Isten nekünk adja génjeit és ránk bízza a Földet, hogy vigyázzunk rá

Isten nekünk adja génjeit és ránk bízza a Földet, hogy vigyázzunk rá

Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, hogy ura legyen a földnek, és melléadta az asszonyt, hogy szeresse. Ezt a három nagy ajándékot adta Isten az embernek a teremtéskor, s ezekről elmélkedett a pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A Szentatya Isten kegyelméért fohászkodott, hogy megőrizhessük ajándékait és helyt álljunk a mindennapokban.

„Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Az embert kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, megkoronáztad dicsőséggel és fönséggel, hatalmába adtad kezed műveit” (vö. Zsolt 8,4-5.6-7.8-9). Ferenc pápa a 8. zsoltár szavaihoz és a napi olvasmányhoz, vagyis a teremtéshez (Ter 1,20-2,4a) fűzte gondolatait. Rámutatott, milyen csodálatos Isten gyöngédsége és szeretete, aki a teremtésben mindent az embernek adott.

Isten nekünk adta génjeit, melyeket gyermekeiként hordozunk

Isten három nagy ajándékot adott nekünk, melyek közül az első az identitás – húzta alá a pápa. Először is nekünk adta DNS-ét, vagyis gyermekeivé tett bennünket, a saját képére és hasonlatosságára teremtett, olyanná, mint ő. És amikor valakinek gyereke születik, nem léphet vissza: a gyerek ott van, megszületett. Hasonlíthat nagyon vagy kevéssé az apjára, vagy akár semennyire, attól még a gyereke marad, megkapta az identitását. És ha a gyerek jó lesz, akkor az apja büszke rá, nem igaz? Nézd csak, milyen ügyes! Ha pedig egy kicsit csúnyácskára sikeredik, az apja akkor is azt mondja róla, hogy szép. Mert az apák ilyenek, mindig. És ha rossz lesz a gyerek, akkor az apja felmenti őt, visszavárja… Jézus megtanította nekünk, hogyan várja az apa a gyerekeit. Nekünk adta ezt a gyermeki identitást: férfinak és nőnek, tegyük hozzá: az istengyermeki identitást. Olyanok vagyunk, mint az istenek, mert Isten gyermekei vagyunk.

A földet azért bízta az emberre, hogy őrizze azt keze munkájával, ne pedig elpusztítsa

Isten második ajándéka a teremtésben egy feladat – folytatta homíliáját Ferenc pápa. Nekünk adta az egész földet, hogy uralkodjunk rajta, hogy uralmunk alá vonjuk, ahogyan azt a Teremtés könyve leírja. Egyfajta királyságot kaptunk az Istentől, mert ő az embert nem szolgának, hanem úrnak, királynak akarja, akire azonban egy feladatot bíz. Ahogyan Isten dolgozott a teremtésben, nekünk adta a munkát, hogy kiteljesítsük a teremtett világot. Nem azért, hogy elpusztítsuk, hanem hogy növeljük, gyógyítsuk, őrizzük és előre vigyük. Mindent nekünk adott. Érdekes – jegyezte meg a pápa: mindenünk megvan. A pénzt ki adta nekünk? Nem tudom. Nagyanyáink azt mondják, hogy az ördög a zsebünkön keresztül férkőzik hozzánk, lehet… végiggondolhatjuk, kik azok, akiknek pénzt adott …  morfondírozott a pápa, majd így folytatta: Odaadta nekünk az egész teremtett világot, hogy őrizzük és kibontakoztassuk: ebben áll az ajándék.

A szeretet a harmadik ajándék a teremtésben, mely összeköti a férfit és a nőt

És végül Isten az ő képmására férfinek és nőnek teremtette az embert. A teremtett világon való uralkodás után ez a harmadik és utolsó ajándék, amelyet Ferenc pápa kiemelt a teremtés leírásából. A szeretet az, ami összeköti a férfit és a nőt. Férfinak és nőnek teremtette őket. Nem jó, ha a férfi egyedül él, ezért társat teremtett neki – magyarázta a Szentatya, utalva a napi olvasmányra. A szeretet-Isten az embernek ajándékozza a szeretetet, és bizonyára a szeretet-párbeszéd volt az első a férfi és a nő kapcsolatában. A teremtésről folytatott elmélkedését végül ezzel a fohásszal zárta a pápa: Adjunk hálát az Úrnak ezért a három ajándékért, amit nekünk adott: az identitásért, a feladat-ajándékért és a szeretetért. És kérjük a kegyelmet, hogy megőrizhessük gyermeki identitásunkat, hogy dolgozhassunk az ajándékon, amit nekünk adott és kibontakoztathassuk munkánkkal. Kérjük a kegyelmet, hogy megtanuljunk szeretni, napról napra egyre jobban.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió