Imafelhívás az iraki keresztényekért

Imafelhívás az iraki keresztényekért

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök az iraki keresztények egyre fokozódó szenvedéseit tapasztalva közös imádságra buzdítja egyházmegyénk papságát és híveit augusztus 17-én, az évközi 20. vasárnapon bemutatott szentmiséken. Felhívását a szentszéki szóvivő nyilatkozatának kíséretében alább közöljük.

A Szentatya nagy aggodalommal követi a drámai híreket, amelyek Irak északi részéről érkeznek és, amelyek a védtelen lakosságot érintik. Különösen is a keresztény közösségeket sújtja a helyzet: menekülni kényszerülnek saját falvaikból az erőszak miatt, amely ezekben a napokban tombol a régióban.

A július 20-i Úrangyala-imádság során a Szentatya fájdalommal kiáltott fel: „testvéreinket üldözik, elűzik, el kell hagyniuk otthonaikat anélkül, hogy magukkal vihetnének bármit is. Ezeknek a családoknak és személyeknek lelki közelségemet fejezem ki és állandóan imádkozom értük. Kedves üldözött testvéreim, tudom, hogy mennyit szenvedtek, és hogy mindentől megfosztottak benneteket. Veletek vagyok a hitben Krisztussal, aki legyőzte a gonoszt!” Az aggasztó események tükrében a Szentatya megújítja lelki közelségét azok iránt, akik ezt a fájdalmas próbatételt élik át. A pápa csatlakozik a helyi püspökök felhívásához, azt kérve velük együtt és gyötrődő közösségeik számára, hogy állandó közös imádság szálljon fel az egész egyház részéről a Szentlélekhez a béke ajándékáért.

A Szentatya továbbá nyomatékosan felhívja a nemzetközi közösség figyelmét, hogy aktívan járuljon hozzá a folyamatban levő humanitárius dráma felszámolásához. Munkálkodjon az erőszaktól érintettek és fenyegetettek védelme érdekében, valamint biztosítsa a szükséges segélyeket, elsősorban a legsürgetőbbeket a nagyszámú kitelepített számára, akiknek a sorsa mások szolidaritásától függ.

A pápa felhívást intéz mindenki lelkiismeretéhez és minden hívőnek megismétli: „A béke Istene ébressze fel mindenkiben a vágyat a párbeszédre és a kiengesztelődésre. Az erőszakot nem lehet legyőzni az erőszakkal. Csak a békével! Imádkozzunk csendben kérve a békét… Szűz Mária, a Béke Királynője imádkozz értünk!” (Úrangyala, 2014. július 20.)

(A szentszéki szóvivő nyilatkozata a pápa nevében, 2014. augusztus 7.)

Főtisztelendő Plébános Atyák, kedves Testvérek!

Szentatyánk felhívásából és a hírekből értesülve kérem Mindnyájukat, hogy egyházközségeikben az évközi 20. vasárnapon, valamint személyes imáikban emlékezzenek meg iraki keresztény testvéreink üldöztetéséről.

Kérjük Egyházmegyénk Patrónáját a vérrel könnyező Szűzanyát, hogy amint egykor az ír keresztényekért és nemzetünkért, úgy most iraki hittestvéreinkért is járjon közben Szent Fiánál.

Győr, 2014. augusztus 12.

Dr. Pápai Lajos megyéspüspök

Forrás: gyor.egyhazmegye.hu