Irgalmasság és megváltás – Ferenc pápa katekézise a szombati audiencián

Irgalmasság és megváltás – Ferenc pápa katekézise a szombati audiencián

Szeptember 10-én, szombaton délelőtt a Szent Péter téren Ferenc pápa általános jubileumi kihallgatást tartott. A szentév során minden hónap egy szombatján – a megszokott szerdai nap mellett – fogadja a zarándokokat és katekézist intéz hozzájuk. Ez alkalommal az irgalmasság és a megváltás témájához fűzte gondolatait Péter apostol l. levelének egy részlete alapján.

„Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.” (1Pt 1,18-21)

 A mai ember azzal álltatja magát, hogy a saját szabadsága adja az erőt ahhoz, hogy mindent elérjen

Az evangéliumi idézet Isten irgalmasságáról szól, amely a Megváltásban valósul meg, vagyis az üdvösségben, amely Fia, Jézus vére által adatott meg nekünk (vö. 1Pt 1,18-21) – kezdet katekézisét Ferenc pápa. A „megváltás” szó kevésbé használatos, mégis alapvető jelentőségű, mert megmutatja a legradikálisabb megszabadítást, amelyet Isten véghez vitt értünk, az egész emberiségért és a teremtésért. Úgy tűnik, a mai ember már nem gondolja azt, hogy Isten beavatkozása által szabadult meg és üdvözült. A mai ember azzal álltatja magát, hogy a saját szabadsága adja az erőt ahhoz, hogy mindent elérjen. Büszkélkedik is ezzel. De valójában nem így van. Mennyi illúzióval ámítják az embereket a szabadság jegyében és az új rabszolgaság mennyi formája születik ma az álszabadság nevében! – jegyezte meg Ferenc pápa. Mennyi, de mennyi rabszolgát látunk: „Én ezt teszem, mert ezt akarom tenni. Drogozom, mert ezt szeretem. Én szabad vagyok, hogy ezt és ezt tegyem” – mondják. Mind rabszolgák! Rabszolgákká válnak a szabadság nevében. Mindannyian láttunk már ilyen embereket, aztán a végén padlóra kerülnek. Szükségünk van arra, hogy Isten megszabadítson bennünket a közöny, az önzés és az önelégségesség minden formájától.

Szép ez a három szó: megbocsátás, szeretet, öröm

Péter apostol szavai nagyon jól kifejezik az új élet jellegét, amelyre meghívást kaptunk. Azáltal, hogy az Úr Jézus egy lett közülünk, nemcsak magára vállalta az emberi mivoltunkat, hanem fel is emel bennünket a lehetőséghez, hogy Isten gyermekei legyünk. Halálával és feltámadásával Jézus Krisztus, a szeplőtelen Bárány, legyőzte a halált és a bűnt, hogy megszabadítson minket uralmától. Ő a Bárány, aki értünk feláldoztatott, hogy mi elnyerhessük az új életet, amely megbocsátásból, szeretetből és örömből áll. Szép ez a három szó: megbocsátás, szeretet, öröm – jegyezte meg a pápa.

 Isten nem hagy magunkra

Mindaz, amit magára vett, megváltást, szabadítást és üdvözülést nyert. Természetesen igaz, hogy az élet próbák elé állít bennünket és időnként szenvedünk emiatt. Mégis, most arra kaptunk meghívást, hogy tekintetünket szegezzük Jézus keresztjére, aki szenved értünk és velünk, ami biztos bizonyítéka annak, hogy Isten nem hagy magunkra. Sose feledjük el, hogy a szűkölködésben és az üldözésekben, mint ahogy a mindennapi fájdalmakban is Isten irgalmas keze mindig megszabadít minket, aki magához emel és egy új életre vezet bennünket – hangsúlyozta a Szentatya.

Isten könyörületes együttérzést mutat irántunk, mert ismeri gyengeségeinket

Isten szeretete határtalan: mindig felfedezhetjük újabb jeleit irántunk való figyelmének és elsősorban akaratának, hogy elérjen és megelőzzön minket. Egész életünket – bár a bűn miatti törékenység jellemzi –, Isten tekintete követi, aki szeret minket. A Szentírás mennyi lapja szól Isten jelenlétéről, közelségéről és gyengédségéről minden ember irányába, különösen is a kicsinyek, a szegények és a szenvedők felé! – állapította meg a pápa. Isten nagyon gyengéd, nagy szeretettel fordul a kicsik, a leggyengébbek és a társadalom kiselejtezettjei felé. Minél inkább rászorulók vagyunk, annál inkább megtelik ránk vetett tekintete irgalommal. Könyörületes együttérzést mutat irántunk, mert ismeri gyengeségeinket. Ismeri bűneinket és megbocsát nekünk. Mindig megbocsát! Nagyon jóságos a mi Atyánk – nyomatékosította Ferenc pápa. Ezért kedves testvérek, nyíljunk meg előtte és fogadjuk be kegyelmét! Ahogy a Zsoltár mondja: „Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás” (Zsolt 130,7).

A pápa köszöntötte az olasz polgárvédelem képviselőit

Katekézise végén Ferenc pápa köszöntötte a világ különböző részeiről érkezett zarándokokat. Olaszul első gondolata az olasz polgárvédelem képviselőihez szólt, akik lemondták a részvételüket, hogy folytathassák értékes segélyszolgálatukat és támogatásukat az augusztus 24-i földrengés által sújtott lakosság számára. A pápa köszönetet mondott lelkes és nagyvonalú segítségükért, amelyet ezekben a napokban nyújtanak.

A tanítás legyen értékekben gazdag

A Katolikus Akció fiatal tagjait is külön köszöntötte, akik a Fiatalok fesztiváljára gyűltek össze. Arra buzdította őket, hogy folytassák a megkezdett utat, mindig ápolva a család iránti szeretetet és a teremtett világ iránti tiszteletet, ami a közös otthonunk. Az egyetemek és kutatóintézetek jubileumának résztvevőt is üdvözölte Ferenc pápa. Annak a kívánságának adott hangot, hogy a tanítás legyen értékekben gazdag, hogy olyan személyeket képezzenek, akik gyümölcsöztetni tudják tehetségüket, amelyet Isten adott nekik.

A Szentatya továbbá köszöntötte a Házas Hétvége mozgalom tagjait

A Szentatya továbbá köszöntötte a Házas Hétvége mozgalom tagjait, akik között jelen volt Varga János atya és Szirmai Katalin és Béla házaspár. Köszönetét fejezte ki mindazért a jóért, amelyet tesznek a családok megsegítése érdekében. Csak így tovább! – buzdította őket. Végül a fiatalokhoz, a betegekhez és az új házasokhoz szólva kérte, intenzíven hívják segítségül Jézus és Mária nevét, hogy megtanítsanak minket Isten és embertársunk teljes elkötelezettséggel való szeretetére.

 

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: világháló