Imanap a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűléséhez kapcsolódóan

Imanap a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűléséhez kapcsolódóan

2014 . szeptember 28-án, vasárnap együtt imádkozunk a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűléséért, amely október 5-e és 19-e között ül össze, hogy a következő témáról tárgyaljon: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció összefüggésében”.

Felhívjuk a helyi egyházakat, a plébániai közösségeket, a szerzetesközösségeket, az egyesületeket és mozgalmakat, hogy a szentmisék vagy más közös liturgiák kapcsán imádkozzanak együtt a Szinódus napjai előtt és alatt. Rómában minden nap végzünk imádságot a Santa Maria Maggiore-bazilika Salus Populi Romani kápolnájában. A hívek személyes imádságaikkal csatlakozhatnak ehhez az imaszándékhoz, főként a családokat hívjuk erre.

Javasoljuk az Imádságot a Szent Családhoz a Szinódusért, amelyet Ferenc pápa írt, amelyet a szeptember 28-ai vagy a Szinódus időszaka alatt mondott szentmiséken alkalmazhatunk. Javasoljuk ezen kívül a rózsafüzér imádkozását is a Szinódus munkálataiért.

I.IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRT

Jézus, Mária és József,

bennetek szemléljük

az igaz szeretet csillogását,

hozzátok fordulunk bizalommal.

Názáreti Szent Család,

tedd a mi családjainkat is

a megélt közösség és az imádság helyévé,

az Evangélium hiteles iskolájává,

kicsiny család-egyházzá.

Názáreti Szent Család,

add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk

az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;

és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak

hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.

Názáreti Szent Család,

add, hogy a következő Püspöki Szinódus

mindenkiben újraélessze annak tudatát,

hogy a család szent és sérthetetlen,

Isten tervének ékköve.

Jézus, Mária és József,

halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

 

Forrás: http://uj.katolikus.hu/