Isten Országa az Szentléleknek való engedelmességben növekszik

Isten Országa az Szentléleknek való engedelmességben növekszik

Ahhoz, hogy növekedjék Isten Országa, az Úr mindenkitől engedelmességet kér. Erre emlékeztette Ferenc pápa a híveket a kedd reggeli szentmisén, amelyet szokásához híven a Szent Márta-ház kápolnájában mutatott be. A Szentatya óva intett attól, hogy túlságosan a struktúrákra és szervezeti felépítésre összpontosítsunk. Isten Országa nem egy helyben áll, hanem mozgásban van – figyelmeztetett. Boldogok, akik az Úr törvényében haladnak; vagyis nem elegendő tanulmányozni a törvényt, hanem vele együtt kell haladni – kezdte homíliáját Ferenc pápa.

Isten Országa nem egy merev rendszer, hanem folyamatos mozgásban halad előre

A törvény az életért van, hogy segítse Isten Országának építését, az élet építését. A mai evangéliumi szakasz (Lk 13,18-21) arról beszél nekünk, hogy az Ország fejlődik, mozgásban van. Mi tehát Isten Országa? Talán egy jól felépített struktúra, rednben, pontosan elkészített ranglétrával, mindennel… és aki nem fér be oda, az nincs bent Isten Országában? Nem. Isten Országával ugyanaz történik, mint ami a törvénnyel történhet: a mozdulatlanság, a merevség. A törvény azért van, hogy haladjunk vele, Isten Országa zarándokút. Nem állóvíz. Sőt mi több: Isten Országát minden nap építjük.

Jézus a példabeszédeiben a hétköznapi élet dolgairól beszél: a kovászról, amely nem marad kovász, mert végül elegyedik a liszttel, fejlődik és kenyér lesz belőle. Aztán a magról, amelyik nem marad mag, mert meghal és életet ad a fának. A kovász és a mag mozgásban van, hogy létrehozzon valamit, és eközben meghal. Nem azon múlik, hogy kicsi vagy nagy dologról van-e szó. A lényeg a haladás, a mozgásban levés, mert ebben megy végbe az átalakulás.

Ahhoz, hogy Isten Országa növekedjék, engedelmesnek kell lennünk a Szentléleknek

Az az ember, aki látja a törvényt, de nem halad vele, az merev hozzáállást tanúsít. Ehhez képest milyen magatartást vár el tőlünk az Úr ahhoz, hogy Isten Országa növekedjék, és hogy kenyér és szállás legyen mindenki számára? – tette föl a kérdést a pápa, majd így válaszolt: engedelmességet. Isten Országa a Szentlélek erejének való engedelmességben növekszik. A liszt nem liszt többé, átalakul kenyérré, mert enged a kovász erejének. A kovász hagyja, hogy összegyúrják a liszttel. Nem tudom, hogy van ez… a lisztnek nincsenek érzései, de talán járhat némi fájdalommal az, ha összegyúrják? Aztán pedig hagyja magát megsütni, nem? Az Ország is ilyen… így növekszik, aztán eledel lesz mindenkinek. A liszt engedelmeskedik a kovásznak, megkel, és Isten Országa is ilyen. A Szentléleknek engedelmes ember növekszik és ajándék lesz mindenki számára. A mag is engedelmes, hogy termékeny legyen, elveszíti mag mivoltát és mássá, egy sokkal nagyobb dologgá válik: átalakul. Ilyen Isten Országa is: megy előre. Halad a remény, a teljesség felé.

A merev embernek csak gazdája van, nem atyja

Isten Országát – folytatta gondolatmenetét a pápa – minden nap építjük, engedelmeskedve a Szentléleknek. Ő az ugyanis, aki egyesíti kis kovászunkat vagy magunkat az erejével és átalakítja azt, hogy növekedjen. Ha azonban nem haladunk előre, merevekké válunk, és a merevség miatt árvák, apátlanok leszünk. A merev embernek csak urai vannak, nincsen atyja. Isten Országa olyan, mint egy anya, amelyik növekszik és termékeny, odaajándékozza önmagát, hogy a gyermekeinek élelmük és szállásuk legyen, az Úr példájára. Ma kérjük a kegyelmet, hogy engedelmesek legyünk a Szentléleknek. Hányszor engedünk a szeszélyeinknek, az ítéleteinknek. „De én azt csinálom, amit akarok…”. Így nem növekszik az Ország, nem fejlődünk mi sem. A Szentléleknek való engedelmesség az, ami által növekszünk és átalakulunk akár a kovász és a mag. Az Úr adja meg mindenkinek ennek az engedelmességnek a kegyelmét – fohászkodott végül a kedd reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió