Imádkozzunk vezetőinkért, még ha hibáznak is!

Imádkozzunk vezetőinkért, még ha hibáznak is!

A keresztények imáikkal kísérjék a kormányzó embereket, még ha hibáznak is. Ferenc pápa erre buzdította a híveket hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A politikusok is imádkozzanak, különben félő, hogy bezárkóznak saját pártjuk szűk csoportjába. Az a vezető, aki tudatában van alárendeltségének Istennel és a néppel szemben, az imádkozik.

A jó elöljáró szereti a rábízott népet és imádkozik érte

Ferenc pápa a napi szentleckéből (1Tim 2,1-8) és az evangéliumi szakaszból (Lk 7,1-10) kiindulva elmélkedett homíliájában. Szent Pál Timóteusnak írt első levelében azt tanácsolja, hogy imádkozzon az elöljárókért. Az evangéliumban van egy elöljáró, aki imádkozik: a kafarnaumi százados, akinek beteg az egyik szolgája. Szerette a népet, még ha külföldi is volt, és szerette a szolgát, ezért aggódott érte. Ez az ember szükségét érezte annak, hogy imádkozzon – jegyezte meg a pápa. Nemcsak azért, mert szeretett, hanem azért is, mert tudta, hogy nem ura mindennek, nem az övé a végső hatalom. Tudta, hogy fölötte ott van valaki más, aki parancsol. Voltak alárendeltjei, a katonák, de ő maga is alárendelt helyzetben volt. És ez arra sarkallja őt, hogy imádkozzon. Az elöljáróban megvan ez a kötelességtudat, tehát imádkozik. Ha nem imádkozik, akkor bezárkózik és csak önnön magára vagy pártjára hivatkozik, és ebből a körből nem képes kilépni: önmagába zárkózott ember. De amikor látja a valós problémákat és tudatában van alárendelt mivoltának, annak, hogy van nála hatalmasabb is – kinek is van nagyobb hatalma egy elöljárónál? A népnek, amelyik hatalmat adott neki, és Istennek, akitől a népen keresztül érkezik a hatalma. Amikor az elöljáróban megvan ennek az alárendeltségnek a tudata, akkor imádkozik.

Az elöljárók kérjenek bölcsességet Istentől a kormányzáshoz

Ferenc pápa tehát a kormányzó emberek imájának fontosságára hívta fel a figyelmet, mert ez az ima annak a népnek a javát szolgálja, akit rábíztak. Példának említett egy elöljárót, akivel beszélgetett, s aki bokros teendői dacára minden nap két órát töltött csöndben Isten előtt. Kérni kell tehát Istentől a kegyelmet, hogy jól kormányozzon, mint Salamon, aki nem aranyat és gazdagságot kért Istentől, hanem bölcsességet a kormányzáshoz. Az elöljáróknak kérniük kell ezt a bölcsességet az Úrtól. Nagyon fontos, hogy az elöljárók imádkozzanak és kérjük az Úrtól, hogy ne fossza meg őket annak a tudatától, hogy alárendeltek Istennek és a népnek: hogy erejük ott van, nem pedig egy kis csoportba vagy önmagukba zárkózva. Ha pedig valaki azzal érvel, hogy ő agnosztikus, vagy ateista, annak a pápa ezt üzeni: Ha nem tudsz imádkozni, nézz szembe a lelkiismereteddel, néped bölcseivel, de nem maradj magadra pártod egy szűk csoportjával. Ez önreferenciálissá tesz.

Minél inkább hibázik az elöljáró, annál jobban rászorul imáinkra

A Szentleckében Szent Pál arra buzdít, hogy imádkozzunk a királyokért, hogy békés nyugodt és méltó, Istennek szentelt életet élhessünk. Ferenc pápa megjegyezte, hogy amikor egy kormányzó olyat tesz, ami nem tetszik nekünk, akkor kritizáljuk, vagy ellenkező esetben dicsérjük. Egyedül marad a pártjával, a parlamenttel. „Nem, én nem szavaztam rá, csinálja a maga dolgát”. Nem, mi nem hagyhatjuk magukra a vezetőinket: imáinkkal kell kísérnünk őket. A keresztényeknek imádkozniuk kell az elöljárókért. „De atyám, hogyan imádkozhatom ezért az emberért, aki annyi rosszat tesz?” Annál inkább szüksége van rá. Imádkozz, tarts bűnbánatot ezért az elöljáróért. Ez a közbenjáró ima – nagyon szép, ahogy Szent Pál mondja – minden királyért, mindazokért, akik hatalmon vannak. Miért? Hogy békés és nyugodt életünk legyen. Amikor az elöljáró szabad és békében kormányozhat, akkor annak a nép a haszonélvezője.

Vizsgáljuk meg lelkünket, hogy imádkozunk-e vezetőinkért?

Ferenc pápa hétfő reggeli szentmiséje végén arra kérte a híveket, hogy szánjanak mindössze öt percet a nap során és tartsanak lelkiismeret vizsgálatot az elöljárókért való imáról. Ha vezetők vagyunk, kérdezzük meg magunktól: „Imádkozom-e ahhoz, aki nekem a hatalmat adta a népen keresztül? Ha nem elöljárók vagyunk, akkor ezt kérdezzük: Imádkozom-e a vezetőkért? Igen, ezért vagy azért igen, mert szeretem; amazokért nem. Pedig nekik van rá nagyobb szükségük! Minden vezetőért imádkozom? És ha a lelkiismeret vizsgálat végén úgy találjátok, hogy nem imádkoztatok a vezetőkért, gyónjátok ezt meg. Ugyanis bűn nem imádkozni az elöljárókért – zárta homíliáját a pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió