Isten áldja Szentatyánkat 81. születésnapján!

Isten áldja Szentatyánkat 81. születésnapján!

Krisztus 266. helytartója 81 éves. Ő az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa.

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nőtt fel, édesapja Olaszországból vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott.

Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos Airesbe, ahol filozófiából szerzett diplomát a San José Egyetemen. 1964–65-ben irodalmat és pszichológiát tanított Santa Fében, a Szeplőtelen Szűzanya Intézetben, majd Buenos Airesben. 1969-ben szentelték pappá.

1973. július 31-én megválasztották Argentína jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztségét hat éven át töltötte be. 1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben végzett. 1986-ban Németországban fejezte be doktori tézisét.

1997-ben Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros halála után az argentin főváros érseke lett. 2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is tagja. Több lelkiségi könyv szerzője. A 2001-es rendes püspöki szinódus főrelátora volt, majd 2005 és 2011 között az Argentin Püspöki Konferencia elnöke.

A bíborosi testület 2013. március 13-án választotta Róma püspökévé, pápává, ünnepélyes székfoglaló miséjére március 19-én került sor.

Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz: érsekként tömegközlekedéssel járt, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készítette. Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög műveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írói. Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdőproblémái vannak.

Megszólalásainak súlya volt már a 40 milliós, 90 százalékban katolikus Argentínában is. Érsekként karácsony és húsvét idején rendszeresen felkeresett beteg gyerekeket ápoló kórházakat, fogházakat, megmosta a betegek és foglyok lábát.

Kérjük a Mindenható Istent, Urunk Jézus mennyei Atyját, hogy oltalmazza Ferenc pápát péteri szolgálatában, adjon neki testi egészséget, lelki derűt és bölcsességet, hogy az emberiség életének mostani, kihívásokkal teli időszakában azt tudja adni nekünk, ami élteti az Egyházat és eligazító példa az egész világ számára. Köszönjük, hogy Szentatyánk Jézus szívével szereti a kicsiket és az elesetteket.

A Szentatya beszédei végén mindig kéri – ma különösen is figyeljünk rá, ne feledkezzünk el róla: „Kérlek benneteket, imádkozzatok értem!”

Áldd meg Isten, Szentatyánkat!

Fotó: News.va

Forrás: Magyar Kurír