel küszködik, ezekben a napokban különösen is gondolok a Macedón Köztársaságra.

Tegnap Veronában a boldogok sorába iktatták Leopoldina Naudet szerzetesnőt, a Szent Család Nővérei kongregáció alapítóját. Ő a Habsburgok udvarában nevelkedett, először Firenzében, majd Bécsben; már kislánykorától kezdve erős hivatást érzett az imádkozásra és a nevelői szolgálatra. Istennek szentelte életét, és bizonyos tapasztalatszerzés után Veronában új szerzetesi közösséget alapított, a Szent Család oltalma alatt, és ez a közösség ma is él az Egyházban. Csatlakozunk örömükhöz és hálaadásukhoz!

Olaszországban mára esik a Szent Szív Katolikus Egyetem napja. Bátorítom e fontos intézmény működtetését, amely manapság is sokat tesz a fiatalok képzéséért a világ jobbá tétele érdekében.

A keresztény képzés Isten szaván alapul. Ezért örömmel emlékeztetek arra, hogy Lengyelországban ma tartják a „bibliai vasárnapot”. A plébániatemplomokban, az iskolákban, a médiában nyilvánosan felolvasnak egy részt a Szentírásból. Sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez!

Nektek pedig, a Katolikus Akció barátainak, e találkozó végén szívből köszönetet mondok jelenlétetekért! Rajtatok keresztül köszöntöm a plébániai csoportokat, a családokat, a gyermeket, a fiatalokat és az időseket! Haladjatok előre!

Köszöntöm a zarándokokat is, akik csatlakoztak hozzánk, hogy ezt a déli Mária-imát elmondják velünk! Külön is köszöntöm a Spanyolországból, Horvátországból, Németországból és Puerto Ricóból érkezett zarándokokat! Forduljunk közösen Máriához, a mi édesanyánkhoz! Külön is megköszönjük neki az egyiptomi apostoli utat, amelyet épp most fejeztem be. Kérem az Urat, hogy áldja meg az egész egyiptomi népet, mely oly meleg fogadtatásban részesített, a hatóságokat, a keresztény és muszlim hívőket; és adjon békét annak az országnak!

Regina Caeli…

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: világháló